2019/II. - Leégett a sepsibükszádi plébánia

Szám: 195–2019.
Leégett a sepsibükszádi plébánia
2019. február 3-án, vasárnap a reggeli órákban szívszorító és megdöbbentő hír járta be főegyházmegyénket – leégett a sepsibükszádi plébánia.

Vasárnap folyamán a különböző hírcsatornák is továbbították a megdöbbentő képsorokat.

Télvíz idején, nem csak a plébánia épülete, hanem a benne lévő értékek nagy része is a tűz martalékává vált.

Együttérzéssel és imádsággal állunk mind az egyházközség, mind annak lelkipásztora mellett.

Szeretettel kérem, és egyben elrendelem a következőket:
1.–Paptestvéreim személy szerint is minél előbb siessenek a tőlük telhető módon, a sepsibükszádi egyházközség megsegítésére.
2.–Főegyházmegyei gyűjtést rendelek el 2019. február 17-ére, minden templomban.

Kérem Paptestvéreimet, hogy mostani felhívásomat 2019. február 10-én, vasárnap, minden szentmisén, a hirdetési rovatban olvassák fel.

A gyűjtés összegét fizessék be a sepsibükszádi plébánia alábbi folyószámlájára:

Parohia Romano Catolică Bixad Olt
CIF 11146886
IBAN RO46 RNCB 0124 0380 1796 0001 – BCR Sf. Gheorghe

Mindannyiuk felelős hozzáállását és ügybuzgóságát ezúton is köszönöm.

Isten jóságos áldása és oltalmazó gondoskodása legyen életükön és további felelős szolgálatukon.

Imádságos köszöntéssel –

Gyulafehérvár, 2019. február 4.
† György s.k.
érsek