Folyó év augusztus 1-jével az alábbi változások lesznek a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban Jakubinyi György érsek június 28-án öt akolitust diakónussá és június 29-én négy szerpapot pappá szentelt. 

Tanévnyitó a gyulafehérvári papnevelő intézetben 2016-ban (Fotó: SIS)

A történelemből tudjuk, és szent hitünk is azt tanítja, hogy kétezer évvel ezelőtt maga Jézus Krisztus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Ezt a megszentelő feladatot bízta pünkösdkor az Egyházra.

Ferenc pápa romániai látogatása, a család helyzete és az ifjúság nevelése is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által tárgyalt témák között.

Szirmai Béla pápai káplán, tb. kanonok, nyug. plébános 2017. május 8-án, hajnal 2 órakor, a brassó-bolonyai plébánián elhunyt. Az érte végzett gyászmise és temetés a brassó-bolonyai plébániatemplomban lesz május 11-én, csütörtökön déli 12 órától, majd ezt követően a helyi Postaréti római katolikus temetőbe helyezik örök nyugalomra.

Számos helyen és formában próbáljuk, próbálják megválaszolni a kérdést, mi az oka, hogy kevesen választják a papi, szerzetesi hivatást. Attól függően, hogy a kérdést milyen oldalról próbáljuk megválaszolni, különböző válaszok szület(het)nek. Egyértelmű választ nem tudunk adni. Egy biztos, amit Jézus kért, hogy imádkozzunk a papi hivatásokért. Kérjétek az aratás Urát… 

Jakubinyi György érsek a hivatalos főpásztori körlevél mellett rövid videóüzenetben is köszönti magyar és román nyelven híveit és minden jóakaratú embert a feltámadás ünnepén.

Áldott húsvétot!

 

Az idén ismét együtt ünnepeli a kereszténység – Kelet és Nyugat – Urunk Feltámadását, a húsvétot. Keresztény hitünknek ez a legfontosabb ünnepe, mert Krisztus Urunk feltámadása szent hitünk alapja. Szent Pál mondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel… Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél. Ám Krisztus feltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje.“ 

A romániai katolikus püspökök a Püspökkari Konferencia 2016-os őszi ülésén, Nagyváradon

A Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia aggódva vett tudomást a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetéről, melynek működését akadályozza és veszélyezteti egy, a jogállamiság elvei szerint megalapozatlan és nem ellenőrzött feljelentés.

A szentatyát mindig szeretettel várjuk és fogadjuk szülőföldünkön. Ami a jövőbeli látogatását illeti, meg szeretnénk jegyezni, hogy Johannis elnök úr által említett „lehetséges lesz” kitétel valóra váltása Románián múlik. 

Feliratkozás Front page feed csatornájára