Lelki gazdagodás a Szent István-búcsún

Szent István ereklyéinek átvitele ünnepén búcsút tartottak a gyergyószentmiklósi Szent István templomban vasárnap, május 29-én. A Bucsin negyedi létesítményben az ünnepi szentmisén nagyszámú hívősereg tisztelgett a nagy magyar király jobbjának felmagasztalása előtt.
A szertartást megelőzően a Szent István Lovagrend képviselete által a hívek betekintést nyerhettek István király életének főbb eseményeibe, továbbá a Szent Korona sorsának alakulásába.

A szentmisét Oláh Dénes marosvásárhelyi plébános celebrálta, aki prédikációjában elmondta, túl kevés időt töltünk azokkal, akiket szeretünk, és többet foglalkozunk az anyagi dolgokkal, amiknek egy idő után már semmi jelentőségük nincs. A lelkipásztor különösen felhívta a szülők figyelmét, hogy foglalkozzanak többet gyermekeikkel, és neveljék őket Jézus tanítása szerint, mert elsősorban ez a legfontosabb, és nem az anyagiak.

A lelkész kitért Szent István és felesége, Gizella szülői magatartására is, és elmondta, egy gyermek számára nincs rosszabb, mint nem találni a követendő példát, amelyet elsősorban a szülők kell megmutassanak. Oláh Dénes főesperes egy megtörtént eseményt mesélt el a híveknek: a hittanórán egykislány elmondta, hogy ők nem rendelkeznek televízióval, e helyett minden este a családdal játszanak és beszélgetnek. Egy normális családról van szó, ahol nem az anyagiak indokolják a televízió hiányát. Mint elmondta, többen kellene ezt a példát kövessük.

A szentmise végén Bartos Károly plébános megköszönte mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak e jellegzetes nap méltó megünneplésének sikeréhez. „Ez az egész szentmise egy hálaadás” – mondta. Az áldást követően az ünnepi szentmise nemzetünk himnuszával zárult.
Kertész László, székelyhon.ro, 2011. május 29.


Búcsús szentmise a Szent István-templomban

Telt templomnyi hívő imádkozott együtt a Szent István király jobbjának felmagasztalása ünnepén, a gyergyószentmiklósi Szent István-templomban. Értékrend és példamutatás – ennek fontosságát hangsúlyozta az ünnepi szónok.

A Gyergyói-medence papsága, a Szent Korona Lovagrend tagjai és csíki Mária-tisztelők ünnepeltek együtt a gyergyószentmiklósi hívekkel. A Szent Korona – melynek hasonmása a Szent István egyházközség tulajdona – jelképeiről és jelentéséről szóltak a koronaőrök, Oláh Dénes marosvásárhelyi esperes pedig Szent Istvánt mint felelős édesapát állította példaként a hívek elé. „Ha követjük a médiát, láthatjuk, megszaporodott a tetten ért közéleti személyiségek száma, szinte szégyelljük, hogy ők is az ember névre hallgatnak. Mi viszont büszkék lehetünk egy magyar személyiségre, az első keresztény királyunkra, mert bármeddig is elemezzék életét, egyre több erényéről szerezhetünk tudomást” – hangzott el. Példákat hozott fel, amikor a szülők azt hitték, mindent megadtak a gyereküknek azáltal, hogy másodállást, külföldi munkát vállalva több pénzre tettek szert. A távollét miatt nem volt lehetőség a példamutatásra, más élete lett a gyerek számára a követendő értékrend. Útravalóul Oláh Dénes esperes figyelmeztette a szülőket, szükség van szülő és gyerek együttlétére, az Imre hercegi intelmekre: „Ha kimarad az édesapa, édesanya példája a gyerek életéből, valami olyant rontunk el, ami később sem helyrehozható, nemzetünk sírját ássuk meg”.

 

Hargita Népe, 2011. május 30.


Szent István-búcsúra készülnek

Vasárnap tartják a Szent István-templom búcsúját
Szent István király jobbjának felmagasztalása, ereklyéinek átvitele ünnepén kerül sor a gyergyószentmiklósi Szent István-templom búcsújára. Az ünnepi szentmisét május 29-én, vasárnap 12 órától tartják a Bucsin negyedi templomban.

„A Szent István-búcsút nem mindig és nem mindenhol tartják augusztus 20-án, ugyanis május 30-án üljük Szent István ereklyéinek átvitele ünnepét. Mi, gyergyószentmiklósiak erre emlékezünk. Ugyanakkor nekünk is van egy Szent István-ereklyénk – a hajdani nagyszakácsi Pálos kolostorban lelt csontereklyék egy darabja, melyet még 2006-ban a Szent István Lovagrend és Szabó Géza, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa adományozott a gyergyószentmiklósi híveknek – mondta el Bartos Károly, a Szent István-templom plébánosa.

A vasárnap tartandó búcsúünnep kapcsán az atya kiemelte: annak ellenére, hogy sokan úgy gondolják, egy búcsú nem csinnadratta. „El van csökevényesítve a búcsú igazi jellege. Zsibvásárral, felvonulással, saját magunk ünneplésével helyettesítve. Az emberek ünnepeltetése is kell, szükséges, de a lelki felkészülés mellett ez csak egy körítés” – fogalmazott.

Bartos plébános arra kéri a híveket, hogy próbálják megélni a búcsú igazi értelmét. Szálljanak magukba, rendezzék emberi kapcsolataikat, keressék meg haragosaikat és béküljenek ki velük, végezzenek gyónást, ugyanakkor hozzanak jó szándékú elhatározást, amit ajánljanak fel önmagukért és Istennek. „Az ember búcsúzik a gyűlölettől, a rossz dolgoktól, és valami új születik meg benne. Ez a búcsú lényege”– mutat rá a lelkész.

A Szent István-plébánia ehhez méltóan készül a vasárnapi ünnepre: a búcsút megelőzően, Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes vezetésével háromnapos missziót tartanak imacsoportoknak, családosoknak, fiataloknak. A lelkészeknek, közvetlen munkatársaiknak és az egyháztanácsoknak Sebestyén Albert, a Gyulafehérvári Caritas szakembere tart közösségformáló, szerepeket leosztó és jövőképet formáló közösségi munkát. A búcsús szentmisét a marosvásárhelyi Oláh Dénes főesperes celebrálja.
Pethő Melánia, székelyhon.ro, 2011. május 27.