Körlevél II. / 2018. február 18.

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Szám: 257–2018.

Ima- és böjti nap a békéért

Ferenc Szentatya február 4-i felhívása értelmében, ima és böjti nap megtartását kérem főegyházmegyénkben.  Szentatyánk így szólt a kihallgatáson résztvevőkhöz:

„Most pedig egy bejelentés: mivel azt látjuk, hogy a világ sok részén a konfliktus-helyzet tragikusan elhúzódik, arra hívom az összes hívőt, hogy tartsunk külön egy ima- és böjti napot a békéért február 23-án, nagyböjt első hetének péntekjén. Főleg a Kongói Demokratikus Köztársaság és Dél-Szudán népéért fogjuk ezt felajánlani. Mint más hasonló alkalmakkor, a nem katolikus és nem keresztény testvéreket is hívom, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez úgy, ahogy legalkalmasabbnak tartják; a lényeg, hogy együtt cselekedjünk mind-annyian!

Mennyei Atyánk mindig meghallgatja gyermekeit, akik hozzá kiáltanak a fájdalmak és szorongattatások között, „meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsolt 147,3).

Sürgető felhívást fogalmazok meg annak érdekében, hogy mi is halljuk meg ezt a kiáltást, és mindnyájan, saját lelkiismere-tünkben, Isten színe előtt tegyük fel magunknak a kérdést: „Én mit tudok tenni a békéért?”. Nyilvánvaló, hogy imádkozhatunk érte, de nem csak ezt tudjuk tenni: mindenki konkrét nemet mondhat az erőszakra, amennyiben rajta múlik. Mert az erőszakkal elért győzelmek hamis győzelmek, míg a békéért való munkálkodás mindenkinek hasznára van!” (v.ö. Magyar Kurir – 2018. február 4. vasárnap)

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy február 23-án, az amúgy is böjti napon a szentmisékben, keresztutakon, egyéb nagyböjti ájtatosságokon, közösen imádkozzanak a békéért, Ferenc pápa szándékára.

Áldott nagyböjti szent időt kívánok Főtisztelendő Paptestvéreimnek és Kedves Híveimnek.

Imádságos köszöntéssel –

Gyulafehérvár, 2018. február 18.                                                                               György s.k.                                                                                                      érsek