Legfrissebb tartalmak

Kolozsvár, Nr. 78/04.05.2017

Mi, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a 2017. május 3-5. között Kolozsváron megtartott tavaszi ülésünkön szomorúan vettük tudomásul, hogy abbamaradtak Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének az alábbiak szerint történő módosítását célzó tárgyalások:

„A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”

A Romániai Püspöki Konferencia szeretné felhívni a katolikus hívek figyelmét a New Age-es szekták és spiritiszta csoportosulások terjedésének veszélyére. Keresztény hangzású kifejezésekkel (pl. „krisztusi energia”), a mágia és a spiritizmus gyakorlásával egy énközpontú és kaotikus lelkiség kialakulásához vezetnek, melyben úgynevezett „angyalok” és „guruk” irányításával részesülünk az „egyetemes energiákból”, hogy „megvilágosodásban”, illetve „gyógyulásban” legyen részünk. Ezek a csoportosulások egy tartalom nélküli szinkretizmussal a kereszténység alaptételeit támadják.

Ferenc pápa romániai látogatása, a család helyzete és az ifjúság nevelése is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által tárgyalt témák között.

Szirmai Béla pápai káplán, tb. kanonok, nyug. plébános 2017. május 8-án, hajnal 2 órakor, a brassó-bolonyai plébánián elhunyt. Az érte végzett gyászmise és temetés a brassó-bolonyai plébániatemplomban lesz május 11-én, csütörtökön déli 12 órától, majd ezt követően a helyi Postaréti római katolikus temetőbe helyezik örök nyugalomra.

Számos helyen és formában próbáljuk, próbálják megválaszolni a kérdést, mi az oka, hogy kevesen választják a papi, szerzetesi hivatást. Attól függően, hogy a kérdést milyen oldalról próbáljuk megválaszolni, különböző válaszok szület(het)nek. Egyértelmű választ nem tudunk adni. Egy biztos, amit Jézus kért, hogy imádkozzunk a papi hivatásokért. Kérjétek az aratás Urát… 

Anul acesta, întreaga creștinătate – Răsăritul și Apusul – sărbătorește din nou împreună Învierea Domnului nostru, Sfintele Paști. Aceasta este sărbătoarea cea mai importantă a credinței noastre creștine, deoarece Învierea Domnului nostru Isus Cristos este fundamentul credinței noastre sfinte.

Jakubinyi György érsek a hivatalos főpásztori körlevél mellett rövid videóüzenetben is köszönti magyar és román nyelven híveit és minden jóakaratú embert a feltámadás ünnepén.

Áldott húsvétot!

 

Az idén ismét együtt ünnepeli a kereszténység – Kelet és Nyugat – Urunk Feltámadását, a húsvétot. Keresztény hitünknek ez a legfontosabb ünnepe, mert Krisztus Urunk feltámadása szent hitünk alapja. Szent Pál mondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel… Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél. Ám Krisztus feltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje.“ 

Conferința Episcopilor Catolici din România a luat act cu îngrijorare despre situaţia Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș a cărui funcţionare este obstrucţionată şi pusă în primejdie în urma unui denunţ neîntemeiat şi neverificat conform principiilor statului de drept.