Krisztus világa

Krisztus világa 2018. december, Szemle

„Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem” - E cím Erdő Péter püspöki jelmondatából való. Ezzel azt fejezi ki, hogy „Isten kegyelme, ajándéka az életünk és annak minden lehetősége. De Ő indítja el az üdvösség történetének nagy folyamatát is. Ha tudatosan vállaljuk, hogy bekapcsolódunk e folyamatba, Övé a kezdeményezés. … A vele kialakuló személyes kapcsolatunk is az Ő indítására jön létre. De magunknak is együtt kell működnünk az isteni kegyelemmel.”

December a kegyelmek hónapja. A Szeplőtelen fogantatás és Karácsony ünnepe ráirányítja figyelmünket az üdvösség gyümölcseinek kiosztására … nekünk is tovább adnunk Jézus örömét.

Szeretet, hiány, függőségek – Korunk súlyos problémáiról Barsi Balázs ferences atyát kérdezte Haramza Kristóf. Abból indul ki, hogy mi alapvetően energiaszegény lények vagyunk! A körülöttünk lévő anyagi világból: növényekből és állatokból élünk. Ám van ennek a létnek egy lelki aspektusa is: “Nem csak kenyérrel él az ember!” Ennek okán a személyünk, énünk éhes a szeretetre, mégpedig a végtelen szeretetre! Ezt a végtelenséget keressük földi életünkben…Csak akkor tudok végtelenül szeretni, ha olyan vonzásba kerülök, amely képes kiszakítani a bálványistenek karmai közül… míg rá nem találunk egy végtelen szeretetre. (3-4. oldal)

Karácsony egyszerűbben  – ünnepet jelző képek. 
Furcsa készülődés… furcsa tipp… András István teológiai tanár falusi világunk gyakori szövegét idézve: “Hadd el fiam, megoldjuk itthon” – a megrögzöttség káros és üdvös hatását pedzi. S az úton-útfélen hangzó önmegvalósítás nyomán a teljes emberré lett Isten Fia jászoláig vezet el, hogy ott megtegyük az első lépést: meghaljunk bűneinknek. Miután felegyenesedünk, elkezdődik keresztény életünk és boldogságunk. (5. oldal)

Szent József, Mária “legtisztább” jegyese  – Szent Józsefet a székesegyházi domborművek és a róla beszélő Máté és Lukács evangéliumai alapján mutatja be dr. Oláh Zoltán. Az első bemutatott mű, az ülő, gondolkodó vagy szunyókáló Szent József, az első székesegyház domborműve. A második a szentély külső, déli oromzatán látható. A betlehemi jászol mellett ülő, szundikáló József a titokzatos éjszakára, az isteni misztériumra emlékeztet. József evangéliumi szerepe után az egyház imájában szerepelő “legtisztább” jegyes megszólítás kifejtésével folytatódik. (6-7.old.)

Ég és Föld között Istennel – A napkeleti bölcsek, a karácsonyi ünnepkör jelentős személyei. Velük kapcsolatos hat kérdést készített dr. Bakó Mária Hajnalka. (7. oldal)

Muravidéki értéktár 1. – A Muravidék Szlovénia legészakibb történelmi régiója, amely 1920 előtt a történelmi Magyar Királyság részét képezte. A régió központja Muraszombat. A 14-15. században a vidék jelentős fejlődésnek indult az alsólindvai Bánffy-családnak köszönhetően, akinek Lendva vára volt a központja. A magyarok az Őrség és Lendva környékén élnek.  A Lendvai vár története mellett, megismerhetjük a Szentháromság kápolnát és a múmia, Hadik Mihály életét. Az értéktár ismertetőjét összeállította Sárközi Sándor piarista tanár. (8-9. oldal)

Reménysugár - Paul Jakobi a mesevilágából kiindulva rámutat, hogy azok bizonyos életbölcsességet közvetítenek. Életünk folyamatában, eseményeiben, a világ dolgaiban ott lapul egy mélyebb, értékes valóság. Ha csak a külsőt szemléljük, nem vagyunk képesek felfogni az emberi lét titokzatosságát. Ha nem sejtjük meg a fényt, amely az ember lelkében világít, sosem ismerjük meg igazán az emberi méltóságot. Céljaink vannak, de mindenik mögött ott a kérdés: Hová tartok? Reménysugárra, fényre van szükségünk miként Jézus tanítványainak a Színeváltozás hegyén. Ha rövid ideig is tartanak a fények, tekintetünket ráirányítják életcélunkra, és tovább haladásra hívnak. Az elmélkedést fordította Bács Béla János. (10. oldal)

A szeretet működteti a világot – Nagyon sokat kell alkotó módon tevékenykednünk szeretteinkért, mert a szeretet így ölt formát. Arra a kérdésre válaszol - Koncz Mária Magdolna, hogy mire van szüksége a gyermekünknek ahhoz, hogy érezze szeretetünket? (11-12.oldal)

Csillag Anyóka – kalandok a Mese Birodalmában 12. A mese és a feladatok Katócától.  
Derűs oldal  – Viccek - Szóviccek: 
– A méheknek miért van királynőjük? 
– Mert ha kormányuk lenne, nem volna mézük!  (14. oldal)

Keresztrejtvényben Szalézi Szent Ferenc mondása rejlik. Készítette: Korodi Zoltán. Megfejtés és megfejtők neve a 15. oldalon.

Gyermek született Ferencz Imre verse a hátsó borítón.

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.