Új honlap: peterpater.com

Weboldal születik

Alkotói weboldalt kitalálni és megépíteni bonyolult konstelláció. Jól strukturálni a főmenüket, elegendő teret és esztétikus felületet alkotni ezeken belül, egyszerre esztétikai, etikai és strukturális jellegű kihívás és feladat.

Sebestyén Péter 15 kötetes szerző, elsősorban római katolikus pap, plébános, ugyanakkor egyházi szakíró és szépíró egyszerre. Papi hivatásának második szakaszát láttatja ez a weboldal, összegezve eddigi munkásságát mutat előre.

Az Intro már káprázatosan gazdag tartalmat sugall, a flash képek szépsége, a tájak és a grafika harmóniája békét és kiegyensúlyozottságot sugall. Péter atya pappá szentelési jelmondata ikonikus mondat, szövegen túli ereje, varázsa elragadó.

A nyitóoldal tanúsága szerint 8 főmenü képezi az alkotói weboldalt. Meglepetésünkre, ahogy az első főmenübe belépünk, láthatjuk, hogy a bemutatkozó Magamról főmenü mellett a Szent Imre Plébánia, a marosvásárhelyi, II.- es római katolikus plébánia valamint a Péter atya által fontosnak tartott Hasznosak főmenük vannak kiemelten elhelyezve.

A Magamról főmenü gazdag önéletrajzzal lepi meg olvasóit, szerzője beszámol a családról, gyökereiről, minderről külön almenü is gondoskodik, és úgyszintén része ennek a főmenünek az eddigi szolgálati helyek bemutatása valamint egy igen bőséges képgaléria.

A marosvásárhelyi Szent Imre Plébánia bemutatására, Péter atya jelenlegi szolgálati helyének bemutatására vállalkozik a második főmenü.

Nyolc almenüjében minden hasznos és fontos információ egy helyen elérhető. A Historia domus a plébánia eddigi történetét mutatja be, a Ferencesek pedig a plébánia előző lakóit sorolja fel, lévén, hogy ez a plébánia a ferencesek kezelésében volt egészen 2006-ig. A plébániai élet ma almenüben magával a Szent Imre Plébániával, annak munkatársaival valamint az egyházközség legújabb statisztikai adataival ismerkedhetünk meg. A Lelkipásztori programok almenü szól a plébánia mindennapjairól, jelzi az egyházközség ünnepeit, az egyházközség lelkiségi csoportjait is bemutatja, nem feledkezik meg a plébánia templomának elődjéről sem, amelyet a diktatúra ideje alatt elvtársi ukázra lebontattak, csupán a templom tornyát meghagyva kényszerítették egy másik, - moziból átalakított új templomba  - a híveket. A Miserend, az Ünnepeink valamint a Galéria, illetve Elérhetőség almenük szerves tartozékai egy egyházi jellegű weboldalnak, főként akkor, ha tudatosan felvállalt plébániai honlapként is szerepet vállal.

A Hasznosak főmenü valóban hasznos, hihetetlenül sok információt tartalmazó főmenü. A linkek és szövegek további olvasnivalóval látni- és hallgatnivalóval örvendeztetnek meg bennünket, a szövegek mellett megismerkedhetünk a teljes katolikus sajtóval és sok más katolikus médiakommunikációs csatornákra is felhívja figyelmünket a weboldal tulajdonosa. Hasznos fotók és videók valamint szakrális zene segíti kikapcsolódásunk, ösztönöz további kellemes szörfözésre ezen az oldalon.

A második főmenü sorban öt további főmenüvel találkozunk, a szerző alkotói tevékenységének, egyházírói és szépírói munkásságának lenyomatai várnak bennünket.

A Korábbi könyveim tartalmazza az első 11 kötetét, az Örömhír főmenü viszont a legfrissebb köteteinek digitalizált változatát tárja nagy szeretettel olvasói elé. A Rádiós katekézisek főmenü egy már megjelent DVD anyaga mellett (a marosvásárhelyi rádióban elmondott beszédek) régebbi és friss rádiós interjúkat, szentbeszédeket, homíliákat tartalmaz.

Az Alkalmi írások főmenü tanúskodik Péter páter sokszínűségéről, elismerésre méltóan pazar íráskészségéről, akár az írások sokszínűségét (profán-szakrális jellegű írások) akár az események - amelyek ihlették - sokszínűségét vizsgáljuk.  A kilenc almenü bőven igazolja előző kijelentésünket.

Az utolsó főmenü– Szövegeim kritikái, méltatások, recenziók – tartalmazza a szerző és weblaptulajdonos, az író és szépíró eddigi munkásságáról megemlékező, azt recenzáló, kritikákkal is illető sajtósok, írók és szakírók, szépírók és közírók vallomásait, ismertető szövegeit, tanulmányait és méltatásait.

Véleményem szerint tartalom és forma magas igénnyel párosul ezen a weboldalon, esztétikuma is kiemeli a hasonló weboldalak közül, méltó módon került felmutatásra az eddigi életpálya eredménykötege valamint az egyháza, népe iránti elkötelezettsége, plébániai hívei iránti feltétlen szeretete.

 

Szeretettel ajánlom hát a www.peterpater.com oldalt Isten nagyobb dicsőségére, kívánom Sebestyén Péternek, hogy szolgálja tovább ezt a szép ügyet!

Balog László

www.peterpater.com