Legfrissebb tartalmak

Az előzetes információkat követően a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség január 21-én tette közzé a főpásztor pápalátogatással kapcsolatos körlevelét és instrukcióit. Jakubinyi György érseket a hivatalos közlést követően Szőcs Csaba személyes véleményének a megosztására kérte (forrás: romkat.ro).

Életének 63. évében a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban meghalt Kiss István betegnyugdíjas lelkipásztor. Temetése február 13-án, szerdán 11 órakor kezdődik a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomban, a lelki üdvéért bemutatott szentmisével.

2019. február 3-án, vasárnap a reggeli órákban szívszorító és megdöbbentő hír járta be főegyházmegyénket – leégett a sepsibükszádi plébánia.

Jakubinyi György érsek főegyházmegyei gyűjtést rendelt el 2019. február 17-ére.

Főegyházmegyei szintű programok: Papi és szerzetesi Hivatások Ünnepe Csíksomlyón – 2019. február 12-én; Imanap a papi hivatásokért (a plébániákon); 2019. május 18-án, hivatások vasárnapjának szombatján; Családok zarándoklata Csíksomlyóra – 2019. szeptember 7-én.

Nagy öröm tölti el szívünket, hogy Szentatyánk hozzánk is eljön, Csíksomlyóra. A tervek szerint június 1-jén, szombaton a nyeregben szentmisét mutat be és szól hozzánk. Mivel idén a csíksomlyói pünkösdszombati 453. fogadalmi búcsú június 8-án, szombaton lesz, egy héttel a pápalátogatás után, ezért a csíksomlyói pápalátogatás napját - a feltételezett június 1-jét - is fogadalmi búcsúnak nyilvánítja Jakubinyi György érsek.

2019. március 14. és 19. között negyedik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa.

Keresztény életünk, mindennapjaink szerves része az a kapcsolat, amit az adományozás és annak fogadása révén élünk meg. Két fél között a segítség lelki vagy szellemi módja adománynak tekinthető. A bibliai szegény özvegyasszony két fillérjével sajátos módon csatlakozik a jó ügyhöz, az adományozás keresztények által követendő példáját tárja elénk.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye a hivatalos Szentszéki híradás után a pápalátogatással kapcsolatban közli >>

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat alapján, farsang utolsó vasárnapját „az ifjúság vasárnapjának” nevezzük. Dicséretes dolog, hogy ezen a napon több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség, a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik.

Márton Áron püspökkel kapcsolatos események és hírek 2018-ben