Krisztus világa

Krisztus világa 2017. február - Szemle

 

Új fény támadt... – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe február hónap meghatározója. Több a fény és a világosság, a hangulatunk és kedélyünk is derűsebb. Akár Simeoné, aki karjába vette a gyermeket, és így magasztalta Istent: Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség. (Lk 2,32)
Februárban a végzős diákok szalagtűző ünnepséget, maturandust tartanak. A szalag mutatja, hogy most fognak nekifutni az utolsó nagy akadálynak, és miután átugrották azokat, ….. nos, újabb küzdelmek  várnak rájuk. Mit adhatunk nekik útravalóul, amikor kiröppenek a fészek biztonságából, amelyet néha kalitkának éreztek? – megtudhatjuk a 2. oldalon.
Könnyű kedvesnek lenni...  Daly Attila III. éves kispap az elvárások és megfelelési kényszerek megoldásáról ír, valamint hogyan járhatunk Krisztus útján. (3. oldal)
Változás(ok) András István teológiai tanár gondolatvezetése a mindennapi események nyomán a belső szabadság útján az életnek értelmet adó Krisztusig. De ki ez a Krisztus? (4. oldal)
A betegek világnapja – Szűz Mária lourdes-i jelenése történetét, a jelenés ünneplését, valamint Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte világnapról olvasunk, melynek célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését!” – fogalmazott a szent pápa. (5. oldal)
Szent László-év 5. – részében megismerhetjük a magyar király, valamint a hercegek küzdelmét bizánciakkal. A gonosz lelkű Vid ispán áskálódása polgárháborúvá fejlődött, melyben Salamon király kezdeti sikere, Géza herceg szorult helyzete végleg megoldódott 1074. március 14-én a Mogyoródnál vívott csatában. A krónikák tanúsága szerint itt is László herceg vitézi nagysága döntő fontosságú volt. Géza három évi királysága a békés kibontakozásé volt. ,,Amikor a magyarok meghallották – olvassuk a krónikában –, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal … Úgy ragyogott föl … amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.” – olvassuk  Darvas-Kozma József tollából. (6-7. oldal)
Székely értéktár – A székelyderzsi erődtemplom. Az egykori katolikus, ma unitárius vártemplom az egyetlen olyan romániai magyar műemlék, amely az UNESCO világörökség-kincsének a része. A műemlék épület belső falát díszítő Szent László-legenga freskósorozat 1419-ben készült. A templom mai késő gótikus formáinak kialakítása a 15. század végén történt. Az erődtemplom érdekességeit ismerteti Sárközi Sándor a Székelyföldi Értéktár alapján. (8-9. o.)
A benzintől a teljes értékű életig  – címmel dr. Bakó Mária Hajnalka visszaemlékezése, ugyanakkor küzdelmének története, amíg eljutott a teljes értékű életig, azaz felépüléséig.
Hallani a csendet – Theodor Weissenborn a csendről és hangjáról. Fordította Bács Béla János.
Játékos ismerkedés szentekkel – Vitos Antal összeállítása Szent Cirill és Metódról, a mechitaristákról, a marista szerzetesekről, a Szentről  és Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló kérdések valóban fejtörésre és kutatásra késztetnek. (10-11. oldal)
Mi is a házasság hete?- olyan széleskörű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Többek közt hidat épít a környezet, a házaspárok és családok felé – Balázs Tünde összeállítása. (12. oldal)
Mese a piros kalapos békáról – lengyel mese és a feladatokat a gyerekek részére összeállította Katóca. Derűs oldal – képes, szöveges viccek. (13-14. oldal)
Keresztrejtvény – Bartalis János erdélyi költő két verssora rejtőzködik. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerhetjük a januári megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Ne tűnj el – Tóth László verse (16. oldal).
 

