Az erdélyi egyházmegye püspökei

Az Erdélyi Egyházmegye püspökei

a) a mohácsi vészig

Frank 1075 ?
Simon 1111, 1113-as dokumentumokban
Baranus 1139-es dokumentumban
Valter  1156–1157
Vilcina 1166–1169
Pál 1181–1187
Adorján 1187–1202
Vilmos 1204–1221
Rajnald 1222–1241 (†április 11. Sajói ütközetben)
Artolf 1244–1245 (Győrbe helyezve)
Gál 1246–1270
monoszlói Péter 1270–1307. nov. 27.
Benedek 1309. júl. 24.–1319
Szécsi András 1320. júl. 1.–1356
Szécsi Domokos 1356–1368
Demeter 1368. jún. 28–1376. jan. 23. (Zágrábba h.)
Goblin 1376. máj.5.–1386
Czudar Imre 1386–1389
Knöll Péter 1389–1391
jánoki Demeter 1391–1395 (Veszprémbe h.)
Maternus 1395–1399. szept. 27.
Miklós 1400. ápr. 7.–1401
Upori István 1401. ápr. 16.–1402. febr. 10. (Diakovar h.)
Laki János 1402. ápr. 10 –1403. febr. 19. (Diakovar h.)
Upori István (másodszor) 1403. jan. 19.–1419. május 23.
Pálóczy György 1419. júl. 31.–1423 (Esztergomba h.)
Csanádi Balázs 1424. febr. 14.–1427
Lépes György 1427. szept. 24.–1442. márc. 18. (†Szentimrén)
La Biscino (Labiszyni) Máté 1442–1461
Szapolyai Miklós 1462. ápr.–1468
Veronai Gábor 1472. dec. 15.–1475. ápr. 24. (Egerbe h.)
Geréb László 1476. szept. 25.–1501 (Kalocsára h.)
Kálmáncsehi Domokos 1501–1502 (Kalocsára h.)
Bácskai Miklós 1503–1504
Thurzó Zsigmond 1504–1506 (Váradra.h.)
Perényi Ferenc 1508–1513 (Váradra h.)
Várday Ferenc 1514–1524

 b) a mohácsi csata után és a fejedelemség idején

Gosztonyi János 1524–1527. nov.
Statileo János 1528–1542. ápr. 8. (Szapolyai nevezte ki)
Gerendi Miklós 1528–1540 (Ferdinánd nevezte ki)
Bornemisza Pál 1553. máj. 26.–1556. nov. 25.
    (címét megtartotta, † 1579. december14.)
Naprági Demeter 1597. máj. 1.–1601. jan. 21.
    (1605. augusztus 10.: Veszprémi pk.)

Választott püspökök
 

Szentandrásy (Csíki) István 1618. júl. 10.–1630. febr. 26.
    (szendrői c. pk., veszprémi h.)
Hosszútóthy László 1631. jún. 7.–1633. okt. 24. (Váradra h.)
Simándi István 1634. jan. 17.–1652
Pálfalvay János 1653. okt. 27.–1656. febr. 3. (Várdra h.)
Szentgyörgyi Ferenc 1656. febr. 3.–1660. aug.16. (Várdra h.)
Szegedi Ferenc 1660. aug. 16.–1663. jan. 13. (Vácra h.)
Folnay Ferenc 1663. június 7.–1666. nov. 12.
Szenttamásy Máté 1667. május 5.–1676. jan. 23.
Mokcsay András 1676. márc. 29.–1679. febr. 5.
Sebestyén András 1679. aug. 21.–1683. aug. 1.
Kada István 1685. ápr. 15.–1695. szept. 23.
Ilyés András 1696. jan. 19.–1712. szept. 20.

Vikáriusok

Fejérdi Márton 1618–1626
Fejér Miklós 1626–1634
Ferenczi György 1634–1641
P. Szalinai István 1641–1653
Sükősd János 1654–1659
László János 1659–1669
P. Domokos Kázmér 1669–1677
Kászoni János 1677–1678
Szebelébi Bertalan 1678–1707
Antalfi János 1707–1714

c) Megyéspüspökök a 18–20. században
 

b. Mártonfi György 1713. febr. 18.–1721. szept. 5.
Mednyánszky Ferenc 1722, csak kinevezett pk.
b. Antalfi János 1724. márc.13.–1728. jún. 10.
b. Sorger Gergely 1729. febr. 25.–1739. szept. 16.
b. Klobusiczky Ferenc 1741. ápr. 21.–1748. máj. 13. (Zágrábba h.)
b. Sztoyka Zsigmond Antal 1749. ápr. 25.–1759. jan. 8.
    (lemondott, mh. 1770. április. 21.)
gr. Batthyány József 1759. máj. 13.–1760. máj. 22. (Kalocsára h.)
b. Bajtay József Antal 1760. okt. 5.–1772. okt.3.
Manzador Pius 1772. okt. 3–1774. aug. 30.
gr. Kollonitz László 1774. okt. 27.–1780. jún. 25. (Nagyváradra h.)
gr.Batthyány Ignác 1780. jún. 28.–1798. szept. 17.
Mártonffi József 1799. márc.14.–1815. márc.3.
Rudnay Sándor 1815. szept. 25.–1819. júl. 28. (Esztergomba h.)
Szepesy Ignác 1819. szept. 29.–1827. máj. 25. (Pécs h.)
Kovács Miklós 1827. május. 24.–1852. okt. 15.
Haynald Lajos

1852. okt. 15.–1864. okt. 22.

(karthágói c. érsek, 1867-től Kalocsára h. †1891. júl. 4.)

Fogarasy Mihály 1864. szept. 25.–1882. márc. 23.
Lönhárt Ferenc 1882. márc. 30.–1897. jún. 28.
gr. Mailáth Gusztáv Károly 1897. jún. 28.–1938. máj. 18. (†1940. márc. 18.)
Vorbuchner Adolf 1938. máj. 28.–1838. szept. 10.
Márton Áron 1938. dec. 24.–1980. ápr. 2. (†1980. szept. 29.)
Jakab Antal 1980. ápr. 2.–1990. márc. 14. (†1993. máj. 5.)
Bálint Lajos 1990. márc. 14.–1993. nov. 30.
    1991. augusztus 6-tól érsek ((†2010. ápr. 4.)
Jakubinyi György apostoli kormányzó: 1993. nov. 30.
     érsek: 1994. április 8.–