Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódus témájának az ifjúság pasztorációjának felülvizsgálatát választotta a világegyház egészére vonatkozóan. Jakubinyi György érsek atya ehhez csatlakozva egyházmegyénkben 2018-ra az ifjúság évét hirdette meg, a pasztorális munka célkeresztjébe helyezve az ifjúsággal való foglalkozást és az ebben való megújulást.

A 2018-as IFJÚSÁG ÉVE során a fiatalok evangelizációját tűzzük ki célul. Ennek a célkitűzésnek a fényében Jakubinyi György érsek atya négy kiemelkedő fontosságú vasárnapot jelölt ki, amelyben az egyházközségek egészének figyelme a fiatalok felé fordulhat.

Az Ifjúság évének eseményei a fif.ma oldalon követhetők. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség gazdag és tartalmas programokat kínál a fiataloknak és az ifjúságpasztorációban dolgozóknak egyaránt.