VIII. körlevél - 2011. október 5.

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak
                                        Székhelyükön

Tartalom:

Népszámlálásra vonatkozó felhívás

Őszi papi rekollekció programja

 


Szám: 1356–2011.
Népszámlálásra vonatkozó felhívás

Mellékelten megküldjük a népszámlálásra vonatkozó felhívásunkat. Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy október 16-án, vasárnap, minden szentmisén a hirdetéseket megelőzően olvassák fel.

D. a J. Kr.!
Tisztelendő Testvéreim, Kedves Híveim!

    A Romániai Püspökök Konferenciája idei őszi ülését szeptember 20-23 között Chişinăuban (Moldvai Köztársaság) tartotta. A konferencia tagjai külön levélben fordultak híveikhez, buzdítva a népszámláláson való részvételre és katolikus hitük megvallására. Az alábbiakban közlöm a levél szövegét:
    Mi, Románia katolikus püspökei, Chişinăuban – a püspökkari konferencia őszi ülésére – összegyűlve, a közelgő népszámlálásra való tekintettel, mely folyó év október 20-31 között kerül sorra, határozottan arra ösztönzünk, hogy vegyetek részt ezen, megvallva katolikus mivoltotokat és katolikus egyházunkhoz való tartozásotokat.
    A mi hitünk a mi életünk! Katolikus mivoltunk megvallása nemcsak erkölcsi tanúságtétel és kötelesség, hanem tudatos hozzájárulás a hazai és európai katolikus közösség valóságosabb és teljesebb meghatározásához. Közösségünk – római és görög katolikus vallású – híveinek hiteles bemutatása egyházunk javát fogja szolgálni, hozzájárulva a hitélet és mindennapi tevékenységi körülményeink jobbulásához az elkövetkező időben.
    Legyetek továbbra is erősek a hitben, ne engedjetek a negatív behatásoknak. Maradjatok továbbra is hűségesek Krisztus tanításához és egyházunk hagyományaihoz.
    A népszámlálás jó alkalom arra, hogy határozottan megvalljuk Krisztusba vetett hitünket és a katolikus egyház erkölcsi és vallási értékeihez való ragaszkodásunkat.
    Az apostollal mi is buzdítunk: „Arra kérünk benneteket, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok.” (Ef 4,1)

Szeretett Testvéreim!

    A Püspökkari Konferencia felhívását még kiegészíteném néhány fontos információval.
    Az Örmény Katolikus Ordináriátusnak nincs állami elismerése, mert az érvényben lévő törvény értelmében 21.000 tag kell ehhez. Az örmény katolikusok száma pedig 804 lélek. A népszámlálási utasításban az áll, hogy az elismert 18 kultusz között szereplő, örmény gregorián, azaz ortodox regáti örmény egyházhoz kell számítani azokat, akik örmény katolikusoknak vallják magukat. Ezért arra kérem örmény katolikus híveimet, hogy a népszámláláskor vallják magukat római katolikusoknak.
    Egyházunk számára nem lényegtelen a nemzet sem. Az Evangélium változatlan, de annak igazságait nemzeti köntösben éli meg minden nép. Ezért kérem híveimet, hogy mindenki vallja annak magát, aminek tartja lelkiismeretben. Felhívom a figyelmet azonban a szándékos megosztásra: a megadott nemzetiségi listán külön szerepel magyar/ungur, székely, csángó, külön szerepel német, szász, sváb, és külön szerepel rutén, ukrán stb. Eszerint a cél az, hogy kimutassák: sok a nemzeti kisebbség Romániában, de jelentéktelen a számuk. Ezért fontos, hogy minden magyar, székely, csángómagyar magyarnak vallja magát, minden német, szász, sváb pedig németnek, hogy a nemzetiségek egysége és létszáma valósághűbb legyen!
    Ez a későbbiekben hivatkozási alapnak fog számítani, amikor kisebbségi jogainkért, a nekünk járó juttatásért szót emelünk.
    Mint veletek együtt érző és értetek felelősséget vállaló főpásztor, ezeket szerettem volna megosztani.
    A jó Isten áldása és szerető gondoskodása legyen mindennapjaitokon.
    Imádságos szeretettel köszönt  –

Gyulafehérvár, 2011. október 4-én,              

                                                                        † György s. k.
                                                                              érsek
 Szám: 1364–2011.
Őszi papi rekollekció programja
 

Küldetésünk a Mária Út fényében

„A búcsújárás kivonulás az otthoni környezetből, ahol minden a földi
munkára, feladatokra emlékeztet, szabadulás az emberi vonatkozások kötelékéből,
fölülemelkedés a megszokott mindennapokon. A lelki magány paraszti keresése, a
keresztény katolikus léleknek színeváltozása ez.”

