Gróf Mikes János emléke Székelyudvarhelyen

Szobrot kap az egykori főesperes-plébános, szombathelyi püspök
2011. június 7-én kerül sor gróf Mikes János püspök szobrának leleplezési ünnepségére a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia kertjében. A Városnapok keretében tartandó avatóünnepség délután 4 órakor szentmisével kezdődik a Szent Miklós-plébániatemplomban, amit dr. Veres András szombathelyi püspök, dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke és Tamás József segédpüspök mutat be.

2011. december 17-én lesz 100 éve, hogy gróf Mikes János székelyudvarhelyi főesperes-plébános, hatévi szolgálat után (1906–1911) eltávozott szeretett városából, hogy elfoglalja a szombathelyi egyházmegye püspöki székét. 2012. január elsején egy évszázada lesz, hogy gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök a Szent István-bazilikában püspökké szentelte.

Ezek az évfordulók késztették a plébániaközösséget, hogy a Szent Miklós-egyházközség nagy lelkipásztorának emléket állítsanak a templom, a plébánia és a gimnázium épületei közelében, amelyeken még ma is láthatók az ő áldozatos munkájának eredményei.

Molnár Melinda, székelyhon.ro, 2011. május 27.