Bérmálásra készülünk 2021-ben

Ebben az évben a világjárvány miatt főegyházmegyénkben elmaradt a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Bár a járvány miatt bizonytalan és nehéz, tervezzük jövő évre a bérmálást a soron következő főesperesi kerületekben, illetve az idén elmaradt bérmálások bepótlását. A bérmálási beosztást egy következő körlevelünkben közöljük.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy a bérmálandókat a rendes plébániai hittanórákon kívül, a bérmálási felkészítők keretén belül készítsék fel.

A rendkívüli (a soron következő főesperesi kerületeken kívüli) bérmálás igénylését kérem a Főegyházmegyei Hatósághoz folyó év december 31-ig felterjeszteni. Rendkívüli bérmálásnak tekinthető, ha a bérmálandók száma legalább 50 fő. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a megfelelő előkészület és az alkalmasság számbavétele után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

A bérmálás utáni vizitációkat a főesperesek fogják végezni.

(részlet a XI./2020. érseki körlevélből)