Szent Család vasárnapi perselyezés családpasztorációra

A főegyházmegyei családpasztoráció az elmúlt hat esztendőben kiépülésének első lépéseit tette meg. A családreferens lelkész munkáját 14 elkötelezett régiófelelős házaspár – önkéntes – munkája segíti. Az egyes kerületekben elindult jegyeskurzusok, a jegyesoktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek–édesapák, feleségek–édesanyák lelkinapjait tartják főegyházmegyei szinten. Főegyházmegyénkben idén második alkalommal szerveznek Szent Család vasárnapján gyűjtést a Pasztorális Bizottság – Családpasztorációs programjainak támogatására. Jakubinyi György érsek adakozásra buzdító körlevelét itt olvashatják.

A keresztény család tanúságtétel Istentől, aki maga a szeretet. Ez a tanúságtétel különösen időszerű most, amikor a millenniumi év lezárásával figyelmünket a jövőre irányítva valljuk: a hit kegyelem, a család áldás, a gyermek jövő. Óhajunk, hogy ez az év alkalom legyen arra, hogy elmélyítsük a család alapvető értékeit. Melyek ezek az értékek? Önmagunk önzetlen ajándékozása, nagylelkűség, az életadás és nevelés feladatainak vállalása. A szeretet és élet foglalata a család. Az Apostoli Szentszék irányelvei alapján egyre fontosabbá válik a családi kapcsolatokat erősítő pasztoráció, melyre főegyházmegyénkben a helyi zsinatot követően, 2002. óta szervezett formában is igyekszünk odafigyelni.
 

A házasság
két személynek egészen intim és felelős én–te–közössége.
Ez a közösség abban jellegzetes, hogy férfi és nő egymásra vannak utalva nem csak
fiziológiailag, nem csak nemző vonatkozásban, hanem szellemi–erkölcsi területen is, az
életfeladatok minden vonalán. Ez az a közösség, amikor személy adja át magát a személynek,
fenntartás nélkül és örökre.
Mert tárgyakat lehet használhatóságuk tartamára birtokba venni, de személyt csak örökre.
A szeretet nem ismerhet alkut.
A szeretet a sírig szól”.

(Márton Áron: A keresztény házasságról)

    A főegyházmegyei családpasztoráció az elmúlt hat esztendőben kiépülésének első lépéseit tette meg. A családreferens lelkész munkáját 14 elkötelezett régiófelelős házaspár – önkéntes – munkája segíti. Az egyes kerületekben elindult jegyeskurzusok, a jegyesoktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek–édesapák, feleségek–édesanyák lelkinapjait tartjuk főegyházmegyei szinten. A főegyházmegye családpasztorációs tevékenységét a www.csalad.ro oldalon követhetjük.

    A Papi Szenátus 2005. őszi ülésén lehetővé tette, hogy minden esztendőben Szent Család Vasárnapján minden plébánia egy szentmise perselyadományát felajánlja a Pasztorális Bizottság – Családpasztorációs programjainak támogatására. 2008–ban 31 plébánia közösség részéről összesen 7800 RON érkezett a családpasztorációs tevékenységek támogatására. Ez tette lehetővé, hogy az augusztusi táborunkba olyan családokat is meg tudtunk hívni, akik 5–6 gyermeket nevelnek, évek óta nem vettek részt egyházmegyei, vagy egyáltalán lelkigyakorlatos rendezvényen. Most ezeknek a gyermekeknek és szüleiknek a nevében is szeretnénk köszönetet mondani az adakozóknak.
    Hasonló perselyezést idén is tartunk főegyházmegyénkben, 2009. december 27–én, Szent Család Vasárnapján. A begyült adományokat a Főesperesi Hivatalokban szeretnénk összesíteni 2010. január 31-ig. Isten fizesse minden támogatásukat, adományaikat!
 

    † György s. k.

      érsek