Legfrissebb tartalmak

Boldog Carlo Acutis nagy példa az ifjúság számára: rövid élete alatt arra törekedett, hogy mindennapjainak középpontjába Jézus Krisztust állítsa. Számunkra is ez a küldetés, a fiataloknak megmutatni Krisztust, illetve hozzá vezetni őket. 2020-ban a Főegyházmegyei Ifjúsági Irodánk éves terve átíródott a világjárvány miatt, de programjainkat megvalósítottuk.

bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be 2021. január 17-24. között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért

Az elmúlt év megpróbáltatásokat és korlátozásokat hozott, amelyek sok, számunkra kedves és fontos tevékenységben akadályoztak meg, találkozásokat tettek lehetetlenné. Ne felejtsük el azonban, hogy mindezek mellett is volt részünk örömökben, ajándékokban és kegyelemben.

Szent Család vasárnapján Ferenc Szentatya a déli Úrangyala imádság alkalmából bejelentette, hogy az Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából meghirdeti az Amoris Laetitia család szentévet, mely 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén kezdődik.

Urunk megkeresztelkedése ünnepén, január délben 12 órakor az  Érsekség facebook oldalán és a templom.ro oldalon online követhető a házszentelés, amelyet Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke végez.

Lángba borult házakról, menekülő gyermekekről, javaikat menekítő kétségbeesett férfiakról és asszonyokról láthatunk képeket a világhálon, a január 7-én történt csíksomlyói tűzvészt követően. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2021. január 17-én gyűjtést szervezünk a bajbajutottak megsegítésére.

Amikor Haynald Lajos erdélyi püspök 1859-ben rendelkezett az örökös szentségimádás megújításáról, körleveléből kitűnik, hogy annak régi hagyománya volt főegyházmegyénkben. A 2021. január 1-jén az érseki kápolnában tartott szentségimádáson mintegy útjára indult az Uram, küldj munkásokat aratásodba!  Imádkozzunk papi hivatásokért! imafüzet.

Când episcopul transilvănean Haynald Lajos a dat dispoziție pentru reînnoirea adorației perpetue în 1859-ben, din circulara lui reiese că aceasta avea deja o tradiție străveche în arhidieceza noastră. Slujitorul lui Dumnezeu, episcopul Márton Áron, stabilește rânduiala adorației perpetue, prin circulara sa din 20 Decembrie, 1939, această rânduială valabilă și în zilele noastre fiind regularizată de arhiepiscopul Jakubinyi György în 1998. 

Főegyházmegyénk segédpüspöke videóüzenetben kíván áldott, békés új esztendőt >>