2020/VII. körlevél (2020. június 18., Intézkedések főegyházmegyénkben a meghosszabított vészhelyzeti állapot 2020. június 17-én kezdődő időszakára)

Intézkedések főegyházmegyénkben a meghosszabított vészhelyzeti állapot 2020. június 17-én kezdődő időszakára

Az állami hatóságok újabb rendelkezéseket adtak ki 2020. június 17-én, amelyek lehetővé teszik a templomok megnyitását bizonyos elővigyázatossági normák betartásával.

1. A templomban és a templomon kívül tartott szentmisék során vegyük figyelembe a járványügyi hatóságok által megfogalmazott előírásokat.

2. A templomban bemutatott szentmiséken kötelező a védőmaszk viselése a hívek számára.

3. A templom bejáratánál elhelyezett fertőtlenítő szerek használata kötelező minden templomba látogató számára.

4. A templomokat rendszeresen szellőztessék és az érintett felületeket rendszeresen fertőtlenítsék.

5. A templomban tartsák meg a személyek közötti két méter távolságot, szabadtérben a másfél métert; kivételt képeznek ez alól az egy háztartásban élő személyek.

6. Nyomatékosan szólítsuk fel a híveket, hogy kerüljék a torlódást és vegyék figyelembe az előírásokat.

7. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.) adott felmentést ezennel visszavonom. Buzdítsuk a híveket, hogy térjenek vissza a szent helyre, hogy közösségben együtt mutassák be a legszentebb áldozatot.

8. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak.

9. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt alaposan fertőtlenítsék a kezüket!

10. A szenteltvíztartók használatát továbbra is mellőzzük.

11. A járvány megszűnéséig mellőzzük szentmiséken a kézfogást, valamint a nyelvre történő áldoztatást.

12. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a homlokra történő keresztrajzolást. Mellőzzük az ereklyék és a kereszt csókkal történő tiszteletét.

13. A szentségek (keresztség, házasság, bűnbánat szentsége) kiszolgáltatására vonatkozó korlátozásokat visszavonom.

14. Az elmaradt elsőáldozásokat igyekezzünk megfelelő időben megtartani.

15. A 2020. március 20-án kelt rendelkezésemmel engedélyezett általános feloldozást visszavonom, és buzdítom a papokat és a híveket, hogy éljenek a személyes gyónás lehetőségével.

16. A gyóntatóhelyiségeket gyakran szellőztessék és fertőtlenítsék! A gyóntatórácsra ajánlatos védőfóliát helyezni.

17. A papok lehetőség szerint látogassák az otthonaikban tartózkodó betegeket (az egészségügyi előírások betartásával!) és erősítsék meg őket szentségekkel.

18. A temetés előtti virrasztással és a temetéssel kapcsolatos korábbi rendelkezéseket vissza-vonom. Lehetséges a virrasztás és a gyászmise végzése az egészségügyi előírások figyelembevételével.

19. A papok a járvány miatt nem juthattak be a kórházakba. Kérem paptestvéreimet, hogy amennyiben a kórházak lehetővé teszik, látogassák a kórházban levő betegeket.

Gyulafehérvár, 2020. június 18.

+Gergely s.k.
érsek