Szenátor felmentése és kinevezése

Ft. Dr. Vik János szenátort saját kérésére, köszönetem kifejezése mellett, felmentettem a szenátori tisztségéből.

A megüresedett szenátori tisztség betöltésére, megválasztott tagként, Ft. Dr. habil. Diósi Dávidot neveztem ki.

(2022/XI. érseki körlevél)