Sfântul Francisc  a dorit să sărbătorească Crăciunul anului 1223 la Greccio astfel încât să vadă cu proprii ochi grota din Betleem cu Pruncul Isus, cu Preacurata Fecioară Maria și cu Sfântul Iosif. De atunci avem și noi obiceiul să pregătim ieslea. Aceasta ne ajută să putem trăi cu o pietate mai profundă  taina Nașterii Domnului. În jurul ieslei se află Sfânta Familie!

Organizaţia Caritas a Arhidiecezei noastre de Alba Iulia organizează în fiecare an colecta de Sfânta Elisabeta în prima duminică din apropierea acestei sărbători, care, anul acesta, va avea loc în duminică, 17 noiembrie.

Având în vedere problemele legate de Liceul Teologic Romano-Catolic din Tg-Mureș, Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania a analizat precizările contractului încheiat cu Primăria Municipiului Tg-Mureș și a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 23, fapt pentru care se reziliază contractul.

Cerem cu fermitate ca să nu se considere că această situație a fost rezolvată. După cum ne-am exprimat în mod repetat, școala catolică trebuie să funcționeze în clădirea care este proprietatea Bisericii Romano-Catolice. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci contractul de închiriere semnată cu autoritățile locale își pierde valabilitatea, ceea ce nu poate fi în interesul nimănui. 

Referitor la comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Externe din 06.09.2017 (https://www.mae.ro/node/43079), în care se arată că toate condițiile înființării și funcționării Liceului Teologic Romano-Catolic reprezintă o chestiune ce ține de resortul instanțelor române, dorim să precizăm...

"A făuri valori este datoria și responsabilitatea fiecărui stat de drept. Școala noastră este o valoare pentru noi toți. Trebuie să ocrotim această valoare. Trebuie să ocrotim această școală și pe toți aceia care luptă pentru această școală."
Subscribe to Front page feed