Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennünk!

Az ezredforduló után új színezetet nyert egyházmegyénkben a mindenkori harmadéves kispapokat érintő beöltözési szertartás. Akkori – és jelenlegi – rektora az intézetünknek, a beöltözést ünnepélyesebb keretek közé emelte. Nemrégiben pedig spirituálisunk kezdeményezésére, a beöltözendő kispapok reverenda-papát választanak, aki első alkalommal vállukra helyezi a tiszteletre méltó ruhadarabot, melyet neve is mutat, a latin nyelvből eredeztetett „reveror”-„tisztel” ige.

Idén beöltözésünk az utóbbi évek hagyományát követte, amikor Exc. és Ft. Jakubinyi György érsek a vasárnapi szentmise keretében, buzdító, lelkesítő beszéde után – melyben a Szentatya a szeminaristákhoz intézett levelét ismertette – megáldotta a reverendákat, ezt követően pedig magunkra ölthettük a habitust, miközben a kórus az Aki nékem szolgált énekelte, emlékeztetve bennünket a szolgálatra való meghívásunkra és első ünnepiesebb igenünkre, akaratunk kinyilvánítására, melyet a főpásztornak kinyilvánítottunk, mikor is az általa feltett kérdésekre válaszoltunk. Szentmise további részében már reverendában, „megújult külsőben” voltunk jelen, melyhez méltóvá kell válnunk, jellemünknek egyre inkább hozzá kell alakulnia.

A beöltözéssel együtt ünnepeltük az admissio-t (befogadást), melyet közösségünktől érzékelhető módon is megtapasztaltunk a mise végén bekövetkezett barátságos köszöntések után. Kérjük Istent, hogy az elkövetkezendő években segítsen, kegyelmével alakítson bennünket, hogy méltó viselői lehessünk a reverendának.

 

(harmadéves kispapok)