Krisztus világa

Krisztus világa 2017. december - Szemle

 
A szeretetet hozzuk – A Quo vadis regény egyik szuggesztív része, amikor Vinicius megérkezik abba a Tiberisen túli házba, ahol Péter apostol tartózkodik. Köszönti a jelenlévőket és a keresztények ellen szóló vádakkal kezdi, és végül még azt mondták nekem: „Görögország megteremtette a bölcsességet és a szépséget, Róma az erőt; s hát ők mit hoznak?” Mondjátok hát meg, mit hoztok? Ha ajtótokon belül világosság van, nyissátok ki nekem?
- A szeretetet hozzuk – mondta Péter.” 
– És mi? (2. oldal)
Valami elszállt... és valami elindult 10 éve... – dr. Kállay Emil és Sárközi Sándor tanár 2007 szeptemberétől kezdték el csíkszeredai életüket. A Piarista Tanulmányi Ház egyrészt szellemi műhely, de egyfajta lelki menedék is a betérőknek. És magjává vált egy olyan tágabb körű közösségnek (tanároknak, diákoknak, szerzeteseknek, családoknak), akik vonzónak találták a piarista karizmát. 
Emil atya 2016-ig rendszeresen járt hozzánk, világos tanítását, életét köszönjük. (...) Háromszáz éve, hogy a piaristák 1717-ben Besztercén telepedtek le. Azután szellemi munkájukkal behálózták egész Erdélyt. 1948-ban számolták fel őket... Tíz éve valami elindult újra Csíkszeredában... A 400 éves jubileumát ünneplő tanítórend szellemisége felfrissített, melynek célja: nevelni, hirdetni, átalakítani! Nagy igény van erre. Ugye ezt teszitek továbbra is a Székelyföldön?  (3. oldal)
Brenner János – Ferenc pápa november 8-án meghatalmazta Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát nyolc dekrétum közzétételére, melyekben két vértanúság, valamint hat Isten szolgája hősies erényeinek elismerése szerepel. A két vértanú közül az egyik a magyar Brenner János rábakethelyi káplán (sz. 1931. dec. 27.), aki a hit védelmében, az Oltáriszentséget védelmezve halt meg 1957. december 15-én. (4-5. oldal)
Alázat, békesség és áldozat – A csanálosi származású Tempfli Mária, kézdivásárhelyi tanárnő, igazgató nekrológja Dr. Ambrus Ágnes tollából. Lapunknak is hűséges terjesztője volt. (6-7. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Az USA-ba bevándorló százezrek egykori nagy segítőjéről és egy hősies asszony férjéről szól - Vitos Antal kvíze, aki ezzel búcsúzik tőlünk. (7. oldal)
Kárpátaljai Értéktár 2.  A kárpátaljai Rákóczi-kultusz a fejedelem által készített „Cum Deo pro Patria et Libertate” feliratú zászlók kibontásával kezdődött. Bereg megye területén állították fel a legtöbb Rákóczi-korral kapcsolatos emlékműveket. Ezek ismertetése mellett megcsodál-hatjuk a beregi szőttest” Az 1906-ban, amikor a Nagyságos Fejedelem hamvait hazahozták és a kassai dómban eltemették, akkor épült a Tiszaújlaki határ obeliszkje. Annak sorsa a magyarság sorsát is jelzi. Az Értéktárt bemutatja Sárközi Sándor piarista. (8-9. oldal)
A Camillianum kvinteszenciája – Az egészség lelki ápolásának pápai intézete fennállásának 30. évét ünnepelte, ahol klinikai pasztorációs tapasztalatait osztotta meg dr. Bakó Mária Hajnalka, aki római élményeiről is beszámolt. (10. oldal)
Karácsonyi ötletek: mit ajándékozzunk? – Az ünnep előtt gyakran elhangzik a kérdés: mit is ajándékozzunk, hiszen mindene megvan? László Rezső atya összeállítása ötleteket ad, hogy mit a férjnek, feleségnek, gyerekeknek, szüleinknek, nagyszülőknek stb. Egy nagyon értékes ajándékra mutat rá – amit a 11. oldalon megtalálunk.
Rónay György: Betlehem – című verse szomszédságában Helga Kohler-Spiegel, Másfajta család írásában bemutatja, hogy Jézus új családszemléletet vezetett be, amelynek tagjai azok a nők és férfiak, akik kötődnek Hozzá és követik Őt. Ezzel lehetőséget adott a felelősségteljes együttélés új formáira. Fordította Bács Béla János.(12. oldal)
A zenélő híd – Rózsaország királyának palotájából Katóca és Evetke a tróntermen és virágos réten keresztül haladt a jó tündér nyomán a zongorahídhoz. A Dallam hatására lehetőség nyílt eljutni a gyémántkastélyhoz, ahol barátaik várták. A mesét és feladatot írta: Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – 21 vicc és 3 Kaján Tibor rajz, hogy derüljünk. (14. oldal)
A keresztrejtvényben – Arra születtem… vers két sora lappang. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerjük a novemberi szám megfejtőit; nyerteseinket és támogatónkat.
Csávossy György: Rorate – című versével emlékezünk a két éve elhunyt költőre, íróra.
 

