Szinodális út egyházmegyei szakaszának lezárása

Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, 2022. június 29-én a de. 11 órától bemutatott szentmise keretében, székesegyházunkban pappá szentelem diakónusainkat és egyben ünnepélyes keretek között lezárjuk a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszát. Köszönetet mondok mindazoknak, akik megértették ennek az útnak a fontosságát, az általa nyújtott lehetőséget és lelkesen bekapcsolódtak. Köszönöm a szinódusi kapcsolattartó bizottság munkáját, amely elkötelezetten és önzetlenül tevékenykedett az elmúlt hónapokban, most pedig a beérkezett beszámolók és válaszok szintézis formájában történő összesítésén dolgozik. A szinodális út nem ért véget, hiszen a Ferenc pápa által megfogalmazott meghívás a közösség építésére szól, a részvételre és a küldetés vállalására, a meghallgatásra és a párbeszéd gyakorlására.

(részlet a 2022/VI. érseki körlevélből)