Situație suportată cu demnitate și atitudine hotărâtă

Despre situația actuală a școlii catolice din Târgu Mureș 
 
„Nu abandonăm școala, nu-i abandonăm pe elevi și pe părinți! Vrem să ne facem datoria și ne străduim s-o facem cât mai bine, chiar dacă școala noastră nu are un manager numit.” Așa a început Székely Szilárd conferința de presă a corpului profesoral al școlii catolice din Târgu Mureș care a avut loc marți, 29 noiembrie,  într-o sală de clasă a instituției. Székely Szilárd este directorul adjunct ales de profesori și care nu a primit încă numirea oficială. 
 
Conferință de presă într-o clasă din școala catolică – 29 noiembrie 2016. 
Deși de o săptămână județul are un nou inspector școlar general, situația școlii catolice în care învață 405 de elevi nu s-a rezolvat nici până acum. „Nu vrem să ne plângem și nici să exercităm presiune, doar să informăm opinia publică despre situația școlii noastre” – a spus Székely Szilárd, semnalând că în situația creată, profesorii nu și-au primit salariile, iar situația financiară a școlii a devenit precară, deoarece nu s-au putut achita nici utilitățile din ultimele săptămâni, deoarece instituția nu are un manager cu drept de semnătură. Orele directorului dr. Tamási Zsolt, aflat sub control judiciar sunt ținute în mod benevol de doi profesori ai școlii. Școala nu poate să emită nici adeverințe sau alte documente oficiale, ceea ce în numeroase cazuri îi împiedică pe elevi să beneficieze de anumite facilități. În cazul în care nu se va face această numire, nici profesorii nu-și vor putea preda în mod oficial cererile de concediu, pentru vacanța de iarnă care se apropie. S-a mai spus că rezolvarea situației este urgentă, pentru ca școala să-și poată îndeplini, nu numai atribuțiile instructiv-educative (ceea ce se întâmplă și în această situație de criză), ci și pe cele de natură administrativă. În același timp, s-a mai afirmat că nu există motive pentru a pune sub semnul întrebării existența instituției de învățământ și nu trebuie să existe teama că aceasta va fi desființată. 
 
Conform informației furnizate de corpul profesoral, problema școlii catolice a fost discutată și în cadrul întâlnirii sindicatului cu ministrul învățământului, iar noul inspector școlar general discută la București, printre altele, și despre această problemă. Membrii consiliului de administrație, care încearcă să contacteze în mod periodic organele competente, consideră că întârzierea numirii unui director adjunct are ca motiv faptul că inspectoratul școlar nu se încumetă să-și asume responsabilitatea acestei măsuri. 
Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor prezenți, profesorii au relatat că școala se bucură în continuare de încrederea părinților, chiar dacă situația actuală este, desigur, dificilă și pentru ei, aceștia nu îi învinovățesc pe dascăli, care la rândul lor, le sunt recunoscători pentru încrederea acordată. 
 
„Putem să ne suportăm situația cu demnitate, dar aceasta include și o atitudine fermă când este nevoie” – a spus profesoara Antal Gyönyvér, accentuând că nu vor să facă grevă, dar dacă situația nu se va rezolva, sunt dispuși să meargă in corpore la inspectorat pentru a-și reprezenta drepturile. 
 
Reprezentantul părinților a relatat că au înaintat câte o petiție la inspectoratul școlar, la prefectură și la primărie și așteaptă răspunsul la întrebările lor, în termenul legal de zece zile. 
 
Profesorii au considerat că este important să-i informeze pe reprezentanții presei, nu numai în ce privește prezentul, ci și despre trecutul apropiat și viitor. Instituția de învățământ, cu un trecut de doar un an, poate să consemneze numeroase premii importante obținute la campionate sportive, olimpiade școlare, rezultate la bacalaureat peste media națională și parteneriate cu alte școli. Dotarea materială este și ea, în unele cazuri, superioară multor alte școli. Dascălii impulsionează și înscrierea la cursurile serale preconizate și îi îndeamnă și pe părinții copiilor care vor începe în anul școlar următor clasa pregătitoare să ia în considerare și școala catolică.  
 
Bereczki Silvia sa/Vasárnap

Traducere: Dănescu Teodora SSS