Krisztus világa 2017. Január - Szemle

 
 
Dicsőítsük az Urat! – A Szent Zsolozsmából a 150. zsoltárt választotta a főszerkesztő. A zsoltár és a liturgia egyesíti a két szentélyt, a földi templomot és a végtelen égboltot, Istent és embert, az időt és az örökkévalóságot. Maga a zsoltár minden lelket dicséretre szólít a templomban és a hatalmas égboltozaton, minden hangszert és élőt bevon a dicsőítés kórusába. Amikor 1968. december 24-én éjjel 11 órakor az APOLLO 8 űrhajó fedélzetén a három űrhajós először saját szemével láthatta a Hold túloldalát, akkor a legnagyobb hatást keltő karácsony esti üzenet hangzott a világ rádió- és TV-csatornái közvetítésével: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet... a Teremtés könyvének első 31 versének karácsonyi, holdbéli újraélesztésével a tudomány is azt akarta hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus az egész Univerzumnak a Megváltója?! Dicsőítsük az Urat az év minden napján, akkor boldog lesz az új esztendőnk is – írja a főszerkesztő. (2. oldal)
A választás szabadsága – Bustya Roland-Csaba III. éves kispap a karácsonyi ünnepkör utáni hajszolásra hívja fel a figyelmet. Rámutat, hogy a nehézségek hatására hatalmába kerít a szomorúság és a bánat, de ha felismerjük meghívásunkat, akkor Isten megadja a választás szabadságát is. (3. oldal)
100 éve – Fatima lelkisége és üzenete ma is érvényes. A 100 évvel ezelőtti jelenésre irányítja figyelmünket Sárközi Sándor piarista atya összeállítása. A hitetek célja a lelkek megmentése. Ennek útja: Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. És mindannyiszor az elmúlt században beigazolódott a titok mondása: „Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.” (4. oldal)
Sport és hit – ifi oldal Dióssy Iván triatlonista, katolikus pap, visszaemlékezésében arról beszél, számára miként vált imádsággá a futás. Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó is vall, hogy milyen nagy megtiszteltetés érte, hogy egyedüli magyarként résztvehetett a Kultúra Pápai Tanácsa által szervezett nemzetközi konferencián. (5. oldal)
Szent László-év 4. – A belső béke éveiben Salamon király, valamint Géza és László hercegek szemmel láthatóan arra törekedtek, hogy egymás jogait tiszteletben tartsák. A király és a hercegek együtt vettek részt a jelesebb hazai eseményeken, egyházi ünnepségeken, s együtt formálták az ország külpolitikáját. Közösen léptek fel a Kárpátok keleti oldalán összetorlódott, egymást váltó és támadó úzok, besenyők, kunok ellen. A király és a két herceg közösen vezették hadi vállalkozásaikat. Bátorságban egyik sem maradt el a másik mögött, de magatartásukban még az ellenséggel szemben is sok volt a különbség – olvassuk  Darvas-Kozma József tollából. (6-7. oldal)
Hungarikumok – Budapest, a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út. A Duna által kettészelt, hegyes-völgyes és síkvidéki oldalra osztott Budapest, ez a két milliós, nyüzsgő nagyváros egyedi panorámával bír. Az UNESCO Világörökség Bizottsága 1987-ben világörökség rangra emelte. Indoklásuk szerint a budapesti Duna-part (a Margit hídtól a Szabadság hídig) – amellett, hogy egyike a világ kiemelkedően szép urbanisztikai látképeinek – jól szemlélteti a magyar főváros történetének különböző időszakait. 11 színes kép melléklettel Sárközi Sándor atya bemutatja a szépséges Budapestet. (8-9. oldal)
Kamilliánus kórházpasztoráció Csíkszeredában  – címmel írt dr. Bakó Mária Hajnalka. Írása vallomás, visszaemlékezés a Szent Kamill-i betegápolás krisztusi mintájának megismeréséről, hivatásáról, valamint a csíkszeredai kórházpasztorációban eltöltött 16 évéről. (10-11. oldal)
Játékos ismerkedés szentekkel – Vitos Antal összeállítása. Szent Paszkálhoz, a kapucinus testvérekhez, Merici Szent Angellához, Boldog Özsébhez és Antióchiai Szent Ignáchoz kapcsolódó kérdések fejtörésre és kutatásra késztetnek. (11. oldal)
Óra nélkül – Matthias Mühl az idő és időtlenségről. Fordította Bács Béla János (12. oldal)
Bálna és delfin – népmesét és a feladatokat a gyerekek részére összeállította Katóca. (13. oldal)
Derűs oldal – Karácsonyi görbetükörben hétköznapi arcvonásaink vannak, és viccek. (14. oldal)
Keresztrejtvényben – egy indiai keresztény ima sorai találhatók. Készítette: Korodi Zoltán. Megismerhetjük a decemberi megfejtőket és a nyertest. (15. oldal)  
Újévi imádság – Assisi Szent Ferenctől (16. oldal).
KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc