Legfrissebb tartalmak

Ferenc pápa a mai napon Kuba eddigi nunciusát nevezte ki Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusává.

(A kép forrása: https://www.cibercuba.com)

 

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia a dorit să publice un comunicat cu privire la tragedia de la Odorheiu Secuiesc după audierea de la poliție, dar, întrucât acesta a fost amânată pentru o dată ulterioară, se va limita la următoarele precizări:

1. După renovarea celor două clădiri ale școlii, Arhiepiscopia a reînnoit contractul cu managerul de proiect în februarie 2022 pentru a-i permite acestuia să facă demersurile necesare pentru renovarea clădirii internatului și a împrejurimilor acestuia.

A székelyudvarhelyi tragédia kapcsán a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség az állásfoglalását a rendőrségi kihallgatást követően kívánta közzétenni, de mivel azt egy későbbi időpontra halasztották, az alábbi pontosításokra szorítkozik:

1. A két iskolaépület felújítása után, az Érsekség 2022 februárjában megújította a szerződést a projektmenedzserrel, hogy ő megtehesse a szükséges lépéseket a bentlakás épületének felújítására és környékének rendezésére.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia este șocată și întristată la aflarea veștii tragediei de la Odorheiu Secuiesc. Complexul de clădiri - două școli și un internat - care a fost naționalizat în 1948, a fost retrocedat Arhiepiscopiei în 2004. De atunci, complexul de clădiri a fost închiriat în scopuri educaționale de către municipalitatea din Odorheiu Secuiesc. Arhiepiscopia a folosit aproape toată chiria primită, pentru cele mai urgente lucrări de restaurare a clădirilor.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye megdöbbenve és szomorúan értesült a székelyudvarhelyi tragédiáról. Az 1948-ban államosított épületegyüttes – két iskola és egy bentlakás – 2004-ben került vissza az Érsekség tulajdonába. Azóta az épületegyüttest oktatási célokra Székelyudvarhely önkormányzata bérli. A befolyt bért az Érsekség majdnem teljes egészében az épületek legsürgősebb állagrendezésére fordította vissza. Az átfogó felújítási munkálatok többmillió eurós fedezetének előteremtésén az Érsekség fáradozott. A két iskolaépület felújítása lezárult, a bentlakás felújítása jövő évben kezdődött volna.

Fájdalommal értesültem a székelyudvarhelyi tragédiáról és azonnal a helyszínre indultam. Mélységesen megrendített, amikor útközben közölték, hogy e katasztrófa áldozatokat is követelt. Együttérző szívvel állok a családok mellett, tudva azt, hogy a veszteséget semmi sem pótolhatja. Őszinte részvétemet fejezem ki, kérve a jó Isten megerősítő kegyelmét ezekre a nehéz pillanatokra. Imáimról biztosítok minden érintettet.
 
Dr. Kovács Gergely 
érsek
 

Szeptember 4-én vette kezdetét az International Association for Religious Freedom 36. Kongresszusa, melynek idei házigazdája az Unitárius Egyház. A nyitóünnepségre 15.30 órától került sor a kolozsvári belvárosi unitárius templomban, melyen részt vett dr. Kovács Gergely érsek is. Az ünnepség áhítattal kezdődött, ahol a keresztény felekezetek képviselői mellett muzulmán, zsidó, buddhista, sintoista, hindu és zoroasztriánus résztvevők imádkoztak a békéért. A megnyitó előadást dr.

Huszonegyedik alkalommal szervezik meg 2023. szeptember 20-22. időszakban Főegyházmegyénk hivatalos zarándoklatát, amelynek keretében Isten szolgája Márton Áron, Erdély nagy püspöke életének fontosabb állomáshelyeit látogatják meg a résztvevők. 

A Rómában élő Dr. Cristiana Marinelli-t ez év május végén nevezte ki Dr. Kovács Gergely érsek Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátorává. Dr. Marinelli a főegyházmegye híveinek az augusztus 26-i csíkszentdomokosi Márton Áron-megemlékezésen fog bemutatkozni, de előtte felkeresi Áron püspök életének jeles helyszíneit, hogy életszentségének hírét és megélt hagyatékát is megtapasztalhassa.

Erdélyi körútja során, amely Gyulafehérváron kezdődött el augusztus 22-én, az új posztulátor ellátogat többek közt Kolozsvárra, Máramarosszigetre, Csíksomlyóra is. 

2023. augusztus 26-án, szombaton, immár tizenkettedik alkalommal várják Csíkszentdomokosra Márton Áron püspök tisztelőit és a XX. századi erdélyi történelem, egyháztörténet iránt érdeklődőket.