Krisztus Világa, 2017. november, Szemle

 
Szentjeinkkel - Mindenszentekkel kezdődik november. Kosztolányi Dezső egyik elbeszélésében írja, hogy mint gyereknek vasárnapi játék közben elszakadt a nadrágja. Egyházi iskolába járt, a szigorú piarista paptanár behívta a szobájába. A kisfiú a büntetéstől való félelmében alig mert belépni. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor tűvel, cérnával, foltozófával a kezében fogadta, és nekilátott a szakadás bevarrásához. „Azóta ha szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával és foltozófával képzelem el őket.” – olvassuk a 2. oldalon.
Szent László-év 13.Sorozatunknak, amelynek záróírását olvashatják, egyik célja az, hogy a történelmi valóságot közölje a szent életéről. Így azt is, hogy a magyar kereszténység nem Szent Istvánnal kezdődött. Nem is Géza fejedelemmel, mert amikor az egész magyarság vélhető uralkodójává lett, már akkor a magyarság jelentősebb fele keresztény volt. Igaz, megszervezetlenül, papsággal csak alkalmilag ellátva, egyházmegyék és püspökök nélkül. Szent István végrehajtja a magyar egyházmegye-szervezést, így formát ad a magyar kereszténységnek, és apja uralmát keresztény-szakrális királysággá váltja át. Nemzetének pedig valóban egy magasabb rendű és teljes életszentség példáját adja. Szent István példáját és szentségét követte Szent László. Önmagát egészen a szeretet szolgálatára szentelte, ahogy Krisztus az evangéliumban kéri. Ezzel László „a régi vitézséget tüntette fel önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek öröme és eszménye László lett.”  (3. oldal)
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, Budapest, 2020. A Kongresszus célja, hogy az Egyház nyerjen új erőt küldetéséhez, és ismerje föl életének forrását és csúcsát az Eucharisztiában! A szerző hat pontban ismerteti az Eucharisztia fontosságát az Egyház életében. Elsőként rámutat arra, hogy az Eucharisztia misztériuma elválaszthatatlan és eleven kapcsolatban van az Egyházzal. 2. Az Eucharisztia ünneplése valódi áldozati lakoma, ahol Krisztus áldozati testében és vérében részesülünk. Hiszen a cél az, hogy mi a tagok hasonlóvá váljunk a főhöz, Kr-hoz. Az Eucharisztia ünneplése által egyesülhetünk Jézussal és általa az Atyával. Minden szentség ezért az Eucharisztiára irányul és általa teljesedik ki, szenteli meg az embert. (4-7. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Hitről, keresztről, lelkikönyvről – Vitos Antal kvíze. (7. oldal)
Kárpátaljai Értéktár 1. Kárpátalja fő látnivalói: a várak, templomok és kastélyok bemutatása után, a külhoni magyar értéktárba felvett kárpátaljai értékeket ismerhetjük meg ezúttal, ugyanúgy a Vereckei honfoglalás emlékművét. Az Értéktárt Sárközi Sándor szerkesztette. (8-9. oldal)
II. János Pál két csodája –Marie Simon-Pierre apáca csodás gyógyulása, a másik csoda a 48 éves Floribeth Mora Diaz, négygyermekes édesanya gyógyulása. A csodákat vizsgáló orvosi bizottság megerősítette, hogy a gyógyulások tudományosan megmagyarázhatatlanok. (10. oldal)
Véges boldogság Matthias Mühl írása egy fontos munka, projekt sikeres elvégzéséhez fűződő boldogságról szól, majd az érem másik oldala, amikor a boldogság pillanata átfordul, mintha egy nagy gödörbe zuhantunk volna. Ez a tapasztalat a lelkiéletben is megtapasztalható. Végül is a boldogság, ami számunkra megtapasztalható, csak mint véges boldogság érhető el. Itt és most csak “töredékesen” van jelen a “teljes”. De kiteljesedés fele mutat. Fordította Bács Béla János. (11.oldal)
Ifjúság éve, 2018. Ismerjük-e őket? Ferenc szentatyánk a 2018-as rendes püspöki szinódust a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” témában hirdette ki. A Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a „Fiatalok a hit útján” témában tervezte meg, mivel szívügyünknek tartjuk a fiatalok hitre való vezetését és abban való megerősítését. Mielőtt bármit is szerveznénk a fiatalokkal, egyféle "Tudod-e, hogy" kérdéseket tisztázzunk magunkban! - László Rezsőtől. (12.old.)
Az elmaradt találkozásÚjabb kalandok a Mese Birodalmában 2. Katóca sikeresen belépett a Mese Birodalmába, de újabb kaland várta Rózsaországban, amint új számtan-feladat vár a gyerekekre a koncerthárfa húrjairól. Írta: Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – Viccek és nyakatekert mondatok, hogy egy kicsit derüljünk! (14. oldal)
A keresztrejtvénybenSzent Fausztina imádságának befejező részét megtalálja a szerencsés megfejtő.  Megismerjük előző megfejtőinket; nyerteseinket és támogatónkat.

Kozma László: Esti dal – című verse és Ádám Gyula fotója látható a hátsó borítón.

 
 
 
KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc