VII. körlevél - választási körlevél - 2012. november 25.


Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Szám: 1683–2012.
Választási körlevél

Mellékelten megküldjük a küszöbön álló választásokra írt körlevelünket. Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy folyó év december 2-án, advent I. vasárnapján, minden szentmisén olvassák fel a hirdetések előtt.

        D. a J. Kr.!

T i s z t e l e n d ő    T e s t v é r e i m !
Kedves Keresztény Hívek!

Négy évenként megismétlődő esemény, hogy urnához hívják országunk választásra jogosult polgárait. Ilyenkor szenátorokat és képviselőket választunk a törvényhozásba.

Szokás szerint megismétlem felhívásomat Kedves Híveimhez.

Minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és Egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus hívő járuljon az urnákhoz és szavazzon, mert ez nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is.

A II. Vatikáni Zsinat tanítja: „A közjó érdekében mindenkinek nem csupán joga, hanem kötelessége élni a szavazás lehetőségével!” (Gaudium et spes 75.).

Isten Szolgája Márton Áron püspök 1947. október 26-án kelt, VIII. számú körlevélben így figyelmeztet: „Nem ülhetünk ki az útszélre, hogy a zajló élet folyását kívülről figyeljük. Nem zárkózhatunk be a templomba sem, hogy azt, ami a piacokon történik, ne lássuk. Az események az életünkön mennek keresztül, tehát ami történik, nemcsak a világ dolga, hanem a mi dolgunk is. Ha új korszak van keletkezőben, mindnyájunkat közelről érdekel, hogy az új korszak milyen csillagzat alatt születik.”

Mint mindig, most is azt kérjük kedves Híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint olyan személyekre adják szavazatukat, akikről tudják, hogy Egyházunk és népünk érdekeit védik, az egységet ápolják. Olyan jelöltekre, akik már bizonyítottak az elmúlt években, és a sok külső és belső támadás ellenére is hűek maradtak népünkhöz.

Az utóbbi idők történései megértették velünk, hogy összefogás nélkül, eredménytelen minden fáradozásunk. Mindannyian látjuk a nagy veszélyt, hogy az eddigi eredmények még visszafordíthatók, ha nincs erős jelenlét a parlamentben és nem képviselik kisebbségi népünk érdekeit ott, ahol rólunk, életünkről és jövőnkről is döntenek.

Bízom kedves Híveim felelős döntésében, hogy felül tudnak emelkedni a hangzatos ígérgetéseken, és a megtévesztő szólamok ellenére is, jövőnk, megmaradásunk és népünk képviselete érdekében adják le szavazatukat december 9-én. Ehhez küldöm szeretettel főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2012. november 25-én, Krisztus Király vasárnapján.

†György s.k.
érsek