Papszentelés

Szeretettel hívom és várom a Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves híveket 2023. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, csütörtökön a székesegyházba, ahol a de. 11 órától kezdődő ünnepi szentmise keretében Főegyházmegyénk számára pappá szentelem a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet két VI. éves diakónusát:

            Ferencz Zsolt – Csíkszentsimon

Virág István – Gyimesbükk

Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy szolgálatukat Isten bőséges áldása kísérje.

(részlet a 2023/V. érseki körlevélből)