Legfrissebb tartalmak

A mi válaszunk a Szentatya felhívására csakis az lehet, hogy öntudatosabban valljuk meg katolikus hitünket, gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit, tegyünk tanúságot mindennapi keresztény életünkkel a Feltámadás mellett. - Jabubinyi György érsek húsvéti üzenete

Szentatyánknak, Ferenc pápa Jakubinyi György érsek aranymiséjére küldött köszöntő levelének magyar fordítását tesszük közzé.
Főpásztorunk aranymiséjét, minden ünneplést kerülve, osztálytársai társaságában mutatja be 2019. április 24-én, Húsvétszerdán a gyulafehérvári székesegyházban, ahol fél évszázaddal korábban, Isten Szolgája Márton Áron püspök pappá szentelte.
Jubileumi hálaadását megismétli 2019. június 26-án, szerdán, amikor főegyházmegyénk többi jubilánsával együtt mutatja be az ünnepi szentmisét, szintén a gyulafehérvári székesegyházban.

Április 4-én, csütörtökön hajnalban, 78. életévében elhunyt Antal József Árpád címzetes esperes, nyugalmazott plébános a székelyudvarhelyi kórházban. Temetése április 6-án szombaton, a csíkdánfalvi ravatalozó kápolnában délelőtt 11-kor kezdődő szentmise után lesz a helyi temetőben.

Közzétette a szentszéki sajtóiroda Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programját. Június elsején 10 óra 10 perckor indul a pápát szállító helikopter Bákóból Csíkszereda felé.

2019. március 14. és 19. között negyedik alkalommal szervezett zarándoklatot az Isonzóhoz Mons. Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói studiójának munkatársa.

Szentatyánk, Ferenc pápa a „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében továbbra is arra buzdítja a papokat, hogy legyenek a kiengesztelődés szolgái. (vö. 2 Kor 5,18) Az irgalmasság rendkívüli Szentévében tapasztalt gyümölcsök nyomán ajánlja, hogy a helyi lehetőségek figyelembevételével, folytassuk a 24 órát az Úrnak elnevezésű kezdeményezést. Ebben az évben Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken, március 29-30. között kerül sor erre az ájtatosságra

Ebben az évben, amikor főegyházmegyénkben a HIVATÁS témáját járjuk körül, szeretnénk a pap- és szerzetes testvéreket imaháttérrel felvértezni. Tudjuk, hogy ez a gyakorlat már most létezik szórványosan egyházközségeinkben, de fontosnak tartjuk kiterjeszteni a főegyházmegye egészére.

Az érsekségi borok újra díjnyertesek lettek a XXIII. Közép-Kis-Küküllő-menti nemzetközi borversenyen, amelyet Balavásárhelyen február 27-március 2. között rendeztek meg.

Tamás József segédpüspök, általános helynök március 1-i dátummal keltezett körlevélben köszönti Jakubinyi György érseket azon alkalomból, hogy idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Az ünnepi évfordulóra kiadott körlevél ovasható a továbbiakban.

Sajtótájékoztatót tartottak a szentatya csíksomlyói látogatását előkészítő bizottság sajtófelelősei Kolozsváron, február 27-én: Oláh Zoltán, Bodó Márta és Veres Stelian mellett az eseményen jelen volt Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.