Lelkigyakorlatok - 2023-ban

A mindennapi szolgálat, fáradalmak közepette fontos a megállás, az újrakezdés, a feltöltődés. „Ezért a papnak úgy kell kialakítania imádságos életét, hogy a következők kapjanak helyet benne: a napi szentmise megfelelő előkészülettel és hálaadással; gyakori gyónás és a szemináriumban megismert lelkivezetés; a zsolozsma buzgó és teljes végzése, mely számára naponta kötelező; lelkiismeret-vizsgálat; megfelelő módon végzett benső imádság; szentírásolvasás; a hallgatásra és megbeszélésre biztosított idő, főként lelkigyakorlatokon és rekollekciós napokon; a Mária-tisztelet különböző formái, például a rózsafüzér; a keresztút és más jámbor gyakorlatok és a szentek életének olvasása.” (A papi élet és szolgálat direktóriuma 39.)

Ne feledjük Zsinati könyvünk rendelkezésének 76. pontját: „Minden pap fölszentelése után öt éven keresztül minden évben, azután legalább háromévenként vegyen részt lelkigyakorlaton.” Kérem, hogy a lelkigyakorlat elvégzéséről küldjék meg az igazolást főegyházmegyei hivatalunknak.

         2023-ban az alábbi lehetőségeket kínáljuk a Főtisztelendő Paptestvérek számára:

         Papi lelkigyakorlat Gyulafehérváron

Helyszín: Gyulafehérvári szeminárium

Időpont: 2023. augusztus 28-31., hétfőtől csütörtökig. Hétfőn 13 órakor ebéddel kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Exc. és Ft. Dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek.

Részvételi díj: 290 RON.

Jelentkezésjanos.hurgoi@romkat.ro

 

         Papi lelkigyakorlat Sugásfürdőn

Helyszín: Sugásfürdő, Szarvas villa

Időpont: 2023. február 27. – március 2., hétfőtől csütörtökig (Nagyböjt I. vasárnapja utáni héten). Hétfőn 11 órakor szentmisével kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Ft. Sajgó Balázs, Caritas-lelki igazgató.

Jelentkezés: hajdujanos1957@gmail.com vagy a 0740-259456-os telefonszámon SMS üzenetben.

Résztvevők száma: maximum 20 fő.

                    Lelkigyakorlat nagyböjtben paptestvérek részére az esztelneki Ferences Kolostorban

Helyszín: Esztelnek – Ferences Kolostor
Időpont: 2023. március 7-10. (Kedden 9-kor kezdődik, pénteken 12.30-kor ebéddel fejeződik be.)

Résztvevők száma: 9 személy részére bentlakással (bejárással több is lehet).

Jelentkezés: Fr. Kakucs Béla Szilveszter OFM, frszilveszter@gmail.com, 0745-252845

Nyári lelkigyakorlat paptestvérek számára a szárhegyi Ferences Kolostorban

Az előző évekhez hasonlóan a szárhegyi Ferences Kolostorban olyan hagyományos lelkigyakorlaton való részvételre adunk lehetőséget papoknak és szerzeteseknek, melynek során a napi két elmélkedés mellett teljes csendben lehetnek. A helyek száma korlátozott (8 személy), mivel minden egyes résztvevő – hogy ne zavarják egymást – külön szobában lesz elhelyezve. A részt venni kívánók figyelmét külön felhívjuk a kolostort körülölelő természet adta csendes elmélkedési lehetőségre.

Helyszín: Szárhegyi Ferences Kolostor

Időpont: 2022. június 19-22. (Hétfő délben ebéddel kezdődik, csütörtökön délben ebéddel fejeződik be).

Moderátor: Fr. Gegő István Julianus OFM

Jelentkezés: Fr. Laczkó-Dávid József Anaklét OFM, laczkodanaklet@gmail.com, 0737-016003

                        

(részlet a 2022/XII. érseki körlevél)


 

Lelkigyakorlatok 2022-ben

A mindennapi szolgálat, fáradalmak közepette fontos a megállás, az újrakezdés, a feltöltődés. „Ezért a papnak úgy kell kialakítania imádságos életét, hogy a következők kapjanak helyet benne: a napi szentmise megfelelő előkészülettel és hálaadással; gyakori gyónás és a szemináriumban megismert lelkivezetés; a zsolozsma buzgó és teljes végzése, mely számára naponta kötelező; lelkiismeret-vizsgálat; megfelelő módon végzett benső imádság; szentírásolvasás; a hallgatásra és megbeszélésre biztosított idő, főként lelkigyakorlatokon és rekollekciós napokon; a Mária-tisztelet különböző formái, például a rózsafüzér; a keresztút és más jámbor gyakorlatok és a szentek életének olvasása.” (A papi élet és szolgálat direktóriuma 39.)

