A nagyhét megélése ifi csoportokkal

A passio fontos megállásra ad lehetőséget. Fontos, hogy minden ifi közössége egyszer végigjárja ezt az utat, hogy megelevenedjen számukra hitünk központi eseménye!

Az alábbiakban néhány ötletet, gondolatot gyűjtöttünk össze a negyheti ünnepléshez.

 

Jézus utolsó hetének eseményei bibliai sorrendben:

Bevonulás Jeruzsálembe: Mt 21,1-11 / Mk 11,1-11/ Lk 19,29-44 / Jn 12,12-19

Jézus megátkozza a fügefát: Mt 21,18-22 / Mk 11,12-14

A templomtisztítás: Mt 21,12-13 / Mk 11,15-18 / Lk 19,45-48

Kérdés Jézus hatalmáról: Mt 21,23-27 / Mk 11,27-33 / Lk 20,1-8

Jézus tanít a templomban: Mt 21,28-23,39 / Mk 12,1-44 / Lk 20,9-21,4

Jézus megkenetése Betániában: Mt 26,6-13 / Mk 14,3-9 / Jn 12,2-11

Összeesküvést szőnek Jézus ellen: Mt 26,14-16 / Mk 14,10-11 / Lk 22,3-6

Az utolsó vacsora: Mt 26,17-29 / Mk 14,12-25 / Lk 22,7-38 / Jn 13,1-38

Jézus vigasztalja tanítványait: Jn 14,1-16,33

Jézus főpapi imája: Jn 17,1-26

A Gecsemáné kertjében: Mt 26,36-46 / Mk 14,32-42 / Lk 22,40-46

Jézus elfogatása és kihallgatásai: Mt 26,47-27,26 / Mk 14,43-15,15 / Lk 22,47-23,25 / Jn 18,2-19,16

Jézus a kereszten: Mt 27,27-56 / Mk  15,16-41 / Lk 23,26-49 / Jn 19,17-37

Jézus temetése: Mt 27,57-66 / Mk 15,42-47 / Lk 23,50-56 / Jn 19,38-42

 

Több lehetőségünk is van egy ifivel a nagyhét mélyebb megélésére:

1. Minden nap összegyűlünk virágvasárnaptól nagyszombatig, s együtt elolvassuk a megfelelő szentírási részeket, s elénekeljük együtt a hozzá tartozó énekeket. Ez egy ifiben legalább egyszer meg kell hogy történjen, hogy mindenki átélhesse ennek legalább egy ilyen „áldozathozatalát”. Lényeg:  minden nap odaszánni egy órát istennek a nagyhéten.

2. Minden nap istentisztelet előtt vagy után maradunk még egy fél órát az elcsendesedésre: úgy, hogy Virágvasárnap délelőtt, Nagycsütörtökön az esti istentisztelet előtt egy órával, Nagypénteken utána egy órára még maradunk, Nagyszombaton pedig akár éjszakáig is virrasztunk.

3. Egész héten minden nap egy órával később gyűlünk össze: virágvasárnap du. 3, hétfőn 4, kedden 5, szerdán 6, csütörtökön 7, pénteken 8, szombaton 9 órakor. Követjük az eseményeket a Biblia szerint. Kiegészíthetjük gyönyörű részletekkel Liszt Ferenc Krisztus-oratóriumából. De Zefirelli, vagy Gibson filmrészleteivel is.

 

Mire figyeljünk:

  • Krisztus kereszthalála - értünk hozott áldozata.
  • Minden evangélium központi történése a kereszt. Minden ehhez vezet, minden itt ér csúcsára, s innen indul tovább. Ezért a kereszt kell, hogy legyen ennek a hétnek középpontjában.
  • A felolvasásban lehet „szerepeket" vállalni, s akkor minden ifis minden alkalommal ott kell legyen.
  • Ha vannak énekesek - hozhatnak hangszert és a csendességek közben játszhatnak énekdallamokat.

 

(FORRÁS: http://honlap.parokia.hu/lap/ifikaptar/hir/mutat/6347/)