Krisztus világa

Krisztus világa, 2019. november - Szemle

 
Szelíden árasztja a megváltás fényét - Mindenszentek reggelén a nap bágyadtan hajtja fölfelé az éj ködtakaróját, és mi halottainkra gondolva, a horizonton túlra tekintve járjuk a krizantémos temetőket. Utunkat sárga avar tarkítja, s a nyár ékeitől megfosztott fák komoran sorfalat állnak. Igy kezdődik november, mindenszentek s halottak hónapja. Délután a hantokat virágok borítják, s a meggyújtott mécsesek parányi fénye mellett, a hit létráján ágaskodva a túlvilágba nézünk. Oda, az örök hajlékba, ahol „Isten letöröl szemünkről minden könnyet.”- olvassuk a vezércikkben, majd folytatódik a Jelenések könyvének 21. fejezetének soraival: Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak. S akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáteremtek mindent!” Mindenszentek és halottak hónapja arra emlékeztet, tegyük alkalmassá magunkat a kegyelem befogadására. (2. oldal)
November – legyen ez a hónap az elcsendesedés ideje - Csíki Szabolcs írása a 3. oldalon.

Szent Ferenc bűvkörében - Nagy megtiszteltetés érte nemzetünket, mert 2020 szeptemberében Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Lehetőségünk nyílik arra, hogy az egész világ előtt megvalljuk Jézusba és az Oltáriszentségbe vetett hitünket, és tanúságot tegyünk örömünkről és keresztény reményünkről. Hogy milyen hatásai lehetnek az Eucharisztikus Kongresszusnak, arról tanúskodik a román Ghika moldvai fejedelmi család katolizálása. Így aktuális P. Benedek Fidél írása, amely a Katolikus Világ 1934. szeptemberi számában jelent meg. (3-4. oldal)

Érdemkeresztes katona - 1918. november 11-én véget ért a nagy háború, amely végigszántott, mint fájdalom és szenvedés, mint kín és bánat a szíveken. Siralomházzá változtatta milliók boldog családját, ellenséggé tette a fivéreket, özveggyé a feleséget, árvává a gyermekeket...  Milyen más a jézusi életszemlélet... erről szól Haramza Kristóf tárcanovellája. (5. oldal)

Forma van a versem egyszerű sorában – Áprily Lajos életének kevésbé ismert részleteit és költészetét ismerteti Mirk László tanár úr. Áprily szülőhelyéről, Brassóból kiindulva vezeti az olvasót oda, ahová gyermekkori emlékei vagy munkahelye kötötte. Az ösök mestersége, regék ihletése jelen van Áprily költészetében. A nagy háború után lírája letisztul, egyéni hangúvá nemesül. Enyed, Kolozsvár is megihlette, szép versek születtek, de a sors 1929-ben Budapestre vitte. E lépése megrendülést váltott ki költőtársaiban éppúgy, mint tisztelői körében. Időskori lírája besűrűsödik, négysorosokban tündököl. Lelkünket simgatja, ha olvassuk. (6-7. oldal)

Magyar szentek és boldogok – közössége olyan nagy, hogy részükre az egyház nov. 13-át jelölte ki. A névsor mellett két fejtörő is van. Készítette dr. Bakó Mária Hajnalka. (8. oldal)

Megbocsátás és szeretet – Wilfried Eisele írása a két adósról és hitelezőről szóló példabeszéd alapján. Hitelezők a jelenlévők: Jézus az irgalmat, Simon farizeus a gazdagságát és a bűnös nő a testét adta. Jézus az érzékelés szintjén tapasztalja és tudja, hogy temérdek bűnét az Atya már megbocsátott neki. Különben nem lenne képes akkora szeretetre, amelyről éppen tanúságot tett. Németből fordította Bács Béla János. (9. oldal)

Egy hívő ember nagy felismerése – Darwinról van szó, aki a tudománytörténet nagy alakja. Ő küzdött a legtöbbet, amikor Nagy Elmélete szembefordította őt hitbéli meggyőződésével. Több mint 20 évet tépelődött, s azután kiadta „A fajok eredete” című nagy művét 160 évvel ezelőtt (1859). A bibliai teremtéstörténetet nem akarta összeegyeztetni az evolúciós elméletével, hogy elkerülje az összeütközést. A biológia legfontosabb rendező elvének nagy felismerője mindvégig hívő maradt. A mai teológia együtt vallja a teremtéstörténettel az evolúciót. Írta Nagy Péter.

Katolikus fiatalok a mindennapokban – Bede Réka óvodapedagógus hallgató a mindennapokban megélt hitéről, a közös rendezvényeken végzett önkéntességről és a nehezebb időszakokban igénybe vett segítségeiről. (11. oldal)

Terence Hill – „Don Matteo” a legendás színész az osztrák Missio újságnak nyilatkozott. Fontos üzenetet fogalmazott meg: „Mi csak hajósok vagyunk…, hogy a hajót jóirányban tartsuk, de a szél ereje nem mi vagyunk.” A kóró és a kis madár – Magyar népmesét és a feladatokat készítette: Katóca. Anekdoták estére – Szokrátesz, Thálész, Diogenesz bölcs válaszain derűlhetünk. Keresztrejvény Lourdes-I Szűzanyához fűződik. Megismerjük a megfejtőket, támogatónkat. (12-15. oldal) Áprily Lajos - Halálpatak (megözvegyült leányának ajánlotta).

 

 

KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.
 


KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.