Kudzsir

Jézus Szent Vére, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 515600 Cugir, str. Aurel Vlaicu 28., jud. Alba
Tel: 0258-754.014

Szolgálatot teljesít:

Ft. Bodor Attila, plébános, teológiai tanár

Latin neve Canentum, magyarul Kudzsir, románul Cugir, németül Kudsir. Dél-Erdély egyik szórvány plébániája, a magyarság és a katolikus hívek szempontjából egyaránt. Kudzsir első írásos említése a kenyérmezői csatával kapcsolatos (1479. október 12.). Kenyérmező Kudzsir és Alkenyér között fekszik. Itt aratott győzelmet Báthori István és Kinizsi Pál hada Ali Beg csapata fölött. 1803-ban a császári kincstár földet, erdőket vásárolt a vasüzem számára. Az idetelepült mesterek, munkások részére 1825-ben katolikus templom épült. Mivel a telepesek az Osztrák–Magyar Monarchia különböző részéből jöttek, anyanyelv szerint vegyesek voltak.
1857-ig a közeli ferences plébániák látták el (Ósebeshely, Szászváros). 1857-től Haynald Lajos önálló plébániává nyilvánította. Első plébánosa Nagy Ignác volt (1857–1963). A templom a kincstár költségén épült Bahnal Lőrinc gyárigazgató támogatásával. 1857-től 27 plébános szolgált Kudzsiron. 1873-ban a hívek száma 600, jelenleg mintegy 260–270 a hívek száma, ebből 40 magyar ajkú, 60 százalék pedig román, illetve elrománosodott magyar, német és szlovák. Éppen ezért a lelkipasztoráció magyar és román nyelven zajlik, nagyobb ünnepek alkalmával németül is.

Örökös szentségimádási nap: július 06.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon: 11 órakor. Hétköznap: 8 órakor