Mezősámsond

Nepomuki Szent János, oldallagosan ellátott plébánia
Ellátó plébánia: Marosvásárhely VI.
Elérhetőség
Postacím: 547595 – Șincai, str. Șincai, nr. 314., jud. Mureș

1332-ben plébániatemploma volt. Középkori temploma elpusztult. A reformáció alatt a falu református lett. A 18. század elején Keresztúri János udvari káplánja az udvari kápolnában misézett. 1740-ben Berczeczey István templomot és plébánialakot építtetett Keresztúri Miklóssal. A mai templom 1773-ban épült. 1740-től plébánia. Bardócz Mózes plébánost 1944-ben elhurcolták. Földvári táborban halt meg 1945. február 19-én. Utolsó helyben lakó plébánosa Lukács Béla volt (1974–88). A hívek emlékező tanúsága szerint különösen szerette és kétkezi munkájával is támogatta ezt a templomot Bálint Lajos ny. érsek. Ma az üresen álló plébánia épületében a Főegyházmegyei Caritas munkatársai dolgoznak, látogatják az időseket és betegeket.
Mezőbándon már 1332-ben plébániatemplom volt. A régi templom a 16. században a reformátusoké lett, lebontásra került, majd 1884-ben más helyen újat építettek helyette. A katolikusok 1725-ben fakápolnát kaptak, mely helyett 1743-ban kőkápolnát építettek. Mezőbánd gondnoka (Huszár) a II. világháború után plébániai lakást építtetett. 1996-tól a marosvásárhelyi Remete Szent Antal Plébánia plébánosa látja el Mezősámsondot és filiáit is. A bándi üresen maradt plébániára 1996-ban költözött a Páll házaspár: Zsolt és Erika, akik a plébános lelkipásztori felügyelete alatt szervezték a helyi közösség életét: igeliturgiát vezetnek, hitoktatnak. 2004-től helyükbe Vetési-Antal Zoltán és Emese kapott hasonló főpásztori megbízást. A Mezőbándot körülvevő falvakban is, a katolikus szórványban állandó jelenlétüknek, szolgálatuknak köszönhetően, újra megerősödött a hitélet.