„Klerikusok megsegítése alap” létrehozása

A 2021. június 28-án kelt 884/2021 sz. rendelkezésemmel létrehoztam a „Klerikusok megsegítése alap”-ot, melynek célja a Gyulafehérvári Főegyházmegyébe inkardinált klerikusok megsegítése, betegség és nem önhibából való szükség esetén.

Az alapból – vissza nem térítendő formában – nyújtandó esetenkénti támogatást félévenként igényelheti a rászoruló klerikus, a Gazdasági Hivatalhoz intézett írott kérés benyújtásával. A kérelmekről egy három tagú bizottság dönt, a döntés eredményéről a Gazdasági Hivatal a kérvény kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül értesíti a kérvényezőt.

Az alapot elsősorban a klerikusok támogatják anyagi hozzájárulásukkal, de bárki – fizikai és jogi személy egyaránt – hozzájárulhat adománnyal. Az állami nyugdíjkorhatárt elért, de szolgálatot teljesítő pap, aki a szolgálati évek szerinti bérezésben részesül, nettó fizetésének 14%-ával támogatja az alapot. A főesperességek havonta utalják át ezt az összeget.

Az alapot támogató befizetések az alábbi bankszámlára utalandók:

Arhiepiscopia Romano Catolica Alba Iulia

IBAN: RO12 RNCB 0003 0232 6550 0891

Banca Comercială Română SA Alba Iulia

Legyünk szolidárisak mindazokkal, akik szükséget szenvednek.

(részlet a IX./2021 érseki körlevélből)