Legfrissebb tartalmak

Július 7. és 9. között tizenharmadik alkalommal kerül megszervezésre az immár hagyományosnak számító háromnapos zarándoklat, amely boldogemlékű Áron püspökünk életének főbb állomásait járja be (Csíkszentdomokos, Máramarossziget, Kolozsvár, Gyulafehérvár), Kovács Gergely posztulátor vezetésével.

A történelemből tudjuk, és szent hitünk is azt tanítja, hogy kétezer évvel ezelőtt maga Jézus Krisztus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Ezt a megszentelő feladatot bízta pünkösdkor az Egyházra.

Vizita Papei Francisc în România, familia și educația tinerelor generații au fost câteva dintre temele abordate de Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România în cadrul sesiunii plenare a Conferinței Episcopilor din România (CER). Lucrările au avut loc în zilele de 3-5 mai 2017, fiind găzduite la Cluj-Napoca, de Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, care a organizat și programul de rugăciune al ierarhilor.

Kolozsvár, Nr. 78/04.05.2017

Mi, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a 2017. május 3-5. között Kolozsváron megtartott tavaszi ülésünkön szomorúan vettük tudomásul, hogy abbamaradtak Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének az alábbiak szerint történő módosítását célzó tárgyalások:

„A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”

A Romániai Püspöki Konferencia szeretné felhívni a katolikus hívek figyelmét a New Age-es szekták és spiritiszta csoportosulások terjedésének veszélyére. Keresztény hangzású kifejezésekkel (pl. „krisztusi energia”), a mágia és a spiritizmus gyakorlásával egy énközpontú és kaotikus lelkiség kialakulásához vezetnek, melyben úgynevezett „angyalok” és „guruk” irányításával részesülünk az „egyetemes energiákból”, hogy „megvilágosodásban”, illetve „gyógyulásban” legyen részünk. Ezek a csoportosulások egy tartalom nélküli szinkretizmussal a kereszténység alaptételeit támadják.

Ferenc pápa romániai látogatása, a család helyzete és az ifjúság nevelése is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia tavaszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által tárgyalt témák között.

Szirmai Béla pápai káplán, tb. kanonok, nyug. plébános 2017. május 8-án, hajnal 2 órakor, a brassó-bolonyai plébánián elhunyt. Az érte végzett gyászmise és temetés a brassó-bolonyai plébániatemplomban lesz május 11-én, csütörtökön déli 12 órától, majd ezt követően a helyi Postaréti római katolikus temetőbe helyezik örök nyugalomra.

Számos helyen és formában próbáljuk, próbálják megválaszolni a kérdést, mi az oka, hogy kevesen választják a papi, szerzetesi hivatást. Attól függően, hogy a kérdést milyen oldalról próbáljuk megválaszolni, különböző válaszok szület(het)nek. Egyértelmű választ nem tudunk adni. Egy biztos, amit Jézus kért, hogy imádkozzunk a papi hivatásokért. Kérjétek az aratás Urát…