Legfrissebb tartalmak

Végérvényesen elutasította 2021. május 25-én a Legfelső Bíróság a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség jogos kérését, amelyben az 1798-ban Batthyány Ignác római katolikus püspök által alapított könyvtárat és tudományos gyűjteményt kérte vissza. A bíróság jelenlegi döntését is igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartjuk, mert ebben az esetben sem született egy, a döntést alátámasztó indoklás. Az elutasítást így ebben a formában nem fogadhatjuk el, és a jó ügyért folytatjuk a küzdelmet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

A Gyulafehérvári Érsekség

Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatását a Gyulafehérvári Érsekségnek. 

Kerekes László segédpüspök, fotó: Héjja Bécó

Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki dr. Kerekes Lászlót a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökévé.

A pünkösdszombati csíksomlyói búcsú eredetileg a székelyek, majd egyre tágabb körökben az erdélyi katolikusok, mára az Istenbe kapaszkodó, Máriában bízó magyarok ünnepe. A szent helyen — legyen az a kegytemplom, a hegynyereg vagy a csobotfalvi templom a csángó misén — a szent liturgiában benne van az imádságos összetartozás élménye.

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének.  A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.

Hálát adunk a jó Istennek, hogy a 2021-es csíksomlyói búcsúnkat a Kissomlyó és Nagysomlyó nyergének Hármasoltáránál tarthatjuk meg. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság május 10-i ülése után feloldották azt az intézkedést, amely lakhelyhez kötötte a vallási rendezvényeken, zarándoklatokon való részvételt.

Az Isteni Bölcsességről elnevezett Szeminárium hat V. éves akolitusát: a gyergyócsomafalvi Baróti Tibort, a csíkszenttamási Bíró Károlyt,   a csíkszentdomokosi Bőjte Csongort,  csíktaplocai  Kerekes Péter-Miklóst, a borszéki  Mazai Tihamért és a hidegségi Tímár Józsefet diakónussá szenteli Kovács Gergely érsek május 15-én, a 11 órakor kezdődő szentmise keretében.

 

Három hónap telt el a csíksomlyói tűzvész óta, amely idő alatt példátlan összefogás tanúi lehettünk. Csíkszereda és a környék lakossága, köz- és magánintézmények  azonnal léptek és ellátták a legszükségesebbekkel a károsultakat. 

Az Oltáriszentség – dogmatikus beszédekhez vázlatok – 2020.

Tartalom:

Április 12-én elkezdődött az idei bérmálások sora. Első körben a küküllői, a gyergyói, majd a kolozs-dobokai főesperesi kerületben részesülnek a hitüket ismerő, azt öntudatosan megélő ifjak a nagykorúság szentségében.