Diakónus- és papszentelés Gyulafehérváron

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban 2017. június 28-án, szerdán a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György érsek szerpappá szentelte a csíkszépvízi Antal Zoltán, a galócási Fülöp Zsombor, a borzonti Kovács József, a kézdivásárhelyi Pasca Szilárd és a petrozsényi Popesc Mihăiță Cristian akolitusokat.

 

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén, 2017. június 29-én, csütörtökön a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György érsek pappá szentelte a kézdivásárhelyi Albert István-Csaba, a csíkszentdomokosi Biró Károly, a csíkszeredai Bojtor Attila-György és a csíkszentsimoni Jánossi Imre diakónusokat.

Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári főegyházmegye újmiséseit a következő állomáshelyekre nevezte ki:

Albert István-Csabát Szászrégenbe
Biró Károlyt Barótra
Bojtor Attila-Györgyöt Kolozsvárra
Jánossi Imrét Zetelakára

A gyulafehérvári újmisések. Balról jobbra: Jánossi Imre, Bojtor Attila György, Albert István-Csaba, Biró Károly.