Elhunyt Gergely Berta, M. Konradilla ferencrendi nővér

 
Életének 94-ik évében, szerzetesi életének 75-ik évében, 2014. október 22-én visszaadta lelkét annak, akinek felajánlotta egész életét.

Földi maradványait október 24-én, pénteken,  délután 14 órakor helyezik örök nyugalomra a székelyudvarhelyi Szent Miklós hegyi római katolikus ravatalozó házból.

Áldozatos életének jutalma legyen az örök boldogság!

 

Konradilla nővér 1920. július 28-án született Zetelakán.

Hat elemi osztályt Zetelakán végezte a római katolikus felekezeti iskolában.

1936. december 1-jén belépett a Mallersdorfi Ferences Nővérek zárdájába Hátszegen. Háztartással és gyerekekkel foglalkozott.

1938. novemberében Brassóba helyezték, majd egy hónap után Kolozsvárra került beöltözési előkészületre.

1939. augusztus 20-án öltöztették be.

1941-től 1944-ig elvégezte magán úton a négy polgári osztályt, ezzel egy időben egy két éves betegápolói iskolát is elvégezett, közben betegápolóként dolgozott.

1944-től 1945-ig a sebészeten dolgozott műtős nővérként.

1945-ben áthelyezték az állami klinikát Marosvásárhelyre, ő is oda ment és műtős nővérként dolgozott 1959-ig. A rend feloszlatása után még megtűrték a betegápoló nővéreket a klinikákon, kórházakban. De 1959-ben kitették őket a marosvásárhelyi klinikáról, ekkor Borsára került a TBC szanatóriumba, ahol mint műtős nővér dolgozott 1965 augusztusáig. Ekkor visszakerült Marosvásárhelyre a tüdőklinikára, ahol ugyancsak műtős nővérként és operált betegek gondozójaként dolgozott 1974. augusztus 1-ig. Ekkor nyugdíjba ment és az ott lakó nővérek közösségében segített, háztartási munkát végzett, és ápolta a beteg, idős nővértársakat.

1993 decemberében helyezték Gyulafehérvárra, az érsekségre egy nővértársával, ahol háztartással foglalkozott egészen 2005-ig. Utána visszatért Székelyudvarhelyre és ott élt a nővérek közösségében mély imádságos életet.