Őszi papi rekollekció programja

Ez évi első körlevelünkben meghirdetett program értelmében, az őszi lelki napokat a következő beosztás szerint szervezzük meg a főesperesi központokban:

1.––Első körben:

            – Október 16–án, hétfőn                     –          Kézdivásárhelyen;

            – Október 17–én, kedden                   –          Sepsiszentgyörgy–Szent Benedek;

            – Október 18–án, szerdán                   –          Csíksomlyón;

            – Október 19–én, csütörtökön            –          Székelyudvarhelyen;

 

2.––Második körben:

            – Október 16–án, hétfőn                     –          Gyergyószentmiklóson;

            – Október 17–én, kedden                   –          Marosvásárhelyen;

            – Október 18–án, szerdán                   –          Kolozsváron;

            – Október 19–én, csütörtökön            –          Gyulafehérváron.

 

Előadók: A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség munkatársai

Mindkét körben a téma: Az ifjúság éve.

A szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület vala-mennyi papjának részvételével.

A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek, majd ezt követően elvégezhetik szentgyónásukat.

Az előadást és megbeszélést lehetőleg közös ebéd kövesse, ahol kötetlen együttlét keretében megbeszélhetik közös gondjaikat és terveiket.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a beszélgetést ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére számítunk.

(részlet a VII/2017. érseki körlevélből)