Sinodalitatea, este modul de viață și de operare caracteristic al Bisericii, al Poporului lui Dumnezeu (modus vivendi et operandi), care revelează și dă conținut comunității, atunci când toți membrii acesteia sunt împreună pe drum, când se adună și iau parte în mod activ în trimiterea spre evanghelizare (Comisia Teologică Internațională, Sinodalitatea în viața și misiunea Bisericii, 2 Martie, 2018, p.6).

În preajma sărbătorii Sfintei Elisabeta a Ungariei, să ne amintim în mod activ de această sfântă, care este cunoscută și venerată în întreaga lume ca exemplu de slujire și iubire. Prin grija ei față de semeni, Elisabeta oferă un exemplu de urmat și pentru noi, avertizându-ne că grija față de ceilalți începe prin a acorda atenție, dar aceasta nu trebuie să se oprească la sentimentul de milă și compasiune, ci trebuie să se concretizeze în fapte.

Duminică, 17 octombrie 2021, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.00, în Catedrala "Sfântul Mihail" din Alba Iulia se va deschide procesul sinodal al Sinodului Episcopilor. Sfânta Liturghie va fi transmisă on-line pe pagina de facebook a arhiepiscopiei.

Marile lupte ale Europei pe frontul politic, economic și cultural nu pot fi rezolvate de către noi. Dar întăriți putem aștepta să se termine furtunile. Cât de important este să nu-i lăsăm să lupte singuri pe aceia care ne aparțin, să deschidem poarta tuturor celor care din exterior au simțit căldura sufletească dorind să fie inundat de aceasta. Dușmanii noștri doar atât să poată spune despre noi, ca păgânii despre primii creștini: Priviți cât de mult se iubesc unii pe alții!

Catedra Sfântului Apostol Petru, 22 februarie a fost aleasă de către dr. Kovács Gergely pentru hirotonirea întru episcopat și înscăunare în Catedrala din Alba Iulia. Totul s-a întâmplat în urmă cu un an la data de 22 februarie 2020. Aniversarea a avut loc la Alba Iulia, având în vedere situația epidemiologigă: la orele 12 în sala Aula Magna a Seminarului major iar după masă în sala festivă a palatului arhiepiscopal.

Subscribe to Front page feed