Körlevél IV. (2004. április 19.)

Tisztelendő Testvéreim!

Kedves jó Hívek!

 

A Gondviselő Isten bölcs döntése ‑ az élet továbbadását a szülőkre bízta. Ezáltal a szülők a Teremtő Isten munkatársaivá válnak, amikor új életet nemzenek.

Isten legnagyobb ajándéka családjaink számára a gyermek. A keresztség szentsége révén minden újszülött egyházunk élő tagjává válik. A keresztséggel közösségünkbe befogadott gyermekekért valamennyien felelősséggel tartozunk. Elsősorban a szülők és keresztszülők hívatottak e nemes feladat teljesítésére, de krisztusi küldetésünk alapján mindannyian felelősséget kell vállaljunk – minden megkereszteltért. Különösen áll ez a felelősség, a szülők halála, betegsége vagy nem utolsó sorban közömbössége folytán.

Életre ítélt gyermekek, akik nagy számban élnek Erdély-szerte – nem lehetnek közömbösek számunkra. Holnap és holnapután ők is egyházunk és népünk meghatározó alkotói lesznek. Nem mindegy - hogyan nőnek fel és milyen nevelést kapnak.

Erre a nemes feladatra vállalkozott fr. Böjte Csaba OFM atya, aki összegyűjtötte és nagy áldozatok árán munkatársaival eredményesen nevelte ezeket a gyermekeket. Főegyházmegyénkben létrehoztak néhány gyermekvédelmi központot Déván, Szászvároson, Csíkszépvízen, Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Vicén, ahol az elmúlt közel másfél évtizedben több száz gyermeket fogadtak be, gondoztak és neveltek Isten nevében.

Gyermekvédelmi központjaink közül a legfiatalabb a szovátai Szent József központ, amelynek átalakítási munkálatait most végezték. Tervbe vették, hogy az ősztől 10 családi lakrészben 80-100 bajbajutott székely gyermeknek biztosítanak ingyenes otthont és keresztény nevelést. Ez a most alakuló központ nagypéntekre virradólag nagyrészt a tűz martalékává vált. A létesítmény megálmodói nem mondtak le tervükről, és a megkezdett munkát szeretnék továbbfolytatni és befejezni. Célkitűzésüket magáévá tette az Anyaország. Nagyméretű gyűjtést kezdeményeztek a Szent István bazilikától - a legkisebb plébániáig. Méltó, hogy ebből az értünk vállalt gyűjtési akcióból mi is részt vállaljunk és a magunk áldozatával támogassuk e kezdeményezést.

Erre a célra 2004. május 2-án adhatják át adományaikat a szentmiséket követő gyűjtés keretében.

Szeretettel kérem Tisztelendő Paptestvéreinket és Híveinket, hogy imádsággal és pénzbeli adományaikkal segítsenek a szovátai Szent József központ újjáépítésében.

Imáikért és pénzbeli adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondok és viszonzásul szeretettel küldöm főpásztori áldásomat.

 

Gyulafehérvár, 2004. április 19.

 
 


Dr. Jakubinyi György s.k.

érsek


A leégett gyermekotthonról
A szovátai gyermekotthon vezetője, Böjte Csaba atya levele