Örvendeztünk az örvendezővel

apaca2Szombaton bensőséges ünneplés részesei voltunk a ferences templomban: a Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek jelöltje, Beáta nővér a rendi elöljárók hozzájárulásával, Istenhez és a rendi közösséghez tartozás kifejezéseként letette első fogadalmát. Az ünnepélyes bevonulás résztvevőjeként csillogó szemmel és felejthetetlen mosollyal érkezett a templomba.

A jelképeiben, evangéliumi üzenetében egyaránt megérintő szertartáson mindannyian imádkoztunk érte, mégis a templomból kilépve, még egy fohászt fogalmaztam fennhangon: tartsa meg a hivatásokra vigyázó Úristen ezt a bizakodó odaszánást, ahogyan a fogadalomtételen égő gyertyáját oltárra helyezte.

A Tamás József püspök által celebrált szentmise elején Mátyás Károly főesperes-plébános üdvözölte a németországi elöljárókat M. Hiltrud Baumer általános főnöknőt, M. Jakobe Schmid általános főnöknő helyettest és dr. Wilhelm Gegenfurtner szuperiort valamint a paptestvéreket, ferences atyákat, a szerzetesközösség tagjait és a családtagokat, akik az evangéliumi életre és a testvéri közösség apaca1szolgálatára történő elköteleződés ünnepi liturgiáján részt vettek.  Bevezető gondolatában a püspök kiemelte: „Szent idő és pillanat, amelyben nem csak a ferences nővérek lelkét tölti be az öröm. A fogadalomtétel tanúiként örvendezünk az örvendezőkkel, kérve: a jó Isten segítse, fejezze be, amit elkezdett. És adja meg a hűség és kitartás nagy kegyelmét. Továbbá imádkoztunk a nővérekért, hogy felelősséggel végezzék kötelességeiket, feladataikat - az alapító szándéka szerint. És adjon újabb hivatásokat ennek a közösségnek.
Majd a fogadalmazó nővér, személyes válaszként Isten szeretetére kinyilvánította készségét Jézus Krisztus követésére a szerzetesrendben. Az életáldozat és a Világ Világossága jelképet, a gyertyát átvette, majd oltárra helyezte.
A hármas szerzetesi fo­ga­da­lom: a tisztaság, en­ge­de­l­messég és szegénység vállalása az Úr elé, oltárára helyezett ígéret. Ő áldja meg a szerzetesi szolgálatot, az emberek javára. A Hiltrud nővértől átvett, az elköteleződést megjelenítő  gyűrű és a fátyol egyszerre evilági és természetfölötti ígéret, a koszorú pedig elővételezi a hűség jutalmát: akik mindvégig kitartanak, a mennyben nyernek koronát.

(molnár), Székelyhon.ro