Tavaszi papi rekollekció programja

A tavaszi papi koronagyűlések programja az idei első körlevelünkben már meghirdetett időpontok szerint alakul.

Minden központban szakorvosok tartanak előadást, valamennyiünket érintő témában. 

Az előadások közös témája:  A PAP ÉS AZ EGÉSZSÉG
 
1. Első körben:
Május 20-án – hétfőn Kézdivásárhelyen Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos

Május 21-én – kedden Brassó – Szent Kereszt plébánia Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos

Május 22-én – szerdán Csíksomlyón  Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos

Május 23-án – csütörtökön Székelyudvarhelyen Dr. Kurjatkó Tamás családorvos, főorvos 
 
2. Második körben:
Május 20-án – hétfőn Gyergyószentmiklóson Dr. Jeszenszky Géza belgyógyász főorvos

Május 21-én – kedden Marosvásárhelyen Dr. Egyed-Zsigmond Imre  orvosprofesszor, patológus főorvos

Május 22-én – szerdán Szamosújváron Dr. Mihály Zoltán Attila urológus főorvos

Május 23-án – csütörtökön Alvincen Dr. Ruff Rudolf  diabetológus, endokrinológus szakorvos
 
Minden rekollekciós központban a szentmise főcelebránsának kijelölése, a szentbeszéd és elmélkedés megtartására szóló felkérést, a helyi főesperes intézi. (Ahol több főesperes is jelen van, egymás között állapodjanak meg, hogy ki legyen az ügyintéző.) A szokott időpontokban tartsák meg a koncelebrációs szentmisét. Paptestvérek a programjukat úgy alakítsák, hogy valamennyien együtt misézhessenek. A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt. A mostani együttlét jó alkalom a szentgyónás elvégzésére. Az előadás után maradjanak együtt, hogy megoszthassák egymással gondolataikat és közösségben fogyaszthassák el szerény ebédjüket, amivel megvendégelik. Főesperes uraktól továbbra is kérjük, hogy küldjenek jelentést a részvételről. A mostani összejövetelük alkalmával ejtsék meg a szenátorválasztást is, a mellékelt leirat értelmében. (V. Körlevél – Szám 680–2019.) Kifejezetten kérem, az eddigi tapasztalatok alapján, hogy olyan személyt válasszanak, ill. a megválasztandó jelölt, úgy fogadja el a választást, ha az évi kétszeri gyűlésen részt tud venni. Betegség kivételével, semmi egyéb nem indokolhatja az ülésről való távolmaradást. Valamennyiük cselekvő és felelős részvételét, ez úton is köszönjük.

(részlet a 2019/V. érseki körlevélből)