Sfânta Elisabeta a Ungariei este un exemplu de slujire și iubire față de semenii noștri, prin urmare ziua ei de pomenire este și o sărbătoare a Asociației Caritas Alba Iulia. În acest an, asociația de caritate a arhiepiscopiei noastre ne invită să ne exprimăm respectul și iubirea față de persoanele în vârstă.  Pe  data de 20 noiembrie, duminica apropiată de sărbătoarea Sfintei Elisabeta, organizăm strângere de fonduri pentru Asociația Caritas Alba Iulia.

Mesajul SER. dr. Kovács Gergely arhiepiscop cu ocazia Sărbătorilor Pascale >>

 

Crăciun plin de haruri și an nou binevuvântat!

Mesajul IPS Kovács Gergely arhiepiscop >>

În această perioadă arhiereii noștri, încă din prima duminică de advent, prin împărtășirea gândurilor lor ne vor ajuta să ajungem și să ne întâlnim cu pruncul Isus de la Betlehem. Să fie spre ajutorul și îmbogățirea noastră spirituală.

Sinodalitatea, este modul de viață și de operare caracteristic al Bisericii, al Poporului lui Dumnezeu (modus vivendi et operandi), care revelează și dă conținut comunității, atunci când toți membrii acesteia sunt împreună pe drum, când se adună și iau parte în mod activ în trimiterea spre evanghelizare (Comisia Teologică Internațională, Sinodalitatea în viața și misiunea Bisericii, 2 Martie, 2018, p.6).

În preajma sărbătorii Sfintei Elisabeta a Ungariei, să ne amintim în mod activ de această sfântă, care este cunoscută și venerată în întreaga lume ca exemplu de slujire și iubire. Prin grija ei față de semeni, Elisabeta oferă un exemplu de urmat și pentru noi, avertizându-ne că grija față de ceilalți începe prin a acorda atenție, dar aceasta nu trebuie să se oprească la sentimentul de milă și compasiune, ci trebuie să se concretizeze în fapte.

Subscribe to Front page feed