Imaközösség

Nagyon fontos a fiatalokat tanítani arra, hogy hordozzák imádságban a közösség életét. Imaközösséget tarthatunk szentmise előtt vagy után. Különösen esti alkalom után, amikor senki sem siet haza úgy, mint délelőtt. Elővehetünk egy-egy konkrét témát, különböző imaformákkal élhetünk:

  • egymás után megszólalva
  • bibliai igékkel
  • kis csoportokba fordulva
  • énekekkel
  • témaközpontúan

Az első lépés akkor is fontos, ha a fiatalok már sokat hallottak az imádságról, vagy gyakorolták azt. Sok ifjúsági csoport életét elevenítette meg már az imádság. Persze nem önmagában az összekulcsolt kéz, hanem Akihez szóltak az imádságok. A közös imádkozásnak hihetetlen ere­je van. Az tudja ezt igazán megerősíteni, aki átélte. Sok helyen akadály lehet, hogy nincs tanítás az imádságról. Máshol idegenkednek tőle, túl kegyes dolognak tartják. Amely közösségeknek nincs imaórája, imaháttere, az látszik is ezeken.

Kezdetként lehet közösen olvasni egy imádságról szóló könyvet – tanítássorozatot tartani. Látom magam előtt, hogy többen moso­lyognak. Az egyik túl egyszerű, a másik túl régi... talán valami modernebbet Szerző úr! Mindenkinek szíve joga olyat választani, ami leginkább illik a közösség karakteréhez. Nem a műfaj dönti el, hanem a készség, az olthatatlan vágy: megszólítani a Mindenség Urát, annak igénylése, hogy valamit Ő tegyen, s ne mi erőlködjünk erőnkön felül – mint ahogy Chiara mondta: Uram, én semmi vagyok, de te vagy a minden! Válasszunk ki egy könyvet, amelyből az imaközösség elején felolvasunk!

„Kipróbált” könyvek:

Kempis Tamás: Krisztus-követés (letölthető – klikk a címre!)

Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel (letölthető – klikk a címre!)

egy-egy bibliai könyv (lapozz a Bibliában – klikk a címre!)

Zsoltárok könyve, bibliai imádságok (lapozz a Bibliában – klikk a címre!)

 Fontos, hogy eldöntsük az imaközösség formáját, amiket lehet váltogatni is.

 Imaközösség formák:

KlasszikusEgymás után imádkozva kis szünetekkel, közös Áment mondva.

IgésImádságok között bibliai igéket olvasva (beosztással, előre kiosztva)

KiscsoportosAmikor már nagyobb a társaság, és szívesen imádkoznak. Négy-öt fős, kis csoportokba fordulva imádkoznak a fiatalok, csoportonként egy időben, csoporton belül egymás után.

Csendes: Az Oltáriszentség előtt térdelve, ülve csak szemlélni Őt: Én nézem Őt, és Ő néz engem!

ÉnekesImádságok közben énekek szólalnak meg (előre beosztva) vagy dicsőítés rövid imákkal, igékkel.

TémaközpontúKülönböző témákhoz kapcsolódva imádkoznak, sorban egymás után (előtte bemondva )

Hangsúlyozni kell, hogy itt pontosan kell érkezni, mert imádság közben zavaróak a később érkezők székhúzogatása, mocorgása, matatása.

Az alkalom elején elhangozhat az imaközösség lényegének pár szavas összefoglalója, különösen, ha vannak, akik ritkábban fordulnak meg a közösségben.

Az imádság műfajainak tisztázása is fontos lehet (hálaadó, bűnbánó, kérő, dicsőítő, közbenjáró).

Előfordul, hogy van olyan hosszasan imádkozó fiatal, akit érdemes emlékeztetni, hogy ez most közösségi imádság, nem keverendő össze egyéni problémáink feltárásával.

Az imaközösség menete:

- köszöntés - ének

- imatémák/szándékok összegyűjtése

- néhány aktuális probléma összegyűjtése, amelyért szükséges imádkozni (Lehet röviden egymás hogylétéről is érdeklődni, de vigyázva, nem egy szokványos ifiórára, hanem kifejezetten imaközösségre jöttünk össze. Ifiórán is készülhetünk hasonlóan az imádságra, de az akkor is külön blokk legyen.)

- Szentírás olvasás, vagy egy rövid fejezet olvasása a kiválasztott könyvből (Egy imád­ságra buzdító igét akkor is lehet olvasni, ha a közös ima témára épül.)

- imaközösség (A végét jelezni lehet egy énekkel, a vezető záró imádságával, vagy a Miatyánk közös elmondásával.)

- buzdítás (egy igével, egy megerősítő gondolattal, idézettel)

- ének (Ének jó, ha van az imaalkalom közben is.)

Ajánlott könyvek:

- Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel

 

FORRÁS: http://ekip.hhrf.org/tartalom/ifjusagi_evangelizacio.htm