Teológiai felvételivel kapcsolatos tudnivalók

Papképzés – Pasztorális szak
 

Krisztus ma is, mint kétezer évvel ezelőtt, meghív embereket, hogy Őt szorosabban kövessék, életüket neki ajándékozva evangéliumát hirdessék a világnak. Ez a hivatás ajándék, Krisztus kiválasztásának, meghívásának eredménye a lélekben. Sokszor nem is értjük egészen, csak "érezzük". A hivatással együtt jár a küldetés is, amelyre készülni kell emberileg, lelkileg, szellemileg. Kétezer éve maga Jézus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Napjainkban a világ különböző részein szemináriumokban készülnek az ifjak erre a különleges szolgálatra, életformára. Gyulafehérváron is ugyanez történik, ennek az útnak az első lépése a felvételi a szemináriumba, amelyet idén nyáron is megrendezünk és amelyre nagy szeretettel várjuk a papságra jelentkezőket.

 

Jelentkezés:

 • a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano Catolic, Str. Bibliotecii 3, 510009-Alba Iulia)
 • jelentkezési határidő: 2014. július 11-ig
 • előkészítő és felvételi 2014. július 14 – 18. között a Papnevelő Intézetben.
 • 2014. július 13-án, vasárnap este 19.00 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is. 

 • Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Saját kezűleg írt kérvény az érsek úrhoz, illetve az illetékes megyéspüspökhöz címezve;

 

A felvételi díja:

 • 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös (5) osztályzatot).
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el; - A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

 

A felvételi vizsga tételei

 

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

 

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

 

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

 

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

 

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745770134

Prefektus: András István, Mobil: 0740-551159, E-mail: istvan_andras@hotmail.com