Orgonaszentelés és búcsú a gyulafehérvári kisszemináriumban

Történelmi eseményre került sor november 4-én a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájának búcsúünnepén, Boromei Szent Károly emléknapján. A többszáz éves múlttal rendelkező intézményben első alkalommal szenteltek orgonát.

Több évvel ezelőtt született az elgondolás, hogy az intézménynek, amely több évtizede képzi – nem csak – a Gyulafehérvári Főegyházmegye kántorait, szüksége van egy komoly és minden tekintetben megfelelő hangszerre.

Korom Imre kisszemináriumi spirituális és Geréd Vilmos székesegyházi karnagy nem kis erőfeszítésébe került, hogy a gondolat valósággá váljon. Először is találni kellett egy megfelelő hangszert, amely mind képességeiben, mind méreteiben megfelel a kisszemináriumi kápolna igényeinek. Találtak is ilyet, de sajnos, mint később kiderült, az 1700-as évekből való hangszer olyan mértékben megrongálódott, hogy már nem lehet használható állapotba hozni. Pap Zoltán udvarhelyi orgonaépítő mester felajánlotta, hogy e régi orgona mintájára új hangszert készít. Számos nagylelkű szponzor támogatásával készülhetett el az új, öt szólóregiszteres, csúszkaládás, klasszikus hangszer (tervezik továbbá még egy háromsoros kevertjáték, illetve egy pedálváltozat beépítését is). A fémsípokat az intézmény egykori diákja, Bartis Szabolcs készítette.

Az ünnepi szentmisén, amelyet dr. Jakubinyi György érsek celebrált, jelen volt Kovács Sándor kolozsvári főesperes, több teológiai professzor, az iskola jelenlegi és volt tanárai, Pap Zoltán, az orgona készítője és a nagyszeminárium hallgatói is. A főpásztor a bevezetőben megfogalmazta, hogy méltó és illő, hogy egy ilyen intézménynek ilyen hangszere legyen.
A szentmisét követően Korom Imre és Geréd Vilmos méltatták a hangszert, illetve mondtak köszönetet mindazoknak, akik lehetővé tették a nagyszabású terv megvalósítását, elérve azt, hogy egyetlen olyan tanintézmény lehessen a kisszeminárium, amelynek saját orgonája van. Mintegy az események megkoronázásaként az iskola egykori diákja, Józsa Domokos orgonaművész tartott koncertet, bemutatva az új hangszerben rejlő lehetőségeket. (Sajgó Balázs)