Katolikus Akadémia

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara új programot indít a teológia iránt érdeklődők számára. A Katolikus Akadémia elnevezésű program a mai embert, a társadalmat foglalkoztató teológiai-vallási kérdésekről szeretne a kereső, érdeklődő értelmiségiekhez szólni.

A társadalomban, különösen értelmiségi körökben ma nagy érdeklődés tapasztalható olyan kérdések iránt, mint a tudomány és a vallás viszonya, a világmindenség és az ember eredete, ehhez kapcsolódva az evolúcióelmélet értékelése, az istenkérdés (Isten létének bizonyíthatósága), az emberi élet és a környezet iránti felelősség, az egyház szerepe a társadalomban. Egyetemi oktatók, iskolai tanárok, orvosok, más területen dolgozók, illetve egyetemi hallgatók saját szakterületükön alapos képzettséggel rendelkeznek, de a szakosodás következtében nem jutnak hozzá a vallási hagyományukkal kapcsolatos és általános képzettségi szintjükkel arányos információhoz. Nem rendelkeznek, de nem is rendelkezhetnek a Biblia értelmezésével, a dogmatikai kérdésekkel, a liturgiával, az erkölcstannal vagy a spiritualitással kapcsolatos elmélyült, alapos ismeretekkel. Erre kíván megoldást, választ találni és kínálni a Katolikus Akadémia.

A program egy hároméves ciklust foglal magába, amelynek során a RK Teológia Kar tanárai és meghívott előadói tartanak előadásokat aktuális kérdésekről. A program nevében ott szerepel a „katolikus” jelző: az előadók (többségükben katolikus egyetemi oktatók) a katolikus teológia szemszögéből közelítik meg a felvetett kérdéseket. Ugyanakkor a program nyitott mindneki számára, más felekezetűek, kereső személyek részt vehetnek az előadásokon és az azokat követő beszélgetésen.
Az előadások színhelye a Római Katolikus Teológia Kar díszterme: Kolozsvár, Iuliu Maniu (Szentegyház u. 5, II. emelet). A részvétel díjtalan.

A Katolikus Akadémia ünnepélyes megnyitóját október 28-án este 7 órától tartják. Az első előadást dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Joachim Gnilka-díjjal kitüntetett biblikus tartja A szentírásfordítás nehézségei címmel. (A Katolikus Akadémia programszervezői)


Katolikus Akadémia indul Kolozsváron

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara új programot indít a teológia iránt érdeklődők számára Katolikus Akadémia néven. A programról, annak céljáról Nóda Mózes dékánt kérdeztük.

A Katolikus Akadémia a mai embert, a mai társadalmat foglalkoztató teológiai-vallási kérdésekkel kapcsolatban szeretne a kereső értelmiségiekhez szólni. Azt tapasztaljuk, ezt láttuk a tavasszal rendezett teológiai napjainkon is – az idén az evolúció kérdésköre volt a téma –, hogy a társadalomban, különösen értelmiségi körökben jelentős érdeklődés tapasztalható a tudomány és a vallás viszonya vonatkozásában. Érdekli az embereket a világmindenség és az ember eredete, az evolúcióelmélet értékelése, az istenkérdés, tehát Isten létének bizonyíthatósága. Tapasztalható az emberi élet, a környezet iránti növekvő felelősségérzet, és foglalkoztatja az értelmiségieket az egyház szerepe a társadalomban. Egyetemi tevékenységem, és még előtte, egyetemi lelkészi munkám során tapasztaltam, hogy az egyetemi oktatók, valamint a középiskolai, mindenféle szakos tanárok, az orvosok, és sok más területen dolgozók, illetve maguk az egyetemi hallgatók saját szakterületükön alapos képzettséggel rendelkeznek, de a növekvő szakosodás következtében nem jutnak hozzá saját vallási hagyományukkal kapcsolatos, képzettségi szintjükkel arányos információhoz. Nem rendelkeznek, de nem is rendelkezhetnek a Biblia tudományos értelmezésére vonatkozó és a mai tudományos álláspontot tükröző ismeretekkel. Nyilván nem tudják elmélyülten a filozófiai-dogmatikai kérdéseket követni, nincs lehetőségük a mindennapi tevékenységük során a liturgiát alaposan megismerni, ezért csak résztvesznek, de olykor nem tudják egyes elemek eredetét és funkcióját, és sokszor merülnek fel morális, etikai, bioetikai vagy a spiritualitással kapcsolatos kérdések a legkülönfélébb beszélgetések során. Az egyetem keretében működő teológia kar tanáraiként arra gondoltunk, nekünk a kifejezett oktatási feladatokon túl is tennünk kell valamit a társadalom szolgálatára. A mi sajátos feladatunk, küldetésünk az, hogy ezt a szolgálatot tudományos keretek közt végezzük, azaz abban segítsünk, hogy a hitbeli vagy hitre, vallásra vonatkozó ismeretekben színvonalasat, a mai tudományos kutatást és tudományos diskurzust bemutatót kínáljunk fel az érdeklődőknek. Arra gondoltunk, aki a havi/kéthetes rendszerességgel csütörtök esténként tartott előadásainkra eljönnek, legyenek ők hívők vagy nem hívők, keresők vagy szkeptikusok, katolikusok vagy más felekezetűek, vallási vonatkozásban magas szintű, ugyanakkor érdekesen tálalt megközelítést kapjanak a legkülönfélébb témákban.

