Körlevél X./2018 (2018. szeptember 25., Családdal kapcsolatos referendum)

D. a J. Kr.!
Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

                                                                     Székhelyükön
Szám: 1541-2018.
Családdal kapcsolatos referendum
Mellékelten megküldjük a soron következő népszavazással kapcsolatos körlevelünket. Arra kérjük Paptestvéreinket,
hogy szeptember 30-án, vasárnap, minden szentmise hirdetéseinek az elején, olvassák fel az alábbi felhívást.
Megítélésük szerint, saját szavaikkal is nyomatékosíthatják a szavazás fontosságát.

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Már hetekkel korábban meghirdették, hogy 2018. október 6-án és 7-én, Románia Alkotmányának módosítását célzó népszavazást tartanak. A családdal kapcsolatos témában kell a román állampolgároknak véleményt nyilvánítsanak. 2018. szeptember 18-20. között, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Csíksomlyón megtartott őszi ülésén e témában is állást foglalt. Ezt az üzenetet szeretném most vázlatosan bemutatni.

Ferenc pápa arra bátorít, hogy védjük meg a férfi és a nő közötti házasságot, mint a természetes család alapját, és merjünk kiállni mellette, még akkor is, ha ezzel mások érzékenységét érintjük és divatos eszmei áramlatokkal ütközünk.
(Amoris Laetitia, N.35)

A Koalíció a Családért ernyőszervezet 2015-ben kezdeményezte Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását. A jelenlegi bekezdést: „A család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül” az alábbiak
szerint kell módosítani: „A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságán alapul (…)”, hogy ezzel kizárjuk a „fél” kifejezést érintő félreértelmezési lehetőségeket, meghatározva ezzel, hogy csakis egy férfi és egy
nő szabad akarattal vállalt szövetségét nevezhetjük házasságnak. Ez a pontosítás teljesen összhangban van a Szentírás tanításával, őseinktől örökölt értékeink szellemével. A katolikus egyház mindvégig kiállt a keresztény hívek és országunk
állampolgárai részéről érkező kezdeményezés mellett. Keresztény meggyőződésű állampolgárok kezdeményezéséről van szó, felekezettől függetlenül, mely minden politikai szándékon túlmutat. A közösségi fórumokon megjelent minden más
tájékoztatás figyelmen kívül hagyja demokratikus eljárással létrehozott, minden jogi keretet tiszteletben tartó kezdeményezésünket.

Ezért szükségesnek tartjuk országunk alkotmányának a fentiek szerinti pontosítását a 48. pont 1. bekezdésének módosításával.

A tét óriási, a veszély jelentős!

Minden jóakaratú embert arra kérünk, hogy beszéljen erről az eseményről otthon, munkahelyén, barátai és ismerősei körében, és keresztény küldetése tudatában buzdítson arra mindenkit, hogy „Igen”-nel szavazzon október 6-án és 7-én. Bízva híveim keresztény öntudatában és felelősségteljes elköteleződésében, szeretettel kérem, hogy menjenek el szavazni és keresztény értékrendjüknek megfelelően nyilvánítsanak véleményt.

Isten áldása, a Szent Család oltalma kísérje mindennapjaikat az elkövetkező időben is.

Szeretettel küldöm főpásztori áldásomat –

Gyulafehérvár, 2018. szeptember 25.

† György s.k.
érsek