Eredményes gyűjtés a gyulafehérvári székesegyház restaurálására

A Gyulafehérvári Érsekség millenniumi célkitűzései közé tartozott többek között a gyulafehérvári történelmi székesegyház restaurálása. A millenniumi év során befejeződtek a székesegyház déli tornyának, a Lázói kápolnának, valamint az orgonának az átfogó restaurálási munkálatai. A helyreállítási munkálatok azonban nem értek véget, hisz egy ilyen jellegű építmény megkívánja az állandó javítást. A számos kül- és belföldi támogatás ellenére azonban az egyházmegye rászorul a hívek támogatására is.

Ezért szeptember 27-én, Szent Mihály ünnepét megelőző vasárnapon dr. Jakubinyi György érsek felhívásának eleget téve újra a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház restaurálására gyűjtöttek főegyházmegyénk templomaiban. A hívek adományainak köszönhetően az egyházmegyei gyűjtés során összesen 126 000 lej gyűlt össze, amelyet a szentély restaurálási munkálatainak a részfinanszírozására fogja fordítani a Gazdasági Hivatal.

Ezúton is köszönjük híveink adományát, akik bizonyságot tettek arról, hogy szívükön viselik történelmi székesegyházunk sorsát, és hozzájárultak annak megőrzéséhez a jövő nemzedékei számára is.
Isten fizesse adományaikat!
 
Szász János
gazdasági igazgató