Legfrissebb tartalmak

A Pax et bonum! - Béke és jóság! mottóval hívják a zarándokokat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Mária-kegyhely ferences őrei.  

Mesajul SER. dr. Kovács Gergely arhiepiscop cu ocazia Sărbătorilor Pascale >>

 

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”. Ez nem egy ígéret, nem egy távlat, hanem most a jelenben Jézus a feltámadás és az élet. Mennyi remény, bátorítás, bíztatás van ebben a jézusi kijelentésben.

A népszámlálás eredményei alapján határozzák meg a – következő tíz esztendőre – nemzeti és egyházi közösségeink létszámát a romániai társadalmon belül, ennek függvényében lesz tervezhető a jövőnk, ezek alapján érvényesíthetjük kisebbségi jogainkat, részesülnek állami támogatásban településeink, egyházi és civil intézményeink, szervezeteink. Vállaljuk nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti hovatartozásunkat!

 A bizonytalanságokkal és kihívásokkal tele helyzetünkben nagy szükségünk van annak tudatosítására, hogy az Irgalmas Atya gondoskodik rólunk. Éljünk az Oltáriszentség ajándékaival, amelyek erősítik hitbeli identitásunkat. 

Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 13-ától a templomokban és más, zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan új érseki rendelkezések lépnek érvénybe.

Bár még a világjárvány okozta válsággal küzd, a világ sajnos máris újabb megpróbáltatás előtt áll. Mindannyiunkat mélyen megérintenek az Ukrajnában zajló abszurd háború és annak borzalmas következményei. Az emberek életét és otthonait elpusztító fegyveres erőszak súlyos humanitárius katasztrófához vezet és tömegeket kényszerít menekülésre.

„A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!” (Ferenc pápa) A média által tanúi vagyunk egy borzalmas, háború okozta szenvedésnek, amely sajnos nem rossz álom vagy filmdráma, hanem valóság. Emberek halnak meg, családok veszítik el otthonukat, szakadnak el egymástól, gyermekek és nők, idősek és védtelenek sérülnek meg, velük együtt a társadalom és az egész világ. Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (1Kor 12, 26). Minket is mélyen érint a háború okozta szenvedés, és segíteni akarunk az áldozatoknak.

 

A jó felkészültséghez elengedhetetlen a folyamatos és állandó szellemi képzés és tanulás, különösen annak érdekében, hogy korunk újabb és újabb, egyre összetettebb kérdéseire, problémáira, kihívásaira megfelelő válaszokkal, útmutatással szolgálhasson a pap lelkipásztori munkája minden területén. Ennek szolgálatában áll a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Programja (PTK)

Két éve szentelték püspökké főpásztorunkat, Exc. és Ft. dr. Kovács Gergely érseket
Két évvel ezelőtt, 2020. február 22-én, szombaton, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén is megmozdult a Főegyházmegye, és az egyetemes egyház, amikor Gyulafehérváron püspökké szentelték Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Kovács Gergely érsek atyát.