Klarissza Monostor-Remeteség: Csíksomlyó Ágacskája


Elérhetőség
Postacím: 530203 Miercurea-Ciuc, str. Şumuleu Mic 4, jud. Harghita
Tel: 0266-372.064
Fax: 0266-372.064

Apátnő: Nárai Éva sr. Ferenc-Mária OSC (Szécsény)
Helyi elöljáró: Szathmáry Katalin sr. Mária-Eszter OSC
Nővérek: Csók Hajnalka sr. Mária-Ágnes OSC; Muzsikás Brigitta sr. Mária-Johanna OSC; Tálas Mária Rozália sr. Mária-Rozália OSC
 

 
„Csíksomlyó Ágacskája” Klarissza Monostor
„Csíksomlyó Ágacskája” Szent Klára Rendjének egyik monostora. Rendünk 800 éves múltra tekint vissza. Assisi szent Klára (1193-1253) isteni sugalmazást és assisi szent Ferenc példáját követve, 1212-ben alapította az általa Szegény Nővérek Rendjének nevezett közösséget, melynek őmaga írt Regulát. Halála előestéjén kapta meg rá a pápai jóváhagyást. A világ számos országában jelen van a Rend, több mint 10.000 nővér él világszerte.  
„Sion Ágacskája” Klarissza Monostort a franciaországi Marie-Paul Anya alapította 1979-ben. A klarissza karizmát sajátos módon élő közösség remeteségben él, mely lehetővé teszi az imádság, a csendben való élet elsődlegességét.
Az Istennek adottságnak ezt a csodálatos hivatását kaptuk meg mi is. Szinte mindnyájan (Magyarországról és Erdélyből érkező nővérek) „Sion Ágacskájá”-ban töltöttük szerzetesi életünk első jó néhány évét. Az alapításokra 1995. augusztus 12-én („Szécsény Ágacskája” - Magyarországon) és 2000. augusztus 11-én („Csíksomlyó Ágacskája” - Erdélyben) került sor.
A következő állomás a szécsényi alapítás önállósulása volt. Ez 2009. augusztus 2-án történt. Azóta közösségünk Szécsényhez tartozik. Noha Apátnőnk, Ferenc-Mária Anya Szécsényben él, rendszeres látogatásai, a mindennapi kapcsolat a kommunikációs eszközök által, valamint közösségünk évente kb. kétszeri Szécsényben töltött időszakai egyazon lelkületben valóban egy közösséggé tesznek bennünket.  
Mindennapi életünkben napi négy órát töltünk csendes, belső imádságban, melyek a Szentségimádás, Isten Igéjének hallgatása, dicséret a teremtett világban és a közbenjárás.
A személyes imaórákon kívül a közösségileg végzett imaórák liturgiája is Krisztushoz kapcsol, hogy az egész emberiség nevében megadjuk Istennek Neve dicséretét. Ez az Úrnak átadott élet, a Vele való lehető legszorosabb kapcsolat szívünk szüntelen megtérését munkálja, hogy teljesen Isten kezdeményezésére tudjuk bocsátani egyéni és közösségi életünket.
Klára minden nap szemlélte Krisztust, aki „az örök dicsőség kisugárzása, az örök világosság visszfénye és szeplőtelen tükre”, amelyben „a boldog szegénység, a szent alázatosság és a kimondhatatlan szeretet lángol” (Szent Klára Leveleiből). Nem csupán szemlélte, hanem az ő képmására alakult át. Ebben a belső átalakulásban tapasztalta meg Klára is és nővérei is, hogy a teremtmények közül a legértékesebb a hívő ember lelke, (…) s egyedül a hívő ember lelke méltó hajlék és szállás Isten számára, mégpedig a szeretet által. (Szent Klára Leveleiből)
„Azon adományok közül, melyeket az irgalmasság Atyja bőkezűségéből kaptunk - s ezért Krisztus dicsőséges Atyjának egyre bőségesebb hálaadással tartozunk -, kiemelkedik hivatásunk… Isten Fia számunkra út lett, s erre szavával és példaadásával tanított meg bennünket boldogságos Ferenc atyánk." (Szent Klára Végrendeletéből)
Mindennapjainkat Isten elsőbbségének szeretnénk alárendelni az imádság, a testvéri szeretet és a szegénység által. A közösségben magának Krisztusnak a szeretetével igyekszünk egymást szeretni, hiszen az Úr adott bennünket egymásnak. Szent Klára buzdít bennünket, hogy tetteinkkel mutassuk meg a bennünk lévő szeretetet. 
Isten Gondviselésére hagyatkozásunk nem más, mint fogadalmunk (tulajdon nélkül élni) konkrét megvalósítása. Ez – bár részünkről érdemtelenül – mégis minden nap a megajándékozottság örömét jelenti számunkra, hiszen az Úr a világban élő testvéreink nagylelkű megosztásán keresztül gondoskodik rólunk.
A nap nap után ingyenesen kapott szeretet természetesen megosztásra hív bennünket. Mi abból szeretnénk adni testvéreinknek, amit mi kapunk az Úrtól. Örömmel várjuk azokat, akik részt szeretnének venni zsolozsmáinkon vagy a szentségimádásban. Ha valaki életútján szeretne megállni, és letelepedni az Úr lábaihoz, annak különálló remeteségeinkben néhány napra lehetőséget nyújtunk az elcsendesedéshez. A nap bizonyos szakaszaiban (9h-11h45; 14h30-16h45; 17h30-18h30) imában fogadjuk azokat, akik becsöngetnek. E találkozásokban mindenekfölött az Úr akaratát keressük együtt.
Akár személyes, akár másokért való életünkben ki tudna jobban segíteni, mint Mária, az Istenanya, aki „mindnyájunknak közös és személyenkénti édesanyja” (Szent II. János-Pál pápa), és aki maga is a hit zarándokútját járta.
A lelki munka mellett a kétkezi munka is életünk fontos része. Az imában végzett egyszerű munka - a szeretet csendjében - Isten Fia földi életének misztériumába vezet, ugyanakkor a világban dolgozó, küzdő testvéreink erőfeszítéseivel is szolidárissá tesz bennünket.
Itt, Csíksomlyón, a Szűzanya kegyhelyén sajátos, szemlélődő hivatásunkat ferences testvéreink mellett és velük közösségben éljük. Szolgálatuknak köszönhetően részesülünk az Egyház szentségeiben.
Csíksomlyó kegyhelyén számos zarándok megfordul. Az Úrhoz sokan az Ő Édesanyja által közelednek. Miközben ők anyai közbenjárását kérik a kegyelemmel teljesnek, az Úr szolgálóleányának, addig mi az ima csöndjében ajánljuk oltalmába zarándok testvéreinket.
 
„Csíksomlyó Ágacskája” Klarissza Monostor
Str. Kissomlyó nr. 4.
530203 Miercurea Ciuc
Fax/Rögz.: 0266 372 064
e-mail: n.klarissza@upcmail.ro