Legfrissebb tartalmak

Szeptember 4-én vette kezdetét az International Association for Religious Freedom 36. Kongresszusa, melynek idei házigazdája az Unitárius Egyház. A nyitóünnepségre 15.30 órától került sor a kolozsvári belvárosi unitárius templomban, melyen részt vett dr. Kovács Gergely érsek is. Az ünnepség áhítattal kezdődött, ahol a keresztény felekezetek képviselői mellett muzulmán, zsidó, buddhista, sintoista, hindu és zoroasztriánus résztvevők imádkoztak a békéért. A megnyitó előadást dr.

Huszonegyedik alkalommal szervezik meg 2023. szeptember 20-22. időszakban Főegyházmegyénk hivatalos zarándoklatát, amelynek keretében Isten szolgája Márton Áron, Erdély nagy püspöke életének fontosabb állomáshelyeit látogatják meg a résztvevők. 

A Rómában élő Dr. Cristiana Marinelli-t ez év május végén nevezte ki Dr. Kovács Gergely érsek Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátorává. Dr. Marinelli a főegyházmegye híveinek az augusztus 26-i csíkszentdomokosi Márton Áron-megemlékezésen fog bemutatkozni, de előtte felkeresi Áron püspök életének jeles helyszíneit, hogy életszentségének hírét és megélt hagyatékát is megtapasztalhassa.

Erdélyi körútja során, amely Gyulafehérváron kezdődött el augusztus 22-én, az új posztulátor ellátogat többek közt Kolozsvárra, Máramarosszigetre, Csíksomlyóra is. 

2023. augusztus 26-án, szombaton, immár tizenkettedik alkalommal várják Csíkszentdomokosra Márton Áron püspök tisztelőit és a XX. századi erdélyi történelem, egyháztörténet iránt érdeklődőket.

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban elkezdődött a megvilágítás felújítása. A legutóbbi világítási rendszert 2011-2012-ben létesítették. A szentélyben 12 lámpatest kicserélése a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2022-ben meghirdetett Nemzeti Újrakezdési Program keretében valósulhatott meg. 

A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat hivatásukat felismerni és arra igent mondani, mindannyiunk felelőssége. Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rálépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük és minél több fiatal őszinte elköteleződéséért.

Alábbiakban a Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szeminárium közleményét olvashatják az intézetbe való felvételi kapcsán.

A harmadik, hivatalos, bővített vatikáni kiadás alapján – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából, illetve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció jóváhagyásával elkészült a Római Misekönyv magyar nyelvű fordítása. Az új misekönyvet a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia területén 2023. június 29-én vezetjük be.

Nagyszülők és idősek világnapjának megünneplése idén július 23-án, vasárnap kerül sor.

Immár huszadik alkalommal szervezzük meg főegyházmegyénk hivatalos zarándoklatát, melynek célja I. Sz. Márton Áron püspök életútja fő állomáshelyeinek meglátogatása. 

Programunk célja kettős: egyrészt emberközelből megismertetni nagy püspökünk életútjának állomásait; másrészt imádkozni az ő szentté avatásáért, ápolni kultuszát népünk lelkében.