Krisztus világa

Krisztus világa 2019. február, Szemle

Csodálatos az Úr útja – Ferenc szentatya látogatása a csíksomlyói Mária-kegyhelyre örömmel és hálával tölt el. Visszatekintve a közel múltba, úgy látom, hogy ennek a vigíliája már húsz éve elkezdődött csak akkor nem vettük észre, mert a Déli-Kárpátok még oly magasak voltak, hogy Szent II. János Pál pápa hozta fény nem tudta bevilágítani a nagy Erdélyt.
Tíz évvel ezelőtt, főegyházmegyénk millenniumi ünnepségére XVI. Benedek pápa személyes megbízottját, Franc Rodé bíborost küldte el, aki 2009. szeptember 29-én, a székesegyházban tartott hálaadó szentmisén így fogalmazott: „Szent István, Magyarország első királya összesen tíz egyházmegyét alapított, köztük letette az Erdélyi Egyházmegye alapjait is. Ez a helyi Egyház, hála a Szentlélek oltalmának, fennmaradt a váltakozó és súlyos történelmi megpróbáltatások és viszontagságok közepette is. Töretlenül és tisztán megtartotta hűségét az Úr Jézushoz és Egyházához.” Az utóbbi mondatban kiemelt töretlen és tiszta hűség egyszerre elismerést és biztatást jelentett. Ferenc pápa csíksomlyói látogatása pedig az élet és a reménység, az egység és a tisztelet jele Erdély szétzilált világának. Június első hete is ezt tükrözi, mert 1-jén együtt leszünk a Szentatyával, 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja átível az őseink pünkösdszombati fogadalmi búcsújába. Csodálatos lelki ringatás, ha átgondoljuk, hogy ki is jön hozzánk. (2. oldal)
Az élet fája a gyulafehérvári székesegyházban – A 12 kanonoki stallum hátlapján összefüggő sorozatot alkotó, 12 bibliai jelenet látható. Az elsőt, a bibliai bűnbeesés ábrázolását mutatja be dr. Oláh Zoltán. Egy fa áll a középpontban, rajta gyümölcsök, egy lehullott gyümölcsre irányul a kígyó mozdulata, de a fa egy ragyogó fénykoszorúban álló keresztet is “terem”. A dombormű alsó sarkában Ádám látható, aki a sírjából kél ki. A szentírás és az egyházatyák írásait felhasználva, ez a dombormű felidézi s bűnbeesést és összefoglalja a keresztény megváltás tant is. A sírjából kijövő Ádám immár ehet az élet fájának gyümölcséből, Jézus feltámadt testét veheti magához az oltáriszentségben. (3. oldal)
Muravidéki értéktár 3. – Két “gyöngyszemmel” búcsúzunk a Muravidéki Értéktártól: Bántornya és Dobronak településekkel. Az előbbi Szűz Mária Mennybemenetele templomának építéselemei mellett, Aquila János 1380 és 1390 között készítette freskók között is a legértékesebb a Szent László-legenda legteljesebben ránk maradt falképsorával dicsekedhet. Dobronakon van Közép-Európa egyetlen orchideafarmja és itt terül el a gyógyító energiákkal rendelkező erdő, a a Bakonaki-tó körül. Az ismertetőt összeállította, Sárközi Sándor piarista tanár. (4-5. oldal)
Tanúságtételek –Adventtel beléptünk a hivatások évébe. Ebből az alkalomból a gyulafehérvári szeminárium növendékei advent első vasárnapján plébániákat látogattak meg, ki-ki a lakhelyéhez legközelebb eső nagyobb közösségben töltött egy hétvégét. Három kispap tanúságtételéből olvashatnak részleteket, amelyeket a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia templomaiban osztottak meg a hívekkel. (6-7. oldal)
A (jó) vers (teológiai) üzenete – Dr. Diósi Dávod teológiai tanár elmefuttatása a vers olvasásról.
Ég és Föld között Istennel – Álmos, szakrális királlyal kapcsolatos 11 kérdést készített dr. Bakó Mária Hajnalka. (8. oldal)
Názáret a pénztárnál – Egy chicagói diszkontáruház pénztárosa, Emily szerzetesnő “názáreti élet-ét” a Christ in der Gegenwart lapból fordította Bács Béla János. (9. oldal)
Boldogabb gyermek – Bagdy Emőke, Hogyan lehetnénk boldogabbak című könyve nyomán, a különféle boldogságkutatók egyik alapelemének, a gyermek reziliencia, vagyis a pszichés ellenálló-képesség megerősítéséről, fejlesztéséről ír – Koncz Mária Magdolna. (10-11. oldal)
Katolikus fiatalok a mindennapokban – Péter Lóránd beszélgetése Gergen Andrea egyetemistával. Ehhez kapcsolódik FIF programok februárban.
Egyik ámulatból a másikba – Kalandok a Mese Birodalmában 14. Jóság királyfi útja a Fukarság palotájába. A mesét és a feladatokat írta Katóca. (12-13.oldal)
Vicces plébániai hirdetések és viccek: A hatvanon felüliek kórusa egész nyáron szünetel, az egész plébánia hálás nekik. (14. oldal) 
Keresztrejtvény – Jézus egy felszólítása lappang a keresztrejtvényben. Készítette: Korodi Zoltán. Megfejtés és megfejtők neve a 15. oldalon.
Szentatyánk látogatására készülve – Jakubinyi György érsek körlevele, részlet a hátsó borítón.

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.