Ne feledjük Zsinati könyvünk rendelkezésének 76. pontját: „Minden pap fölszentelése után öt éven keresztül minden évben, azután legalább háromévenként vegyen részt lelkigyakorlaton.”

Ezt szorgalmazva, az alábbi lehetőségeket kínáljuk a Főtisztelendő Paptestvérek számára:

          Papi lelkigyakorlat Sugásfürdőn

A Kovászna-Brassói (volt Sepsi-Barcasági) Főesperesség jövő évben is megszervezi paptestvérek részére a nagyböjti lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat megtartása az akkor érvényben levő előírások alapján történik. Ha esetleg éppen szigorítások lesznek és nem tartható meg, akkor a jelentkezőket értesíteni fogják az esetleges időpontváltozásról.

Helyszín: Súgásfürdő, Szarvas villa

Időpont: 2022. március 7., hétfő – 2022. március 10., csütörtök (Nagyböjt I. Vasárnapja utáni héten, hétfőn 11 órakor szentmisével kezdődik és csütörtökön 13 órakor ebéddel ér véget.)

Moderátor: Ft. Oláh Dénes főesperes, marosvásárhelyi plébános.

Jelentkezés: Ft. Hajdú János (hajdujanos1957@gmail.com, 0740-259.456 lehetőleg SMS-ben), valamint Ft. Takó István (krisztuskiraly@yahoo.com, 0756-102.138).

Mivel a résztvevők száma a járvány miatt max. 18 fő, a jelentkezéseket sorrend szerint tudják fogadni. Esetleges igény esetén egy későbbi időpontban megismétlik a lelkigyakorlatot.

Lelkigyakorlat az esztelneki Ferences Kolostorban (10 személy részére)

Helyszín: Esztelnek – Ferences Kolostor

Időpont: 2022. március 21-24. (21-én 12:30-kor ebéddel kezdődik és 24-én 12:30-kor ebéddel fejeződik be)

Moderátor: Fr. Timár Sándor Asztrik OFM

Jelentkezés: Fr. Kakucs Szilveszter OFM (frszilveszter@gmail.com, 0745-252.845)

Lelkigyakorlat a szárhegyi Ferences Kolostorban

Az előző évekhez hasonlóan a szárhegyi Ferences Kolostorban olyan hagyományos lelkigyakorlaton való részvételre adunk lehetőséget papoknak és szerzeteseknek, melynek során a napi két elmélkedés mellett teljes csendben lehetnek. A helyek száma korlátozott, mivel minden egyes résztvevő – hogy ne zavarják egymást – külön szobában lesz elhelyezve. A részt venni kívánók figyelmét külön felhívjuk a kolostort körülölelő természet adta csendes elmélkedési lehetőségre.

Helyszín: Szárhegyi Ferences Kolostor

Időpont: 2022. június 20-23. (20-án, hétfőn délben ebéddel kezdődik és 23-án, csütörtökön délben ebéddel fejeződik be.)

Moderátor: Fr. Laczkó-Dávid József Anaklét OFM

Jelentkezés: Fr. Laczkó-Dávid József Anaklét OFM (laczkodanaklet@gmail.com, 0737-016.003)

A marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármelita Kolostorban Johanna nővér tart lelkigyakorlatokat, Avilai Szent Teréz önéletrajza alapján:

- papoknak: 2022. július 26-28. között (kedden 9.30 órától csütörtökön 16 óráig)

- híveknek: 2022. június 24-26. között (péntek 9.30 órától vasárnap estig)

- híveknek, főként házaspároknak: 2022. július 8-10. között (péntek 9.30 órától vasárnap estig)

Nincs részvételi díj. Adományt fogadnak el.

A lelkipásztorokat és a szerzeteseket egész év folyamán várják csöndes napokra. Ezek során be lehet kapcsolódni a Kármel imájába. A kolostor öt hektáros bekerített területén lehetőség van sétára.

Jelentkezés: kis.szent.terez.karmel@gmail.com

(részelt a 2021/XI. érseki körlevélből)