Szentcsalád Vasárnapjára készülve a názáreti szentcsaládot – Jézust, Máriát és Józsefet – szemléljük. Áldást kérünk Főegyházmegyénk családpasztorációjára (www.csalad.ro); áldást és további lelkesedést az erre kiképzést nyert, helyi vagy egyházmegyei szinten – ebben elkötelezett – papok és világiak számára.

Kovács Sándor

December 25-én, este fél tíz előtt néhány perccel egy Kolozsvár közeli klinikán elhunyt Kovács Sándor kanonok, a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület elöljárója, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa.

A karácsony a család ünnepe. Ilyenkor még a szétszóródott családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szentcsaládot a Kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!”

A magyar, olasz és angol nyelvű kiadás után, németül is megjelent a Márton Áron püspököt bemutató "kék könyv".

2018. január 18. és 23. között harmadik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa. Mindenkit szeretettel várnak!

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk – minden évben, Árpád–házi Szent Erzsébet ünnepéhez közeleső vasárnap – gyűjtést szervez. Erre az idén november 19–én, Szent Erzsébet ünnepén kerül sor. Az érseki felhívás >>

Megosztjuk a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum közleményét.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány, tekintettel a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceummal kapcsolatban kialakult helyzetre, megvizsgálta a szerződést, melyet az ingatlanra a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött. Megállapítást nyert, hogy a 23. cikkely előírásait a Polgármesteri Hivatal nem tartotta be, ezért a szerződés jogilag érvényét veszíti. 

Újra meg újra buzdít az Egyház bennünket: „Olvassátok a Szentírást!” A hívek közül sokan készségesen próbálnak eleget tenni ennek a felhívásnak, de amikor nekifognának a bibliaolvasásnak, nem várt nehézségekkel szembesülnek: „Hol kezdjem az olvasást?

Érseki körlevél >>

Iochom Zsolt fényképei által nyújtunk bepillantást a szeptember 8. és 10. között megszervezett XIV. Márton Áron zarándoklat három napjába.

Feliratkozás Front page feed csatornájára