Fülöp kurzus Gelencén

A gelencei római katolikus plebánia és a Regnum Christi alapítvány 2013. október 4-6 között, Fülöp kurzust szervezett Gelencén, mindazok számára, akiknek nyitott a szíve Isten személyes szeretetére. 

Az előadások során olyan kérdésekkel, problémákkal foglalkoztak a résztvevők, amelyekre rohanó világunkban kevésbé figyelünk, vagy ha foglalkoztatnak is, képtelenek vagyunk ezekre egyedül válaszolni. Mi az élet értelme? Mit jelent ma kereszténynek lenni?Ha Isten létezik, és valóban szeret, miért van ennyi szenvedés, probléma, önzés a világban? Hogyan tudunk megszabadulni a kísértéseinktől, bűneinktől és azok következményétől? Hogyan élhetek igazi keresztény, boldog életet? Hogyan tudok megmaradni Istennel személyes és bizalmi kapcsolatban?

A kurzuson megélt tapasztalataikról számolnak be a jelenlévők az alábbiakban:

„Úgy éreztem, hogy igazán találkozhattam Istennel. Mint ahogy itt is elhangzott, a keresztény élet ezt jelenti: egy találkozás Istennel. Egy olyan találkozás, amely áldásként kíséri végig az egész életem. Most már tudom, hogyha üdvözülni akarok, és el akarom fogadni Isten ajándékát, a boldog életet, akkor hinnem kell, vagyis feltétlenül bíznom Istenben, és akár minden nap megtérnem. Úgy érzem, most már képes vagyok minden percben Jézus mellet dönteni, és kiállni az igazság mellet. A bérmálkozás óta, csak most vettem igazán észre, hogy mennyi ajándékot kaptam a Szentlélektől, és csak annyit kellet tennem, hogy behívtam az életembe. Elmúltak a szorongásaim, a félelmeim, az aggodalmam, tudtam igazán bízni Istenben, kigyógyultam egy rakás függőségből. Az életem tele lett örömmel, barátokkal, akikben feltétel nélkül megbízok. A kurzus alatt rájöttem, hogy mennyire fontos vagyok igazándiból az Atyámnak, hogy akármit is teszek, Ő akkor is szeret, és azt szeretné, hogy azt az életet éljük, amelyet Ő tervezett nekünk. Mégis megadja nekünk a szabad akaratunkat, és azt mondja: "Én tökéletesnek terveztelek, és egy csodálatos életet akarok neked adni, de csak akkor, ha te is akarod." Nem éri meg elszakadni Istentől. A bűnős allapot szakít el Istentől. És ha bűnbe élünk, az még többet terem, végül míg magunk is örökre meghalunk. Megértettem, hogy bízzak Jézus Krisztusban, aki kifizette már minden bűnűnk árát, és fogadjam el az ajándékát, hogy megváltott. Mert ha ezt teszem, akkor áldás lesz az életem, és örökké élni fogok.” Balogh Csaba

„Először is nagy hálát érzek a szίvemben Isten iránt, hogy elhίvott e hétvégére. Mit jelentett nekem ott lenni, mit éltem ott meg? Annyi minden van most bennem és azt hittem, nehéz lesz megfogalmazni az ott tapasztaltakat, ám örömmel osztom meg. Engem, ami mély ponton érintett az, hogy megtudtam ISTEN úgy szeret, ahogy vagyok: problémáimmal, hibáimmal együtt és a jó hίr, hogy feltétel nélkül Elfogad és szeret ENGEM csak is ENGEM és fontos vagyok neki, egy gyöngyszem az Ő kezében. Arra is rájöttem, hogy Istenhez csak úgy tudok tartozni, ha a hit mellett ott a megtérés is, nem elég ha hίvő kereszténynek vallom magamat, hanem az életemnek is kell tükröznie, hogy Ő hozzá tartozok és ha netán “elesek” hozzá mindig de mindig fordulhatok mert vár rám és felsegίt, hisz olyan nagyon SZERET.” Palkó Anikó

„Öröm és hála van a mi szívünkben, elsősorban azért, hogy részt vehettünk ezen a csodálatos hétvégén. Hála a mi mennyei Atyánknak, hogy küldött közvetítőket, akikkel újból átélhettük és szívünkbe zárhattuk az ő igazságait. Újjászületés volt számomra az a pillanata a hétvégének, amikor imádkoztak Értünk és megélhettük újból a Szentlélek kiáradását, az ő ajándékaival együtt átmosta a mi szívünket, lelkünket. Jó volt újból átadni a mi életünket Jézusnak úgy, ahogy az van, megerősödni abban, hogy Hit és Megtérés által jutunk a szabadságra, üdvösségre és, hogy csak ettől lehet teljes a mi életünk.” Cseh Szidike és Attila

„Nekem a Fülöp kurzus lelki megtisztulás volt. Átéreztem Isten feltétel nélküli szeretetét és a Szentlélek erejét. Leírhatatlan érzés, amikor átjár, csak sírni tudtam és éreztem a békét a szívemben. Ez által tisztult a lelkem a gonosz gondolatoktól és a fájdalomtól. Aztán jött egy olyan sugallat, hogy menjek oda édesanyámhoz és öleljem meg. A Szentlélek nem hagyta, hogy üljek, hanem cselekedett bennem. Jó volt átérezni és akarom, hogy minden nap ilyen legyen.” Kerekes Csilla

Öszeállította Ilyés Mária