Másfél millióan vettek részt II. János Pál boldoggá avatási szertartásán

 Hat évvel és egy hónappal Karol Wojtyła halálát követően XVI. Benedek május 1-jén  délelőtt a Szent Péter téren megtartott ünnepi szentmise keretében boldoggá avatta elődjét. Szombat éjszaka óta gyülekeztek az ünnepi alkalomra Rómába érkezett hívek a Szent Péter tér környékén. Másfél millióan vettek részt a szertartáson a világ minden részéről, 2300 újságíró akkreditáltatta magát a boldoggá avatásra. Az egykori merénylő, Ali Agca is szeretett volna jelen lenni a boldoggá avatáson, ám az olasz hatóságoktól nem kapott vízumot.
A szertartás elején Agostino Vallini bíboros felolvasta II. János Pál életrajzát, majd felkérte a pápát, hogy avassa boldoggá őt. A pápa ezt követően felolvasta latinul a boldoggá avatási formulát, amellyel a lengyel pápát a boldogok közé emelte. Ez volt az egyház történetében a leggyorsabb boldoggá avatási eljárás. Az új boldog emléknapja október 22. lesz, pápasága megkezdésének dátuma.

A formula elhangzása után a téren összegyűlt hívek hatalmas tapssal és örömujjongással fogadták a hírt. Ezzel egy időben leleplezték a Szent Péter bazilika homlokzatán addig letakart II. János Pál képet, Grzegorz Galazka lengyel fényképész fotóját, amely II. János Pálnak egy római plébánián tett 1989-es látogatásán készült. A képen Karol Wojtyla vörös köpenyt visel a fehér reverendán és mosolyog.
Miután XVI. Benedek pápa a boldogok sorába iktatta II. János Pált, a szertartáson az oltár mellett elhelyezték a lengyel pápa vérereklyéjét, amelyet a gyermek Jézus kórházban dolgozó szerzetesnők őriztek meg a pápa elleni 1981-es merénylet után. Az akkor levett vér egy  részét a Gemelli klinikán őrzik, egy részt a pápa szülőhazájába küldtek, s egy  harmadik rész van a Vatikánban: ezt a II. János Pál közbenjárására meggyógyult francia apáca vitte a szertartáson annak a lengyel apácának a kíséretében, aki egykor a pápa háztartásában dolgozott.
A pápai szentmisét megelőzően reggel 9-kor kezdték meg az isteni irgalmasság rózsafüzérének elimádkozását különböző nyelveken. A Szent Péter tér közelében levő templomból az alkalomra áthozták az isteni irgalmasság kegyképét, amelyet a szentmise kezdetéig a bazilika előtti lépcsősoron állítottak ki. XVI. Benedek a szertartáson II. János Pál miseruháját viselte és a szentmisén használt kehely is az volt, amelyet maga Wojtyła pápa gyakran használt. A szentatyával koncelebrált számos bíboros, közöttük Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint II. János Pál 1995–2005 közötti második személyi titkára, Mieczyslaw Mokrzycki. Nyolcszáz pap áldoztatott a téren, a Sixtus-kápolna 710 kórustagja, orgonistája és zenekari tagja a római egyházmegye kórusa és a Santa Cecilia szimfonikus zenekar emelte a rendkívüli ünnep hangulatát. A boldoggá avatási szertartás végén XVI. Benedek vezetésével a bíborosok és a szentmisén résztvevő diplomáciai testületek képviselői, polgári és egyházi méltóságok lerótták kegyeletüket II. János Pál koporsója előtt, amit felhozták a vatikáni grottákból, Péter apostol sírja elől, és a bazilika katedra oltára előtt helyezték el. Az eredeti sírkövet Lengyelországba küldték haza. A közméltóságok után a hívek is lerótták kegyeletüket az új boldog előtt. Mind azok, akik személyesen lehettek jelen a Szent Péter téren, mind azok, akik a tévéközvetítés segítségével kapcsolódtak az eseménybe, egy szívvel–lélekkel érezték: kellenek ma is a szentek, hogy a bűnből, közömbösségből ébresztgessék a világot. S kellenek a helytállás, kitartás példái és fáklyavivői az egyházban is, hogy a papoknak, híveknek tennivalóikat megmutassák, és az előttük álló utat bevilágítsák.
(Vasárnap, 19. szám, 2011. május 8.)

 

II. János Pál pápaságának főbb eseményei >>

 

Mitől lesz boldog a pápa?