A június végi és július eleji esőzések nagy károkat okoztak az egész országban. Az állapotokat szemlélteti az áradás által legsúlyosabban érintett Kovászna megyei Bácstelek és Márkosrét lakosságának helyzete is, amellyel a Caritas munkatársai terepszemléjük során megismerkedtek.

Pál József Csaba resicabányai plébánost, hegyvidéki főesperest nevezte ki Ferenc pápa – 2018. május 16-án – a temesvári egyházmegye élére. Pál József Csaba Roos Márton püspököt követi, aki 2017 őszén töltötte be 75. életévét.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében augusztus elsejétől személyi változások lesznek. (frissített változat!!)

2018. július 2. és 4. között került sor a 15. Márton Áron zarándoklatra, amely – három napon át – boldogemlékű püspökünk életének legfontosabb állomásait járta be: Csíkszent­domokos, Máramarossziget, Kolozsvár és Gyulafehérvár.

Máthé Ferenc címzetes esperes, nyugalmazott plébános 2018. május 21-én, életének 80., papságának 56. évében, szentségekkel megerősítve hunyt el Székelyudvarhelyen.

Páduai Szent Antal ereklyéi folyó év május 7. – június 15. között főegyházmegyénkbe is eljutnak. Állomáshelyek főegyházmegyénkben: Vajdahunyad, Déva, Marosvásárhely, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Csíksomlyó és Brassó.

Feliratkozás Front page feed csatornájára