Krisztus világa

Krisztus világa 2019. április, Szemle

Boldog Húsvétot! Amikor a Millenniumi templomba megyünk a tornyok alatt, a kórus nagy ablakán keresztül már látjuk a belső tetőszerkezetet, sőt az üvegkupolán is kilátunk, ami nagyszerűen kifejezi a húsvéti misztériumot. Mert a keresztény nemcsak azt látja, ami előtte van, hanem ami a mögött van, sőt azon túl is. Krisztus halálában, feltámadásában és mennybemenete-lében szemléljük a mi földi és örök életünket is. Ferenc pápa az ünnepre készülve, meghívott mindnyájunkat: „Fogadjuk be Krisztus feltámadásának a kegyelmét! Engedjük, hogy Isten irgalmassága megújítson minket, engedjük, hogy Jézus szeressen minket, engedjük, hogy szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket is. Ha befogadjuk Krisztus feltámadásának kegyelmét, akkor nemcsak a húsvéti örömet osztjuk meg testvéreinkkel, hanem húsvéti ételeinket is.
A csíksomlyói kegyhely 1. – A szerző a nemzeti kegyhely múltját tárja elénk. Az első szerzetesrendet, a Jeruzsálemi Szent János Lovagrendet, a mai máltaiak, II. Géza (1142-1162) magyar király telepítette le védelmi szempontból a Székelyföldön és a Kárpátok keleti, déli lejtőin. Rájuk bízta egy-egy vár vagy erődítmény őrzését. Többek közt a Hargita-tetőt, a Kereszthegyi fiókerődítményt, a So(mlyó)várat röviden a Sóvárt, a Tatros melletti Keresztes-hegyet. A hagyomány, a feljegyzések, a leletek mind tanúsítják, hogy a Nagy-Somlyó hegyén, a So(mlyó)várban állt egy várszerűen megerősített kolostor állt, 150 lépés hosszú fallal körülvéve, belül falhoz épített cellákkal, középen a Szent Lukács kápolnával. A hagyomány szerint a Mária-szobor „a Nagy-Somlyó hegyen volt templomból hozatott le.” Losteiner ferences krónikás írja, hogy a Rákóczi-mozgalom alkalmával Moldvai Lajos házfőnök a „csudatevő szent szobrot” ebbe a templomba rejtette el. E templom 1707-1711 között, a török-tatár hordák járásakor nemcsak a vár, hanem egykori lakóinak sorsában is osztozott. A keresztesek vagy ispotályosok, kórházakat és fürdőket tartottak fenn, ahol betegeket, utasokat, elaggottakat is ápoltak, ugyanakkor vigyáztak a közbiztonságra. A nép „vörös barátoknak” is nevezte, vörös köpenyükről, melyen fehér lovagkereszt volt. A keresztesek emlékét őrzi nemcsak a Hargita, hanem a Sóvár lábánál fakadó borvíz melletti Barátok-feredője, és a vízforrástól délre épült Szent Rókus kápolna helye. 1306-tól a keresztesek nagyobb része Rodosz védelmére ment, a többiek pedig beolvadtak a következő szerzetesrendbe, a pálosokba. (3-5. oldal)
Ferenc a szent és a pápa Ferenc pápa egy hiteles ember, színes, magyarul beszélő, amerikai dokumentumfilm (2018), Wim Wenders alkotása nyomán megismerhetjük, hogy Szent Ferenc és közössége próbát adott egy újfajta testvériségből a közös jó szolgálatában. És nem pontosan erre van szükség ma is? Mi más kell még, hogy újra Ferenc-i lelkületet leheljünk a világba, mint bátorság és emberség? – mondja Ferenc pápa. A világnak harmóniában kell élnie, hogy mindennek az egész teremtésben harmóniában kell lennie. Tehát mindaz, ami szembe megy a teremtésnek ezzel a harmóniájával az rossz. Az írás Ferenc pápát hozza közelebb hozzánk. (6-7.)
Őrvidék 2. – Szakrális emlékek nyomában cím alatt az Őrvidék búcsújáróhelyeit, Felsőboldogasszony, Máriafalva, Léka búcsújáró templomát, valamint Mária-oszlopokat és kereszteket Sárközi Sándor piarista tanár mutatja be. (8-10. oldal)
Elengedni – Edgar Fritsch az emberi élet alapritmusa az elengedések sorozata. A túlfeszített időszakok után enyhülés következik, és ekkor az elengedést felszabadulásként élhetjük meg. Fordította, Bács Béla János. Édesanyám imakönyve – Meződi Sándor verse. Kitörés – A szokás hatalma rátelepszik ünnepeinkre is. Nem engedi, hogy szabadok legyünk, hogy igazi Húsvétunk legyen. András István tanár rámutat arra, hogy az idei Húsvétunk lehetne valami más, valami kilépés a szokás hatalmából. Maga az Úr is kilépett belőle… (10-11. oldal)
Katolikus fiatalok a mindennapokban  - A férfiasság kérdése és a példaképről a 12. oldalon.
Irigység palotájában – Újabb kalandok a Mese Birodalmában 16. Rész és áprilisi feladatok.

Kőrösi Csoma Sándor – életéről 10 kérdés dr. Bakó Mária Hajnalkától. FIF programok áprilisban. Viccek. Keresztrejtvény, megfejtők és támogató. A pápa romániai látogatásának programja. (14-16. oldalon)


KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159  0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc. ISSN: 2558-8389.