Plébánosi vizsgát tettek ebben az évben

2014. november 13-án, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, a plébánosi vizsgáztató bizottság előtt, eredményesen vizsgáztak, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően:          

         1.          

Boldizsár Ferenc

Gyergyószentmiklós

         2.          

Dávid Zoltán

Petrilla

         3.          

Kovács Péter-Pál

Gyergyóremete

         4.          

Málnási Demeter

Kostelek

         5.          

Papp Márton

Imecsfalva

         6.          

Ráduly István-Zsolt

Gyergyószentmiklós

         7.          

Táncos Levente-György

Dicsőszentmárton

           

 

Az eredményesen letett plébánosi vizsgával eleget tettek az Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.) 521. k. 3§-a elvárásának. Ennek értelmében a plébánosi hivatalra pályázhatnak, „visszavonásig” terjedő joghatóságot igényelhetnek és a plébánosi cím viselésére is jogosultak, amennyiben ennek megfelelő kinevezést nyernek.

A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom a korábban tanult anyag felfrissítésére, elmélyítésére.

Tudjuk, hogy egyeseket irritál, de ennek ellenére ismételten közöljük a plébánosi vizsgával kapcsolatos legfontosabb tudni-valókat:

– A plébánosi vizsga szabályzatának 2§.-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA.”

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal érvényt szeretnénk szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

Örvendetes dolog, hogy főegyházmegyénkben is egyre több azon papok száma, akik magasabb tudományos fokozat megszerzéséért hajlandók tovább tanulni és dolgozni. A magunk részéről csak kérni és bátorítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel. 

(2014./X. körlevél)