Legfrissebb tartalmak

A Külügyminisztérium  2017. szeptember 6-i sajtónyilatkozatával kapcsolatban (...) szeretnénk megjegyezni, hogy a bíróságok szintjén, alapfokon kizárólag a Maros Megyei Főtanfelügyelőség 1385/2015 és 70/2017 számú határozatainak érvénytelenítése történt meg.

 
"A făuri valori este datoria și responsabilitatea fiecărui stat de drept. Școala noastră este o valoare pentru noi toți. Trebuie să ocrotim această valoare. Trebuie să ocrotim această școală și pe toți aceia care luptă pentru această școală."

A megszűnés határán lévő marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum védelméért szeptember 6-án, szerdán 18 órától tüntetést szerveztek a város főterén. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek beszéde itt olvasható

Ünnepi szentmisével, domborműavatással és előadással emlékeztek szeptember 3-án Isten szolgája Márton Áron püspök életpéldájára Szentegyházán.

Our Holy Mother Church usually does not seek justice in the street or squares, but rather in her churches and – if necessary – in court. In the present situation, the Roman-Catholic Status Foundation of Transylvania is again in the situation to seek justice in the street, to rise her voice for justice, to step up for justice by organizing an awareness campaign. 

Sfânta noastră Biserică nu obișnuiește să caute dreptatea în stradă, sau în piețe, ci în bisericile sale și – dacă este necesar – în justiție. În situația prezentă, Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania este iarăși nevoită, ca în cadrul unei inițiative de sensibilizare, să caute dreptatea în stradă, să-și ridice glasul pentru dreptate, să apere dreptatea.

Anyaszentegyházunk az igazságot rendszerint nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban és – ha szükséges – a törvényszéken keresi. Jelen helyzetben az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében ismét az utcán kényszerül az igazságot keresni, az igazságért kiáltani, mellette kiállni.

Az "Isten, hazánkért térdelünk elődbe" kezdetű népénekünket három versszakkal bővítették ki Pannonhalmán, augusztus 20-ra készülve. A 20. század nagy hitvallóit sorbavevő 6. versszak Márton Áron püspök említésével kezdődik.

Szeptember 8. és 10. között ismét megszervezésre kerül az immár hagyományosnak számító háromnapos zarándoklat, amely boldogemlékű Áron püspökünk életének főbb állomásait járja be (Csíkszentdomokos, Máramarossziget, Kolozsvár, Gyulafehérvár), Kovács Gergely posztulátor vezetésével.

Hatodik alkalommal szervez megemlékezést és konferenciát a Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Egyesület Csíkszentdomokosért. Az augusztus 26-án szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi rendezvényre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.