Legfrissebb tartalmak

2018. július 2. és 4. között kerül sor arra a háromnapos Márton Áron zarándoklatra, amely – immár tizenötödik alkalommal – boldogemlékű püspökünk életének legfontosabb állomásait járja be: Csíkszent­domokos, Máramarossziget, Kolozsvár és Gyulafehérvár. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők, Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa.

Máthé Ferenc címzetes esperes, nyugalmazott plébános 2018. május 21-én, életének 80., papságának 56. évében, szentségekkel megerősítve hunyt el Székelyudvarhelyen.

Páduai Szent Antal ereklyéi folyó év május 7. – június 15. között főegyházmegyénkbe is eljutnak. Állomáshelyek főegyházmegyénkben: Vajdahunyad, Déva, Marosvásárhely, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Csíksomlyó és Brassó.

A harmadik keresztény évezred küszöbén főegyházmegyei zsinati határozat született a katolikus média támogatásáról, amelyet tavalytól főegyházmegyei gyűjtés formájában is élő gyakorlattá tettünk. Ebben az évben is arra kérlek benneteket: segítsétek adományaitokkal a világosságot hozó SZÓ útját a mai világban.

Érseki körlevél >>

A 48 oldalas és közel 90 színes képpel gazdagított életrajz nem pusztán dátumokat és eseményeket sorakoztat fel, hanem betekintést enged Áron püspök gondolatvilágába és tanításába, emberi és főpásztori nagyságát világegyházi vetületben szemléli.

A népszerű Antal testvért már halála idején is „a szent” („Il Santo”) néven siratta Pádua városa az egész felső-olaszországi néppel. Az azóta eltelt 700 év alatt népszerűsége világszerte csak növekedett. XIII. Leó pápa megállapíthatta róla, hogy a világ szentje. A köztudatban úgy él, mint hatalmas csodatevő és a szegények támasza. Hányan fordulnak hozzá, hogy csodás közbenjárásával segítsen rajtuk úgyszólván minden ügyes-bajos dolgukban!

Mindenható örök Isten, aki néped számára szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted, add, hogy az ő segítségével a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségünkben érezzük támogatásod. Ámen.

Felajánló ima Szent Antalhoz

Így nevezzük azt a 13 Miatyánkból, Üdvözlégyből és Dicsőségből álló ájtatosságot, amelyet XIII. Leó pápa hagyott jóvá.  Szent Antal tisztelői a „Csodákat kik látni vágytok” kezdetű ének egyes gondolatait illesztették a Miatyánkok közé. Az itt közölt imádság ebben az alakban tanít meg Szent Antal rózsafüzérére.

 
Csodákat kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz

1. Fekélyt elűz. Szent Antal, gyógyítsd meg lelkünk sebeit, és segítsd az eredeti bűntől meggyengült természetünket a jónak gyakorlásában. (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.)

A tizenegyedik században megható családi szokást ápolt az élő hittel rendelkező középkori ember. Az újszülötteket megszületésük után azonnal lemérték, és súlyuknak megfelelő mennyiségű gabonát ajándékoztak Istennek a plébániatemplom oltárán. A szülők így kívánták a Mindenható gondviselői jóindulatába ajánlani gyermeküket.

Szent Antal szentté avatása után hamarosan az ő személyéhez kapcsolták ezt a szokást a hívek. Tiszteletére ajánlották fel búzaajándékukat, s oltalmába helyezték gyermeküket.

Teljesen megtöltötték a csíksomlyói kegytemplomot április 21-én, szombaton délelőtt a hívek és elöljárók, akik részt vettek Tamás József püspök és egykori osztálytársai aranymiséjén.