Jöjjetek, a Mester hív titeket és tisztázni akarja hivatásotokat

Ünnepet ültek október 25-én a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kispapjai, ezen belül pedig a III. évfolyam növendékei.
A gyulafehérvári székesegyházban tizenöt harmadéves kispapot vettek fel hivatalosan a diakónusjelöltek sorába. Ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg Jakubinyi György érsek reverendáikat, amely a papság és kispapság hivatalos mindennapi viselete.
Szentbeszédében a főpásztor párhuzamot vont az elhangzott evangéliumi szakasz alapján Bartimeus és a teológushallgatók között: ahogyan Bartimeus kéri Jézustól a hit világosságát, a tisztánlátást, ugyanaz a hívó hang, amelyik elhangzott lelkükben, késztette őket arra, hogy jelentkezzenek a papneveldébe. Majd az egyház nevében felszólította a jelölteket: „Jöjjetek, a mester hív titeket és tisztázni akarja hivatásotokat”.

A prédikáció után Oláh Zoltán rektor bemutatta a jelölteket, akik megerősítették azon szándékukat, miszerint teológiai éveik alatt fel akarnak készülni erkölcsileg és szellemileg az egyházi rend felvételére. Ezt követte a reverendák megáldása, szenteltvízzel való meghintése és tömjénezése. Mindezek után a tizenöt kispap hivatalosan is beöltözhetett.

A jelöltek egy-egy reverendapapát választottak a felsőbb évesek közül, akik nem csak a beöltözésben segítettek, hanem imájukkal és példájukkal kísérik hivatásuk kibontakozását.
A szentmisét követően fényképezés és gratuláció után a beöltözöttek szülei és vendégei megtekinthették az intézetet, ahol a papnevelés folyik.
A papság évében imádkozzunk a kispapokért, tanárokért és azért, hogy az Úr küldjön munkásokat aratásába.

 

A beöltözöttek: Barta Barnabás (Kaplony), Bene Kálmán (Csíkszereda), Bilibók György (Csíkszereda), Boga Norbert-Árpád (Csíkszentsimon), Both László (Gyergyószárhegy), Cseh Csaba (Gelence), Erni Róbert-Ferenc (Nagybánya), Fanea József (Sárközújlak), Ferencz Gábor (Jegenye), Gál Hunor (Csíkszépvíz), György Imre (Kászonújfalu), Hanuleac Tamás (Gyergyószentmiklós), Kerekes József (Jegenye), Link Norbert (Szatmárnémeti), Lovász Wilhelm (Aranyosbogát). (Erni Róbert)