Legfrissebb tartalmak

Római tartózkodásának kezdetén dr. Kovács Gergely érsek részt vett a december 1-i szerdai nyilvános audiencián. Ennek végén Ferenc pápa elé járulhatott. Püspökké szentelése és érseki beiktatása után első alkalom, hogy a főpásztor beszélhetett a Szentatyával. Felidézte, hogy csíksomlyói látogatása idején még a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalvezetőjeként követte az apostoli utat.

Advent latern - 2021

Friday, December 3, 2021

The thoughts of Archbishop Dr. Kovács Gergely

In certain situations of our lives it is a great experience to be able to read between the lines, to hear the meaning of the words, to see what lies beneath the surface. These are moments of grace, gifts from God, of which the prophet Isaiah says: "in that day..." when the Saviour comes, who opens the eyes to see and the ears to hear.

FELINAR DE ADVENT (meditații zilnice)

Vineri, 3 decembrie 2021

Meditația arhiepiscopului Dr. Kovács Gergely

În anumite situații din viața noastră, este o experiență extraordinară să poți citi printre rânduri, să auzi sensul cuvintelor, să vezi ce se ascunde sub suprafață. Sunt momente de har, daruri de la Dumnezeu, despre care profetul Isaia spune: "în ziua aceea...", când va veni Mântuitorul, care ne va deschide ochii pentru a vedea și urechile pentru a auzi.

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

2021. december 3, péntek

Dr. Kovács Gergely érsek gondolatai

Advent latern - 2021

Thursday, December 2, 2021

The thoughts of Archbishop Dr. Kovács Gergely

One of the challenges of our Advent season is to seek and to do the will of God, where ever we are, according to our condition and situation. We must do this with our whole heart, with great love for God, not only in words but also in deeds. Turning the teaching of Jesus into deeds gives the rock foundation of our lives. It will outlive any storm because it is built on a solid foundation.

From the first Sunday of Advent, through all of this period, sharing their thoughts, our superiors help us prepare to meet the baby Jesus in Bethlehem on Christmas Eve. May it help and enrich us spiritually.

FELINAR DE ADVENT (meditații zilnice)

Joi, 2 decembrie 2021

Meditația arhiepiscopului Dr. Kovács Gergely

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

2021. december 3., csütörtök

Dr. Kovács Gergely érsek gondolatai

Adventi időnk egyik fontos kihívása: keresni és megtenni Isten akaratát, ott, ahol vagyunk, életállapotunknak, helyzetünknek megfelelően. Ezt pedig teljes szívvel kell tennünk, Isten iránti nagy szeretettel, nem csak szavakkal, de cselekedetekkel is. Tettekre váltani Jézus tanítását adja meg életünk sziklaalapját, mely minden vihart kibír, mert szilárd alapja van.

ADVENTI LÁMPÁS (Fénygyújtó gondolatok napról napra)

2021. november 30, kedd

Dr. Kovács Gergely érsek gondolatai