Legfrissebb tartalmak

A keresztény élet igazi gyümölcse cselekvő jótékonyságban, szeretetben és jótettekben nyilvánul meg.

Fogadják szívből jövő köszönetemet a 2019-es esztendő minden támogatásáért a lelkiekért és anyagiakért egyaránt >>

Főegyházmegyénkben már hosszú ideje tudatában vagyunk annak, hogy népünk megmaradásának és jövőjének záloga az ifjúság. A FIF célja, hogy segítse a fiatalokat a keresztény életben való megmaradásban és elmélyülésben. Erre az évre szóló tervek között számos program és kezdeményezés van, amelyek támogatására főergyházmegyei gyújtést szervezünk 2020. február 23-án, évközi 7. vasárnapon.

A 2020. január 20-27. között tartandó nemzetközi ökumenikus imahét mottója: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)

A gyulafehérvári főegyházmegye új főpásztorának, mons. Kovács Gergelynek a püspökké szentelése és az érseki hivatalba való beiktatása február 22-én, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén lesz 11 órától a gyulafehérvári székesegyházban.

2020. március 26. és 31. között ötödik alkalommal kerül sor zarándoklatra a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre, Mons. Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári érsek és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa szervezésében.

Isten kegyelméből már 29 éve annak, hogy II. Szent János Pál pápa kinevezése alapján a Csíksomlyói Segítő Mária kegytemplomában püspökké szentelt Francesco Colasuonno apostoli nuncius. Három évet b. e. Bálint Lajos, Erdély első érseke mellett szolgáltam mint segédpüspök, majd 25 év következett a megyésfőpásztori érseki szolgálatban.

Szentatyánk, Ferenc pápa Főtisztelendő Msgr. Dr. Kovács Gergely pápai káplánt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé nevezte ki 2019. december 24-én.

Sfântul Francisc  a dorit să sărbătorească Crăciunul anului 1223 la Greccio astfel încât să vadă cu proprii ochi grota din Betleem cu Pruncul Isus, cu Preacurata Fecioară Maria și cu Sfântul Iosif. De atunci avem și noi obiceiul să pregătim ieslea. Aceasta ne ajută să putem trăi cu o pietate mai profundă  taina Nașterii Domnului. În jurul ieslei se află Sfânta Familie!

1223. karácsonyát Assisi Szent Ferenc úgy akarta megünnepelni Greccioban, hogy testi szemével is láthassa a betlehemi barlangot az újszülött Kis Jézussal, a Szűzanyával és Szent Józseffel. Azóta mi is betlehemet állítunk a karácsonyfa alá. Segít áhítatunkban, hogy jobban beleéljük magunkat Megváltónk születésének titkába. A jászolban és a jászol körül ott van az egész Szent Család!

A 2019-es esztendő kimagasló eseménye volt Ferenc pápa romániai látogatása. A Szentatya – a családokhoz intézett üzenetében – ezt mondta: „Kedves családok, ti egyben Isten családjának képe is vagytok, ahogy Ő átkarolja gyermekeit. A fiatalokat, a házaspárokat, az időseket, a megszentelt élet képviselőit, papokat, mindnyájunkat, különböző régiókból és hagyományokból származókat."