Bálint Sándor

    Nagy missziós feladat lehetősége vár az Egyházra, hogy a különböző ezoterikus irányzatokkal szemben a kereső embereket megtalálja, és megmutassa nekik az Istenhez vezető helyes utat. Ennek egyik módja lehet a zarándoklatok, búcsújárások megszervezése, főleg napjainkban, amikor mindezek reneszánszukat élik, és évente több millió turista spirituális céllal indul el a nagyvilágba.
    Egyházmegyénkben 2010-től épül a Mária Út, amely közép-európai léptékű spirituális zarándokút-hálózat. A Mária Út olyan zarándokprogram, amely segít korunk emberének, hogy önmagára és Istenre találjon. A Mária Út gyalogos és kerékpáros útjaival hét országot köt össze. Az útvonal a Szűz Máriához kapcsolódó kegyhelyeket és emlékhelyeket kapcsolja egybe több ezer kilométer hosszúságban; ugyanakkor minden történelmi, vallási, kulturális, természeti vagy építészeti értékre ráirányítja az érdeklődők figyelmét. A teljes szakasz Mariazelltől Csíksomlyóig több mint 1400 km, ebből 500 km Románián keresztül vezet, és gyalogosan körülbelül 60 nap alatt járható be.
    A Gyulafehérvári Egyházmegye pasztorális terve a harmadik évben figyelmünket a misszióra irányítja: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet! (Mt 28,19)
    A missziós feladat minden egyes keresztényt kötelez. Küldetésünk, hogy az Istenhez vezető utat másoknak is megmutassuk. A zarándoklat jó lehetőség arra, hogy nemzetünk elmeszesedett ereibe újra életet vigyünk, hogy minél többen valós istenélményben részesülhessenek az istenkeresés útján.
    A Gyulafehérvári Caritas partnerségben az Erdélyi Kárpát Egyesülettel (EKE) felvállalták, hogy a magyarországi Mária Út Egyesületet támogatják a Mária Út erdélyi szakaszának megépítésében és népszerűsítésében.
    Az idén jelentős előrelépések történtek a Mária Út fejlesztése terén: Erdélyben több gyalogos és kerékpáros zarándoklatra is sor került, valamint elkezdődtek a jelzésfestések Csík, Gyergyó, Udvarhely és Kárásztelek (Szatmár) környékén. A fő gerincvonalat a szervezők 2012-ben szeretnék átadni a zarándokolni vágyóknak. Az út kijelölését önkéntesek végzik.
    A Mária Út az emberek lelki, szellemi gazdagodását és felüdülését hivatott szolgálni, hiszen a vallásos és hagyományőrző folyamatok segítik térségünk jövőjének alakítását. Zarándoklatok szervezése, a zarándoklás, búcsújárás hagyományának széleskörű felélesztése méltó válasz korunk kihívásaira, és olyan szakrális folyamatot indít el, amely gyümölcsözővé válik, mind az Egyház, mind a társadalom számára.

TERVEZET
– helyszínek, időpontok, előadók –
 

Helyszín Őszi
tanulmányi
lelki nap
Előadók
Marosvásárhely Október 10.

Nm. Ft. Dr. Székely János –
Budapest–Esztergomi Egyházmegye Segédpüspöke
P. Dr. Orbán Szabolcs OFM –
Erdélyi Ferences Rendtartományfőnök
Péterfi Attila-Csongor –
Gyulafehérvári Caritas Ágazati Igazgató

Gyergyószentmiklós Október 11. Nm. Ft. Dr. Székely János –
Budapest–Esztergomi Egyházmegye Segédpüspöke
P. Dr. Orbán Szabolcs OFM –
Erdélyi Ferences Rendtartományfőnök
Péterfi Attila-Csongor –
Gyulafehérvári Caritas Ágazati Igazgató
Csíksomlyó Október 12. Nm. Ft. Dr. Székely János –
Budapest–Esztergomi Egyházmegye Segédpüspöke
P. Dr. Orbán Szabolcs OFM –
Erdélyi Ferences Rendtartományfőnök
Péterfi Attila-Csongor –
Gyulafehérvári Caritas Ágazati Igazgató
Székelyudvarhely Október 13. Nm. Ft. Dr. Székely János –
Budapest–Esztergomi Egyházmegye Segédpüspöke
P. Dr. Orbán Szabolcs OFM –
Erdélyi Ferences Rendtartományfőnök
Péterfi Attila-Csongor –
Gyulafehérvári Caritas Ágazati Igazgató
Kézdivásárhely Október 10. P. Kálmán Peregrin OFM, Mátraverebély-Szentkúti Házfőnök
Dr. Szabó Tamás – Mária Út Egyesület Elnöke
Molnár József – Gyulafehérvári Caritas PR
Sepsiszentgyörgy Október 11. P. Kálmán Peregrin OFM, Mátraverebély-Szentkúti Házfőnök
Dr. Szabó Tamás – Mária Út Egyesület Elnöke
Molnár József – Gyulafehérvári Caritas PR
Kolozsvár Október 12. P. Kálmán Peregrin OFM, Mátraverebély-Szentkúti Házfőnök
Dr. Szabó Tamás – Mária Út Egyesület Elnöke
Molnár József – Gyulafehérvári Caritas PR
Gyulafehérvár Október 13. P. Kálmán Peregrin OFM, Mátraverebély-Szentkúti Házfőnök
Dr. Szabó Tamás – Mária Út Egyesület Elnöke
Molnár József – Gyulafehérvári Caritas PR

     
    
    Forgatókönyv

    10,00 – 11,00     Szentmise
    11,00 – 11,30    Elmélkedés: Küldetésünk a Mária Út fényében
    11,30 – 12,30    Előadás: a Mária Út rövid ismertetése, az idei zarándoklatok                 bemutatása.
    12,30 – 13,00    Hozzászólások, kérdések, hirdetések

    Megjegyzések

  • Az előadások időtartama 20 perc, lehetőséget teremtve a hallgatóság bevonására.
  • Az előadások témája a misszió, a zarándoklat, a búcsújárás – törekedve a személyes     élmények megosztásának lehetőségére.
  • Célunk, hogy minél több meghirdetett (gyalogos, kerékpáros, autóbuszos) zarándoklat legyen egyházmegyénkben, 2012-ben. Ezeket szeretnénk időrendileg is feltüntetni az érsekség honlapján www.romkat.ro és a Mária Út honlapján www.mariaut.hu, hogy az érdeklődők tudjanak időben jelentkezni.

Gyulafehérvár, 2011. október 5.

                                                       † György s. k.
                                                             érsek