Rendszeresen, csütörtök esténként lesznek az előadások. Hogy épül fel tehát a programsorozat?
Elképzelésünk és terveink szerint a program egy hároméves ciklust foglal magába, amelynek során a karunk és meghívott előadók tartanak előadásokat különböző aktuális témakörökben. A részvétel díjtalan. Minden előadást csütörtöki napra, este 7 órára időzítettünk: ez egyfajta rendszerességet és átláthatóságot ad a programnak. Havonta egy előadásra gondoltunk eredetileg, de úgy tűnik, az előadók is nagyon szívesen és bérmentesen vállaltak ebben szerepet, így vannak hónapok, amikor két, három témára, előadásra is lehetőség nyílik.

Szó volt arról, hogy minden érdeklődő számára nyitott a program, ugyanakkor a szervező az egyetem katolikus teológia kara...
A program nevében ott szerepel a „katolikus” jelző, és az előadók többségükben katolikus egyetemi oktatók, akik a katolikus teológia szemszögéből közelítik meg a kérdéseket. Ennek ellenére vagy ezzel együtt állítom, hogy a program nyitott – más felekezetűek, hitüket vagy válaszokat kereső személyek is részt vehetnek az előadásokon, az azokat követő beszélgetésen. Tervünk a kolozsváriaknak, a tágabb értelemben vett társadalomnak valamit nyújtani: a hit és vallás tudományos igényű megközelítését, megmutatni a párbeszédkészséget, azt, hogy nem zárkózunk magas falak mögé és nem félünk az esetleges kérdésektől sem. Az egyháznak és a teológia tudományának ezt a világra való nyitottságát szeretnénk megmutatni, azt, hogy nem életidegen és érzéketlen, elit fellegvár mindez, hanem nagyon is az embereket foglalkoztató kérdések iránt elkötelezett.

Hol lesznek az előadások, találkozók?
Az előadások színhelye a Római Katolikus Teológia Kar díszterme: Kolozsvár, Szentegyház utca (ma I. Maniu nevét viseli...) 5. szám, a második  emeleti díszterem. Az ünnepélyes megnyitó október 28-án este 7 órakor lesz. Az első előadás megtartására dr. Jakubinyi György érseket kértük: ő Rómában tanult, Budapesten doktorált, két évtizeden keresztül tanította a papságra készülőket, az egyetem díszdoktora, az idén Joachim Gnilka-díjjal tüntetették ki, biblikus szakember és lebilincselő előadó. Előadása témája A szentírásfordítás nehézségei.
Kérdezett Bodó Márta
  Vasárnap, 2010. október 24.