Au început lucrările de restaurare la ansamblul bisericii și mănăstirii romano-catolice din Vințu de Jos

Lucrările care se derulează în prezent la Vințu de Jos în regim de urgență prin finanțarea INP sunt cu precădere legate de reabilitarea acoperișului. Întocmirea proiectului de execuție detaliat, studiul de istorie și studiul dendrocronologic privind lucrarea de reabilitare a acoperișului  bisericii și al claustrului etajat aferent sunt în curs de efectuare. Restauratorul componentelor din lemn a decoperit în podul navei tavanul casetat. Această suprafață va fi protejată cu un planșeu de protecție. Acoperișul degradat deasupra sanctuarului bisericii a fost deja demolat. Astfel a devenit vizibil bolta din cărămidă cu degradările și crăpăturile ei. Repararea acestor deficiențe trebuie efectuată înainte de refacerea acoperișului nou. Crăpăturile sunt vizibile în interiorul bisericii, in principal în sanctuar, din această cauză reparația acestora devine următoarea noastră sarcină prioritară. Am achioziționat țiglele pentru învelitoarea nouă. Restauratorul a deschis casete de cercetare a picturilor mobilierului liturgic provenit din sec. 18. – pe altarul principal, pe un altar secundar, respectiv amvon – în baza acestora se certifică originea barocă a picturii acestora. Mobilierul liturgic se află în prezent în stare revopsită, prioritar este dezinfectarea acestora.

A templom szentélye felett már lebontották a rossz állapotban levő tetőzetet. Ezáltal láthatóvá vált a téglából kirakott boltozat, rajta a károsodások, repedések. Ezek szakszerű megerősítése még az új tetőzet visszaállítása előtt szükséges. A templom belső terében, főként a szentélyben is jól láthatóak a repedések, amelyek kijavítását prioritás szempontjából a következő feladatunknak tekintjük. A héjazat cseréhez az új cserepeket beszereztük. A faresturátor kutatóablakot nyitott a 18. századi berendezési tárgyakon, a főoltáron, egyik mellékoltáron, valamint a szószéken, ami alapján bizonyítható a barokk kori festés fennmaradása. Jelenleg a berendezések átfestett állapotban vannak, prioritásként a fertőtlenítésüket tekintjük.