Legfrissebb tartalmak

A 48 oldalas és közel 90 színes képpel gazdagított életrajz nem pusztán dátumokat és eseményeket sorakoztat fel, hanem betekintést enged Áron püspök gondolatvilágába és tanításába, emberi és főpásztori nagyságát világegyházi vetületben szemléli.

A népszerű Antal testvért már halála idején is „a szent” („Il Santo”) néven siratta Pádua városa az egész felső-olaszországi néppel. Az azóta eltelt 700 év alatt népszerűsége világszerte csak növekedett. XIII. Leó pápa megállapíthatta róla, hogy a világ szentje. A köztudatban úgy él, mint hatalmas csodatevő és a szegények támasza. Hányan fordulnak hozzá, hogy csodás közbenjárásával segítsen rajtuk úgyszólván minden ügyes-bajos dolgukban!

Mindenható örök Isten, aki néped számára szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted, add, hogy az ő segítségével a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségünkben érezzük támogatásod. Ámen.

Felajánló ima Szent Antalhoz

Így nevezzük azt a 13 Miatyánkból, Üdvözlégyből és Dicsőségből álló ájtatosságot, amelyet XIII. Leó pápa hagyott jóvá.  Szent Antal tisztelői a „Csodákat kik látni vágytok” kezdetű ének egyes gondolatait illesztették a Miatyánkok közé. Az itt közölt imádság ebben az alakban tanít meg Szent Antal rózsafüzérére.

 
Csodákat kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz

1. Fekélyt elűz. Szent Antal, gyógyítsd meg lelkünk sebeit, és segítsd az eredeti bűntől meggyengült természetünket a jónak gyakorlásában. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

A tizenegyedik században megható családi szokást ápolt az élő hittel rendelkező középkori ember. Az újszülötteket megszületésük után azonnal lemérték, és súlyuknak megfelelő mennyiségű gabonát ajándékoztak Istennek a plébániatemplom oltárán. A szülők így kívánták a Mindenható gondviselői jóindulatába ajánlani gyermeküket.

Szent Antal szentté avatása után hamarosan az ő személyéhez kapcsolták ezt a szokást a hívek. Tiszteletére ajánlották fel búzaajándékukat, s oltalmába helyezték gyermeküket.

Teljesen megtöltötték a csíksomlyói kegytemplomot április 21-én, szombaton délelőtt a hívek és elöljárók, akik részt vettek Tamás József püspök és egykori osztálytársai aranymiséjén.

Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes, a częstochowai JasnaGóra-i pálos kolostor házfőnöke lesz a 2018. május 19-én az ünnepi búcsús szentmise szónoka Csíksomlyón. A pünkösdi zarándoklat liturgikus programjáról és az ünnepi szónokról bővebben olvashatnak  itt >>

Bálint Lajos gyulafehérvári érsek halála 8. évfordulóján engesztelő szentmisét mutattak be a csíkdelnei Szent János templomban 2018. árilis 8-án 5 órakor. A szentmisét Csintalan László kanonok, helyi plébános mellett Obermájer Ervin István és Incze Benjamin mutatták be.

Keresztény hitünk alapvető igazsága, mindennapi életünk bizonyossága és az örök boldogság reménysége Krisztus Feltámadása. Szent Pál, „a pogányok tanítója” (1Tim 2,7) nyíltan megmondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok… De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.” (1Kor 15,16-20)

2018. március 24-én avatták fel azt a San Martino del Carso falu közelében található felújított emlékművet, amely a temesvári 61. gyalogezrednek állít emléket és amelynek soraiban a katona Márton Áron is harcolt nyolc hónapon át.